Extra menu

Page menu

Social networks icons

Page content

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami związanymi z monitoringiem oraz możliwościami zwalczania nasionnicy trześniówki w uprawach czereśni i wiśni - (link)

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi oraz uaktualnionymi metodykami integrowanej ochrony roślin rolniczych - (link),  sadowniczych - (link) i warzywnych - (link)

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami dotyczącymi WYKAZU ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH, ROZTOCZOBÓJCZYCH, GRYZONIOBÓJCZYCH ORAZ ZABEZPIECZAJĄCYCH ROŚLINY PRZED ZWIERZYNĄ ŁOWNĄ REKOMENDOWANE DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN W UPRAWACH SADOWNICZYCH (link)

Programy ochrony roślin warzywnych (link)

Zamieszczono opracowania dla programów ochrony roślin warzywnych,  mające na celu pomoc i ułatwienie producentom rolnym dokonywania wyboru środków ochrony roślin przy stosowaniu metody chemicznej zwalczania w uprawach organizmów szkodliwych.
 

  • -

Nowa metodyka Integrowanej produkcji czereśni (link)

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zatwierdził nową metodykę przeznaczoną do integrowanej produkcji czereśni. Jest to opracowanie zbiorowe pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach pod kierunkiem dr Agaty Broniarek-Niemiec. Formalne zatwierdzenie metodyki umożliwi uprawę czereśni producentom uczestniczącym w krajowym systemie jakości żywności IP.

Metodyka monitorowania i zwalczania muszki plamoskrzydłej Drosophila suzukii (link).

Muszka plamoskrzydła, Drosophila suzukii (Matsumura) jest nowym, inwazyjnym szkodnikiem pochodzącym z Japonii, który powoduje duże straty ekonomiczne na plantacjach owoców miękkich w USA i Europie. W Polsce monitoring tego szkodnika jest prowadzony od 2012 rok i wykazuje jego duże możliwości adaptacyjne. Tylko wczesne wykrycie tego szkodnika pozwoli podjąć odpowiednie środki zaradcze, np. poprzez chemiczne jego zwalczanie. W dziale Metodyki sygnalizacji i monitorowania agrofagów  / Szkodniki wielożerne zamieszczona została szczegółowa metodyka monitorowania i zwalczania tego nowego organizmu szkodliwego.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • -

Page footer