Menu dodatkowe

Menu strony

Ikony społecznościowe

Treść strony

Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.07.2022 - Krzeczowice (Podkarpackie)

Na plantacji kukurydzy w monokulturze zaczęły się liczne wyloty chrząszczy stonki kukurydzianej z poczwarek.

20.06.2022 - Poznań

W miniony weekend do pułapki feromonowej umieszczonej na terenie ogródka fenologicznego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, został odłowiony pierwszy motyl ćmy bukszpanowej (Cyldlima perspectalis). Jest to najpewniej początek lotu pierwszego pokolenia motyli, które niebawem zaczną składać jaja na bukszpanach.

16.06.2022 - Podkarpackie, okolice Przeworska

Rozpoczął się nalot motyli omacnicy prosowianki na uprawy kukurydzy. Należy przygotować się do rozkładania biopreparatów z kruszynkiem.

16.06.2022 - okolice Iławy (warmińsko-mazurskie)

Odłowiono pierwsze motyle omacnicy prosowianki do pułapki świetlnej.

08.06.2022 - Rzeszów

W okolicach Rzeszowa w izolatorze entomologicznym wyleciał pierwszy motyl (samiec) omacnicy prosowianki. Należy zacząć obserwacje na polach uprawnych.

02.06.2022 - Poznań

Na terenie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu od trzech dni regularnie odławia się nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi). W zależności od warunków pogodowych i uwarunkowań lokalnych wskazane jest wykonanie zabiegów ochronnych późnych odmian czereśni w przeciągu najbliższych kilku dni.

30.05.2022 - DOBRA PRAKTYKA OCHRONY ROŚLIN A BEZPIECZEŃSTWO ZAPYLACZY

Ochrona rzepaku ozimego i jarego w okresie kwitnienia wymaga szczególnej uwagi ze względu na możliwość zatrucia pszczoły miodnej oraz innych gatunków zapylaczy. Należy pamiętać, żeby o planowanym oprysku przy użyciu insektycydów, uprzedzić pszczelarzy mających pasieki w pobliżu pola, które będzie chronione. Zasięg oblotu pszczół wynosi około 1,5 km, jednak możliwe jest nawet 5 km.

26.05.2022 - Poznań

Wczoraj na terenie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, odnotowano pierwsze 3 osobniki nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi), odłowione na żółte tablice lepowe powieszone na starej czereśni. Konieczne jest dalsze monitorowanie lotu tego owada w celu ustalenia optymalnego terminu zwalczania.

25.05.2022 - Rzeszów

Pierwsze 2 poczwarki omacnicy prosowianki w izolatorze entomologicznym. Należy się przygotować do monitoringu szkodnika.

 

25.05.2022 - Winna Góra

W Wielkopolsce, w Winnej Górze, na uprawach bobiku pojawiły się liczne kolonie mszycy burakowej (Aphis fabae), znacznie przekraczając próg ekonomicznej szkodliwości. Natomiast w uprawie grochu, będącego jeszcze przed fazą kwitnienia, odłowiono pierwsze osobniki strąkowca grochowego (Bruchus pisorum).

25.05.2022

W Polsce, problem ze szkodliwością ślimaków z roku na rok jest coraz większy. Ślimaki wyrządzają duże szkody w uprawach roślin rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych i ozdobnych. Uszkadzają nasiona, sadzonki, bulwy, korzenie, liście, pędy, kwiaty i owoce, zarówno roślin rosnących w warunkach polowych, jak i w szklarniach czy tunelach. Powodują zanieczyszczenie organów roślin śluzem i odchodami, co prowadzi do rozwoju chorób roślin. Zanieczyszczenie warzyw, owoców i nasion jest przyczyną pogorszenia się ich jakości co przyczynia się do wzrostu strat ekonomicznych.

18.05.2022 – Poznań

W pułapce lepowej typu delta, z syntetycznym feromonem owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella), zawieszonej na terenie Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, sąsiadującym z ogródkami działkowymi, minionej nocy (17/18 maja) odłowiono 2 osobniki wymienionego wyżej gatunku. Świadczy to o początku pojawu tego szkodnika i konieczności dalszego monitorowania jego liczebności.

18.05.2022 – teren Wielkopolski

Po dłuższym zimowaniu swoją aktywność rozpoczęły ślimaki nagie – szkodniki upraw rolniczych i ogrodniczych. Chcąc określić ich zagęszczenie i wielkość uszkodzeń roślin zaleca się obserwację upraw wieczorem i wcześnie rano, gdy ślimaki wychodzą z kryjówek żerować.

17.05.2022 - Poznań - owocówka śliwkóweczka, nadal utrzymująca się wysoka liczebność

W ciągu minionej nocy (16/17 maja) na terenie IOR-PIB w Poznaniu, w pułapce feromonowej z wymienioną podłogą lepową, odłowiono 21 motyli owocówki śliwkóweczki (Grapholita funebrana). Świadczy to o utrzymującej się wysokiej liczebności tego gatunku.

16.05.2022 - Poznań

W pułapce lepowej typu delta, z syntetycznym feromonem owocówki śliwkóweczki (Grapholita funebrana), zawieszonej na terenie Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, sąsiadującym z ogródkami działkowymi, w miniony weekend (13-15 maja 2022) odłowiono prawie 50 osobników wymienionego wyżej gatunku. Liczba ta świadczy o początku masowego pojawu tego gatunku, który jednak na terenach miejskich może być nieco przyspieszony.

13.05.2022 - Winna Góra, Słupia Wielka

Pojawiły się uskrzydlone mszyce - mszycy trzmielinowo-burakowej na buraku cukrowym oraz pierwsze kolonie. Ponadto, można zaobserwować pierwsze złoża jaj śmietki ćwiklanki po spodniej stronie liści buraków cukrowych.

10.05.2022 - Rzeszów

Trwa intensywne żerowanie gąsienic ćmy bukszpanowej po okresie zimowym na Podkarpaciu. Należy monitorować rośliny na ich obecność i wykonać zabiegi mechanicznego, biologicznego lub chemicznego zwalczania. Nie należy dopuścić do przepoczwarczenia się gąsienic i wylotu wiosennego pokolenia szkodnika.

09.05.2022 - Rzeszów

Gąsienice omacnicy prosowianki przetrzymywane w polowych izolatorach entomologicznych w okolicach Rzeszowa cechują się wysoką przeżywalnością. Na ten moment śmiertelność gąsienic w trakcie zimowania jest szacowana na 5%.

06.05.2022 - Winna Góra

Na liściach  łubinu, bobiku oraz grochu zaobserwowano charakterystyczne dla oprzędzików uszkodzenia tzw. żer zatokowy. Na roślinach grochu zaobserwowano również objawy mączniaka rzekomego grochu.

05.05.2022 - SPADŹ I KWITNĄCE CHWASTY A BEZPIECZEŃSTWO ZAPYLACZY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zapylaczy podczas zabiegów ochrony roślin przy użyciu środków insektycydowych, należy zwrócić uwagę na to, czy chronione rośliny nie są pokryte spadzią, która jest zbierana przez pszczoły i przetwarzana na miód. Spadź może pokrywać obszary różnych gatunków roślin rolniczych, o ile uprawy graniczą z drzewami lub krzewami zaatakowanymi przez mszyce i czerwce lub miodówki.

25.04.2022 - Wielkopolska - metoda żółtych naczyń

Rośliny rzepaku są już w fazie luźnego pąka i rosną na wysokość, dlatego używając metody sygnalizacji poprzez żółte naczynia zaleca się podniesienie naczyń na wysokość kwiatostanu roślin w celu lepszego wychwycenia liczebności znajdujących w łanie się owadów.
Naczynia pozostawione zbyt nisko zasłaniane są przez rośliny ni nie spełniają swojego zadania, a kwitnące rośliny są nie lada konkurencją dla pojedynczego naczynia.

25.04.2022 - Wielkopolska - ćma bukszpanowa

Na roślinach bukszpanu w rejonie Wielkopolski zauważono zmasowane żerowanie larw ćmy bukszpanowej.
W celu zapobiegnięcia całkowitemu uszkodzeniu roślin przez aktywie żerujące w tym okresie larwy zaleca się ochronę chemiczną dostępnymi na rynku środkami ochrony chemicznej.
Dostępne są także metody walki z szkodnikiem metodami ekologicznymi.

25.04.2022 - Wielkopolska

Na roślinach trzmieliny - żywiciela pierwotnego można spotkać już pokaźne kolonie mszycy trzmielinowo-burakowej, która w najbliższym czasie,
po nastaniu odpowiednich warunków meteorologicznych przelatywać będzie na wschody młodych roślin - kolejnego żywiciela w jej łańcuchu pokarmowym.

20.04.2022 - Wielkopolska - rolnice

Okres ostatnich dni z wysoką temperaturą powietrza oraz czasem długiego nasłonecznienia przyczynił się do wzmożonej aktywności gąsienic rolnic na terenie Wielkopolski.
Pojedyncze okazy można znaleźć na miedzach, łąkach i terenach zielonych, gdzie prowadzą żer uzupełniający.

10.04.2022 - Rzeszów

Gąsienice ćmy bukszpanowej zaczynają się wybudzać po zimowej hibernacji i wznawiają żerowanie. Należy obserwować rośliny bukszpanów. Pod koniec kwietnia warto zastosować ich zwalczanie biologiczne lub chemiczne zanim wejdą w stadium poczwarki. 

8.04.2022 - Podkarpackie

W okolicach Rzeszowa wzrasta liczba odławianych chrząszczy chowacza czterozębnego i chowacza brukwiaczka do żółtych naczyń. Zalecamy intensyfikację monitoringu

05.04.2022 - Wielkopolska

Nastąpiło załamanie pogody i zdecydowany spadek temperatury powietrza w ciągu ostatnich dni i przede wszystkim nocy (przymrozki).
Ograniczyło to  aktywność szkodników owadzich na uprawach rzepaków, niemniej jednak w żółtych naczyniach zaobserwować można pierwsze osobniki słodyszka rzepakowego
Prognozowana jest w najbliższym okresie poprawa warunków meteorologicznych.
Zalecamy wystawianie żółtych naczyń na uprawach rzepaków,  w celu określania liczebności owadów w zbliżający się weekend.

28.03.2022 - Wielkopolska, uprawy rzepaku-chowacze!

Zalecamy monitorowanie upraw rzepaków za pomocą żółtych naczyń.
W wyniku wysokiej temperatury powietrza gromadnie i w jednym terminie zaczęły pojawiać się chrząszcze chowacza brukwiaczka i czterozębnego.
Na kilku uprawach przekroczony został próg ekonomicznej szkodliwości.

28.03.2022 - Wielkopolska, Winna Góra. Zboża - pierwsze wiosenne objawy chorobowe.

Po lustracjach terenowych zauważono początki pojawu:
- pałecznicy zbóż i traw na pszenżycie i jęczmieniu,
- pleśni śniegowej na pszenicy,
- rynchosporiozy na pszenżycie,
a także dość duże skupiska z objawami mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenżycie, znacznie mniej na roślinach jęczmienia

21.03.2022 - Wielkopolskie-Winna góra, pierwsze chowacze

I zaczęło się. w wyniku monitoringu i sygnalizacji prowadzonej na terenie całego kraju w Winnej Górze w województwie Wielkopolskim z żółtych naczyniach odłowiło się w ciągu słonecznych dni kilka osobników chowacza czterozębnego oraz jeden osobnik chowacza brukwiaczka.

1.11.2021 - Wielkopolska, rzepak

Uprawy rzepaku mają się dobrze lokalnie występuje porażenie mączniakiem prawdziwym kapustowatych na rzepakach ozimych a także odnajduje sie podczas lustracji pola ogniska suchej zgnilizny kapustnych.

1.11.2021 - Wielkopolska, pszenica

Lokalnie w na uprawach pszenicy pojawiają się objawy porażenia przez mącznika prawdziwego zbóż i traw.

7.10.2021 – Winna Góra

Na liściach rzepaku ozimego zaobserwowano liczne uszkodzenia, które mogły zostać wyrządzone przez  larwy gnatarza rzepakowego, które zaobserwowano na liściach, oraz przez gąsienice sówkowatych. Młode larwy gnatarza rzepakowego zeskrobują tkankę i wygryzają niewielkie otwory, natomiast starsze zjadają  całe liście, pozostawiając gołożery. Podstawą do wykonania zabiegu insektycydowego jest przekroczenie progu ekonomicznej szkodliwości tj. gdy na jednej roślinie występuje 1 larwa gnatarza w fazie BBCH 11-19.

30.09.2021 - Winna Góra

Wschody zbóż ozimych licznie zasiedlają mszyce. Obecne są zarówno formy uskrzydlone jak i kolonie osobników bezskrzydłych. Należy pamiętać, że są to wektory wirusów. Szczególnie groźny w jęczmieniu ozimym (który właśnie pojawia się na polach) jest wirusy żółtej karłowatości jęczmienia – BYDV. Zabiegi zwalczania mszyc wektorów powinno się wykonać już przy nalotach pierwszych osobników. Obecność kolonii świadczy o przeoczeniu terminu zabiegu.

28.09.2021 - Województwo Wielkopolskie - monitoring- żółte naczynia

Sytuacja nadal jest rozwojowa, ciepła jesień robi swoje, a aktywność owadów jest na dość dużym poziomie. Monitoring żółtych naczyń wszystkich śmietkowatych było ok. 800 osobników w tym śmietki kapuściana stanowiła ok 40%, śmietka glebowa ponad 55%, pozostałe gat. niecałe 5%.
Pchełka rzepakowa 160 os., miniarka kapuścianka 160 os., gnatarz rzepakowiec 20 os.

17.09.2021 – województwo wielkopolskie - początek sezonu z żółtymi naczyniami

W ciągu  5 dni w żółtych naczyniach odłowiło się   około. 700 osobników (!) śmietkowatych
Po oznaczeniu prób przez naszych specjalistów  okazało się że ok. 50% to Delia radicum – czyli śmietka kapuściana, D. platura 23%, D. florilega 2% i z rodzaju Phorbia sp. ok. 25% (te są raczej związane ze zbożami).
Pchełka rzepakowa – około 60 osobników
Gnatarz – 15 osobników
Myzus persicae – 5 osobników.

03.08.2021 - MELISA LEKARSKA

Zaobserwowano niską  odporność na niskie temperatury odmian melisy lekarskiej pochodzących z Holandii. Większą odporność wykazały odmiana niemiecka Quinendeburger oraz polski ród hodowlany (uprawiany na poletku doświadczalnym w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin zielarskich -PIB0 w Plewiskach

08.2021 – województwo wielkopolskie okolice Poznania

Na wielu uprawach cebuli wystąpiła bardzo licznie udnica cebulówka (Eumerus strigatus). Jest to gatunek muchówki z rodziny bzygowatych, który zwykle nie powodował większych szkód. Tymczasem na niektórych plantacjach cebuli z siewu straty sięgały ponad 50%. W mniejszym nasileniu cebulę zasiedlały śmietka cebulanka i glebowa. Licznie wystąpiły natomiast wciornastki.

10.08.2021 – okolice Środy Wielkopolskiej, województwo wielkopolskie

Na kukurydzy licznie pojawiły się gąsienice omacnicy prosowianki. Na jednej roślinie miejscami żeruje kilka gąsienic. Stwierdzono również pojawienie się chrząszczy stonki kukurydzianej na tej roślinie. Prawdopodobnie jest to pierwsze, udokumentowane występowanie tego szkodnika w środkowej Wielkopolsce.

30.07.2021 - LEN WŁÓKNISTY

Zaobserwowano trudności przy zbiorze lnu włóknistego, słanego na polu, na plantacjach, które koszono w terminie po 20 lipca. Występujące opady utrudniły zbiór czystych nieporażonych nasion. Nasiona należy bardzo dobrze wysuszyć w odpowiednich warunkach w celu uniknięcia porażenia gatunkami grzybów pleśniowych.

30.07.2021 - LEN OLEISTY

Nasiona lnu oleistego po zbiorze należy oczyścić bezpośrednio po zbiorze –najlepiej w ciągu kilku godzin po zbiorze. To wpłynie na uzyskanie wysokiej jakości nasion. Poprawi nie tylko ich koloryt ale i zdrowotność.

30.07.2021 - KONOPIE WŁÓKNISTE

W województwie dolnośląskim na plantacjach konopi stwierdzono występowanie mszycy konopnej Phorodon cannabis. Należy monitorować plantacje.

22-29.07.2021 - Przędziorek chmielowiec cały czas w ataku.

Przędziorka chmielowca w zwiększonej liczebności obserwowano w następujących województwach: wielkopolskim (gmina Chodów, Kościan, Grodzisk, Piaski, Rawicz, Gostyn), opolskim (gmina Brzeg, Nysa), dolnośląskim (gmina Strzelin).
Na Kujawach obserwowano chwościka buraka w powiecie włocławskim w gminie Choceń i Bodzanów od 5-30%

20.07.2021 - Przędziorki nadal niebezpieczne

W ostatnim tygodniu tj. 14-20.07.21 stwierdzono masowe występowanie przędziorka chmielowca na plantacjach buraka cukrowego na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego (powiat brodnicki), województwa Wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, nowotomyski, grodziski, kościański, leszczyński, krotoszyński, pleszewski, ostrowski i kolski), Warmińsko-mazurskiego (powiat iławski i ostródzki) oraz Lubelskiego (powiat tomaszowski i hrubieszowski). Przędziorek chmielowiec to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym, gdyż może w ciągu roku generować 4-10 pokoleń. Objawy żerowania mogą być mylone np. z niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez, jak również z uszkodzeniami powodowanymi przez wciornastki.

17.07.2021 - Melisa lekarska

W sezonie 2021 na plantacjach melisy zaobserwowano w połowie lipca plamistości- objawy septoriozy melisy. Objawy septoriozy zaobserwowano w woj. wielkopolskim i w woj. lubelskim

16.07.2021 - Przędziorki w burakach

W ostatnim tygodniu od 8 do 14 lipca występowanie przędziorka chmielowca (osobników dorosłych, jaj oraz larw roztocza) na buraku cukrowym monitorowano w województwach: wielkopolskim, powiat: Niechanowo, Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce i Środa wlkp.; kujawsko-pomorskim w powiatach: Brodnica i Golub-Dobrzyń; warmińsko-mazurskim w powiatach: Iława, Ostróda i Nowe Miasto Lubawskie oraz w pomorskim w powiecie kwidzyńskim.

14.07.2021- Wielkopolska

Na plantacjach buraka cukrowego obserwuje się dalszą ekspansję przędziorków. Pojedyncze sztuki osobników dorosłych oraz jaj przędziorka chmielowca monitorowano na plantacjach buraczanych w następujących gminach: Lwówek, Kamieniec, Kuślin, Niechanowo, Czempiń oraz Grodzisk Wielkopolski

30.06.2021 - Majeranek ogrodowy

Kwitnienie majeranku w 2021 roku zaobserwowano w woj. wielkopolskim w ostatnim tygodniu czerwca. Nie zaobserwowano porażenia roślin chorobami

30.06.2021 - Konopie siewne

Kwitnienie płaskoni na plantacjach nasiennych rozpoczęło się dużo wcześniej niż w latach ubiegłych- pod koniec czerwca w przypadku odmian wcześniejszych i w połowie lipca w przypadku odmian nieco późniejszych.

28.06.2021 – Podkarpacie

Trwa intensywny lot motyli ćmy bukszpanowej i składanie jaj. Wkrótce pojawią się gąsienice nowego pokolenia szkodnika.

28.06.2021 – Podkarpacie

Trwa lot motyli omacnicy prosowianki. Są pierwsze jaja szkodnika. Zaleca się w ciągu najbliższych kilku dni wyłożyć biopreparaty zawierające kruszynka.

24.06.2021 – problemy w uprawach tytoniu, woj. lubelskie

W pierwszej dekadzie czerwca 2021 roku na plantacjach produkcyjnych tytoniu w województwie lubelskim zanotowano nieznaczny udział roślin z objawami zgnilizny podstawy łodyg. Chore rośliny, wykazywały brązowe plamy na łodydze tuż przy gruncie. Symptomom tym towarzyszyło charakterystyczne przewężenie łodygi i jej gnicie. Sprawcą objawów były patogeniczne dla tytoniu grzyby Rhizoctonia solani i Botrytis cinerea bytujące w glebie

23.06.2021 – przędziorki

W dniu 23 czerwca pobrano losowo z plantacji buraka z miejscowości MIERZEWO gm. Niechanowo, powiat gnieźnieński 25 liści buraczanych celem obserwacji występowania przędziorka chmielowca na burakach cukrowych. Na sześciu zlustrowanych liściach stwierdzono występowanie: 4 sztuk dorosłych osobników, 7 nimf oraz 1 jajo przędziorka chmielowca.

Kolejna próba liści zebrana z miejscowości BOWYCZYNY gm. Chodów, powiat kolski, wykazała występowanie 1 osobnika dorosłego przędziorka chmielowca i 1 nimfy.

22.06.2021 – Poznań

W ostatnich dniach, w Poznaniu i okolicach, pojawiły się pierwsze dorosłe osobniki ćmy bukszpanowej - Cydalima perspectalis. Oznacza to, że w najbliższym czasie pojawi się kolejne pokolenie żerujących na bukszpanach gąsienic.

 

21.06.2021 – Zgnilizna twardzikowa na chmielu – woj. lubelskie

Na plantacji chmielu w województwie lubelskim zaobserwowano występowanie zgnilizny twardzikowej powodowanej przez grzyb Sclerotinia sclerotiorum. Jest to pierwszy potwierdzony przypadek występowania tej choroby na chmielu w Polsce.

16.06.2021 - Rzeszów i Wrocław

Rozpoczęły się naloty motyli omacnicy prosowianki na plantacje kukurydzy w okolicach Rzeszowa i Wrocławia. Odłowiono pojedyncze motyle do pułapek świetlnych". Powoli należy szykować się do zabiegu biologicznego zwalczania jaj szkodnika za pomocą kruszynka. 

10.06.2021 - Len włóknisty

Na plantacjach,  które były siane  później tj. w drugiej połowie kwietnia (w woj. kujawsko-pomorskim i woj. wielkopolskim), zaobserwowano pojedyncze przypadki pchełki

10.06.2021 - Konopie siewne

- na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego zaobserwowano fuzaryjne zgorzele siewek .

- na terenie woj. lubelskiego zaobserwowano plantacje porażone Sclerotinia sclerotiorum.

09.06.2021 - Wielkopolska (okolice Poznania)

W wielu miejscach na bukszpanach spotkać można poczwarki Ćmy bukszpanowej.
Do ich poszukiwania należy podejść rozchylając rozetę liściową, gdzie kryją się przed ewentualnymi drapieżnikami.

09.06.2021 - Wielkopolska (okolice Poznania)

W sadach na owocach czereśni zauważono uszkodzenia od muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii), mylone często z uszkodzeniami nasionnicy trześniówki.

09.06.2021 - Wielkopolska (okolice Poznania)

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza na żółtych tablicach umieszczonych w sadach odnotowano pierwsze osobniki nasionnicy trzesniówki.

04.06.2021 - MAJERANEK OGRODOWY

Zbiory majeranku ogrodowego należy przechowywać i suszyć w wysterylizowanych magazynach. Zapobiegnie to porażeniu surowca

04-06.06.2021 - Podkarpacie

Rozpoczęły się wyloty wiosennego pokolenia motyli ćmy bukszpanowej. Należy zintensyfikować obserwacje roślin, celem ich zabezpieczenia przed nowym pokoleniem gąsienic szkodnika.

31.05.2021 - Winna Góra

W rdzeniu łodyg roslin rzepaku ozimego zaobserwowano ślady żerowania larw chowaczy łodygowych. W niektórych łodygach znajdowały się również larwy tych agrofagów. Rośliny uszkodzone przez chowacze łodygowe przedwcześnie dojrzewają i często osypują nasiona

30.05.2021 - Len oleisty

Rośliny ze względu na wysokie temperatury bardzo szybko zawiązują nasiona i w sezonie 2021 osiągną bardzo niskie wysokości (około 40 cm).

27.05.2021 - okolice Winnej Góry (Wielkopolska), pszenżyto

Na pszenżycie objawy porażenia przez rdzę żółtą- porażenie do 10%

27.05.2021 - okolice Winnej Góry (Wielkopolska), żyto

Na życie widoczne objawy rynchosporiozy zbóż - porażenie do 10%

27.05.2021 - okolice Winnej Góry (Wielkopolska), jęczmień

Na uprawach jęczmienia pojawiły się pierwsze objawy rdzy jęczmienia - porażenie do 10%

27.05.2021 - Winna Góra (Wielkopolskie)

Winna Góra- plantacje pszenicy ozimej porażone przez septoriozę paskowaną liści pszenicy i brunatną plamistość liści w ilości 10%.

21.05.2021- Słupia Wielka, Winna Góra

Na buraku w Słupi Wielkiej na co 5 roślinie występuje mszyca trzmielinowo-burakowa formy uskrzydlone pojedyncze sztuki oraz liczne kolonie.

21.05.2021- rzepak ozimy, Winna Góra

Próg ekonomicznej szkodliwości dla chowacza podobnika został przekroczony. Zabieg insektycydowy należy wykonać, gdy na 25 roślinach znajdują się średnio 4 chrząszcze lub w ciągu 6 dni w ,,żółtym naczyniu''odłowiono 100 osobników tego agrofaga.

20.05.2021 - Południowa i środkowa Polska

Trwa intensywne żerowanie gąsienic ćmy bukszpanowej po zimowaniu. Należy jak najszybciej wykonać zabiegi zwalczania biologicznego lub chemicznego.

16.05.2021 – okolice Kórnika (Wielkopolska)

Na zbożach odnaleźć można liczne jaja skrzypionek, co zapowiada pojawienie się w niedalekiej przyszłości larw tych szkodników.

16.05.2021 – okolice Kórnika (Wielkopolska)

Nasilenie występowania miniarek jest wysokie. Łatwo można odnaleźć ich żerowiska w formie min, których może być nawet kilka na jednej roślinie.

16.05.2021 – okolice Kórnika (Wielkopolska)

Licznie występują też wciornastki, które powodują bielenie kłosów obserwowane już na wielu plantacjach. Owady te przebywają na roślinach, ukrywają się w częściowo wysuniętych kłosach lub u nasady liści.

15.05.2021 - Cząber

Nie zaobserwowano porażenia roślin cząbru chorobami i szkodnikami

11.05.2021 - Winna Góra

Panująca w ostatnich dniach wysoka temperatura sprzyja aktywności słodyszka rzepakowego i chowacza podobnika. Progi szkodliwości dla obu tych gatunków zostały przekroczone w kilku lokalizacjach na rzepaku ozimym.  

30.04.2021 - Majeranek ogrodowy

W sezonie 2021 sadzonki majeranku wsadzane były do gruntu pod koniec kwietnia (z niewielkim opóźnieniem w porównaniu do innych lat)

30.04.2021 - Cząber

Plantacje  cząbru w 2021 roku zakładano pod koniec kwietnia

26.04.2021 - Len włóknisty

Siew lnu włóknistego wykonano odbył się stosunkowo wcześnie, bo na przełomie marca i kwietnia, co ochroniło plantacje przed wystąpieniem szkodników. Nie zaobserwowano chorób powschodowych (zgorzeli siewek)

21.04.2021 - Rzepak

Plantatorzy rzepaku powinni w tym okresie zwrócić szczególną troskę o swoje uprawy rzepaku lustrując je pod kątem występowania: słodyszka rzepakowego

20.04.2021 - Winna Góra

Zaobserwowano masowy nalot chrząszczy słodyszka rzepakowego na rośliny rzepaku. Próg ekonomicznej szkodliwości dla tego agrofaga został przekroczony. Sygnałem do wykonania zabiegu insektycydowego jest zaobserwowanie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50-52). 

08.04.2021 - województwo podkarpackie - ćma bukszpanowa

W dniu 20 marca 2021 w okolicach Rzeszowa stwierdzono pierwsze w tym roku żerujące gąsienice ćmy bukszpanowej (po zimowym spoczynku). Należy sprawdzać rośliny bukszpanów na ich obecność. Można w kwietniu zastosować zwalczanie biologiczne lub chemiczne zanim wylecą motyle pokolenia wiosennego.

29.03.2021 – powiat grodziski, województwo wielkopolskie

Na uprawach pszenicy ozimej zauważono pierwsze chrząszcze skrzypionki zbożowej

26.03.2021 – okolice Kórnika (Wielkopolska)

Masowy lot chowacza czterozębnego.

26.03.2021 – Winna Góra

W żółtych naczyniach umieszczonych w uprawach rzepaku ozimego odnotowano masowy nalot chowacza brukwiaczka (Ceutorhynchus napi) w liczebności przekraczającej próg szkodliwości (10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni).

20.03.2021 – okolice Rzeszowa

W dniu 20 marca 2021 w okolicach Rzeszowa stwierdzono pierwsze w tym roku żerujące gąsienice ćmy bukszpanowej (po zimowym spoczynku). Należy sprawdzać rośliny bukszpanów na ich obecność. Można w kwietniu zastosować zwalczanie biologiczne lub chemiczne zanim wylecą motyle pokolenia wiosennego.

19.03.2021 – Winna Góra

Wiele plantacji zbóż ozimych jest zachwaszczonych. Po ustaniu przymrozków, gdy temp. będą wyższe niż 5-6°C, a przymrozki nie będą prognozowane, należy przystąpić do odchwaszczania ozimin.

11.03.2021 – województwo wielkopolskie

Uprawy pszenicy ozimej porażone przez septoriozę paskowaną liści w zależności od miejscowości w ilościach do 10%

11.03.2021 – województwo wielkopolskie

Plantacje pszenicy porażone przez mącznika prawdziwego w ilości około 10%

10.03.2021 – województwo wielkopolskie

Jęczmień - pojedyncze przypadki zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.

10.03.2021 – Wielkopolska

Na plantacjach jęczmienia pojedyncze przypadki karłowej rdzy jęczmienia (1%) oraz mączniaka prawdziwego (10%)

10.03.2021 – Wielkopolska

Na plantacjach jęczmienia pojedyncze skupiska  plamistości siatkowej na liściach w ilości około 10%.

26.02.2021 – Komunikat

Ze względu na polepszające się warunki meteorologiczne oraz zwiększające się temperatury dobowe, proponujemy od przyszłego tygodnia monitorowanie upraw rzepaku z wykorzystywaniem  żółtych naczyń.

26.02.2021 – woj. Wielkopolskie - Winna góra

Na plantacjach rzepaku widoczne uszkodzenia powstałe jesienią,  miejscami szkody spowodowane przez stada gęsi, brak uszkodzeń mrozowych przez okrywę plantacji warstwą śniegu.

26.02.2021 – woj. Lubuskie

Na plantacjach rzepaku pojawiają się już pierwsze chowacze

16.02.2021 – woj. Lubuskie, powiat sulęciński

W laboratorium Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów IOR–PIB w Poznaniu, z prób owoców orzecha włoskiego zainfekowanych larwami muchówek (fot. 1), przekazanych z powiatu sulęcińskiego w październiku ub. roku, wyhodowano imagines Rhagoletis completa Cresson, 1929 (fot 2, 3 i 4). Niniejszym potwierdzono doniesienia o pojawie tego gatunku na terenie Polski w roku 2019 (PIORIN Aktualności wojewódzkie z 4 października 2019 r

14.12.2020 - Gm. Kowalewo Pomorskie (woj. kujawsko-pomorskie)

Na plantacji pszenżyta ozimego stwierdzono placowe ubytki w zasiewie na całej powierzchni uprawy po początkowo wyrównanych wschodach. Ekspertyza wykazała silne uszkodzenia roślin przez larwy łokasia garbatka.

25.11.2020 - Winna góra, rzepak

Na roślinach rzepaku objawy Suchej zgnilizny kapustnych 1-15% w zależności od odmiany.

6.11.2020 - Winna Góra

Na liściach rzepaku zauważono nalot świadczący o rozwoju mączniaka. Objawy chorobowe zaobserwowano zarówno na dolnej jak i górnej blaszce liściowej.

16.10.2020 - Winna Góra

W Winnej Górze na liściach rzepaku zaobserwowano liczne plamy chorobowe. Po mikroskopowej fitopatologicznej analizie w Zakładzie Mykologii IOR-PIB stwierdzono, że na liściach rzepaku rozwinęła się biała plamistość rzepaku ( Pseudocercosporella capsella).

19.10.2020

Wskazane wykonanie zabiegu w pszenicy ozimej w celu zwalczania septoriozy paskowanej liści przy użyciu s.cz. jak np.: tebukonazol, metkonazol, prochloraz, cyflufenamid.

8.10.2020 - Winna Góra

Na roślinach rzepaku w miejscowości Winna Góra zaobserwowano gąsienice gnatarza rzepakowca. Żerowanie starszych gąsienic na górnej stronie liści może prowadzić do całkowitych gołożerów.

02.10.2020 - Winna Góra

Na monitorowanych polach rzepaku w miejscowości Winna Góra, zaobserwowano liczne kolonie mszycy brzoskwiniowej (mniejsze nasilenie występowania mszycy kapuścianej), liczne chrząszcze pchełki rzepakowej.

29.09.2020

Odporność chwościka – Cercospora beticola na substancje czynne fungicydów.

25.09.2020 - Winna Góra - rzepak ozimy

 Szczególnie groźne dla roślin rzepaku we wrześniu oraz październiku jest trzecie pokolenie śmietki kapuścianej. Liczne osobniki tego agrofaga odłowiono w żółtych naczyniach. Próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony (próg: 1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni). 

15.09.2020

O ile, nie użyłeś nasion zaprawionych neonikotynoidami, koniecznie sprawdź plantacje rzepaku pod kątem zagrożenia ze strony mszycy brzoskwiniowej i tantnisia krzyżowiaczka. Nie zapomnij o żółtych naczyniach. Mszycę brzoskwiniową zwalczaj zarejestrowanymi środkami ochrony roślin.

10.09.2020 - Winna Góra

Na wschodach rzepaku licznie pojawiły się pchełki ziemne i pchełka rzepakowa, które uszkadzają liścienie i młode liście tych roślin przez wygryzanie charakterystycznych, okrągłych otworów.

07.09.2020

Pojawiły się doniesienia o coraz liczniejszych przypadkach braku skuteczności herbicydów na stokłosę płonną i żytnią. Zaleca się szczegółowy monitoring pól, a w przypadku wykrycia niezwalczonych osobników stokłosy prosimy o kontakt z Instytutem Ochrony Roślin – PIB.

24.08.2020 - Dikwat

Informacja dotycząca alternatywnych metod ochrony roślin w następstwie wycofania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dikwat.

19.08.2020 - Poznań, Komorniki

W ostatnich dniach odłowiono w Komornikach pod Poznaniem dorosłe motyle ćmy bukszpanowej - Cydalima perspectalis, które zwabione światłem wleciały przez otwarte okna do budynku mieszkalnego.

14.08.2020 - Poznań

W Poznaniu i okolicach w wielu miejscach pojawiła się ćma bukszpanowa - Cydalima perspectalis, inwazyjny gatunek motyla. Został on zawleczony z Azji i obecnie jest szeroko rozprzestrzeniony w Europie, a w Polsce corocznie poszerza swój zasięg.

12.08.2020 - Wielkopolska

Na plantacjach buraka cukrowego w Wielkopolsce (gmina Środa Wielkopolska, Śrem, Krzemieniewo) i na Kujawach (gmina Choceń, Kowal, Baruchowo), w dalszym ciągu obserwuje się przędziorka chmielowca.

30.07.2020 - Soja - rusałka osetnik

Na uprawach soi w miejscowości Gorzyń na terenie województwa wielkopolskiego, w trzeciej dekadzie lipca odnotowano wystąpienie rusałki osetnika. 

30.07.2020 - Przędziorki

Przędziorek chmielowiec to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym. Objawy żerowania mogą być mylone np. z  niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez.

08.07.2020 - Winna Góra

Na kukurydzy w Winnej Górze stwierdzono licznie występującego skoczka kukurydzianego (Zyginidia scutellaris) oraz uszkodzenia roślin spowodowane przez tego szkodnika.

05.07.2020 – Na plantacjach owsa widoczne jest już porażenie liści przez rdzę koronową owsa (Puccinia coronata)

03.07.2020 – uwaga na sporysz na plantacjach żyta

Na plantacjach żyta, w fazie rozwojowej dojrzałości woskowej (BBCH8-85), można spotkać rośliny z objawami porażenia przez sporysz. Jest to bardzo groźna choroba z uwagi na wysoką toksyczność jej sklerocjów. Zawierają one ponad 30 groźnych alkaloidów.

24.06.2020 - Winna Góra

W Winnej Górze licznie wystąpiły larwy stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata, które na niektórych uprawach przekroczyły próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi średnio 15 larw na roślinę.

24.06.2020 - komunikat - gryzonie

W związku ze zgłoszeniami samorządu rolniczego z województwa opolskiego w sprawie znacznych szkód w uprawach spowodowanych masowym wystąpieniem gryzoni zamieszczamy krótki komunikat dotyczący metod regulacji występowania gryzoni w uprawach rolniczych.

19.06.2020 – uszkodzenia gradowe na plantacjach chmielu

Burze i nawałnice, którym towarzyszą opady gradu powodują szkody na plantacjach chmielu w całej Polsce. Odpowiednie postępowanie w przypadku wystąpienia gradobicia może do pewnego stopnia ograniczyć straty.

18.06.2020 – Janowo gm. Choceń

Ocena zebranych liści z pól, na których prowadzony jest monitoring przędziorka.

17.06.2020 - obszar województwa lubelskiego

Uwaga. Na obszarze województwa lubelskiego występują intensywne naloty mszycy śliwowo-chmielowej.

15.06.2020

W razie przekroczenia progu szkodliwości przez stonkę ziemniaczaną zalecane jest zastosowanie skutecznie zwalczających szkodnika insektycydów.

10.06.2020 – Na plantacjach owsa widocznie są objawy porażenia roślin przez helmintisporiozę owsa powodowaną przez grzyb Helminthosporium avenae.

09.06.2020 – Poznań

Na terenie miasta Poznania na daglezjach spotkać można duże skupiska ochojnika (mszyce) tworzących na igłach  białe woskowe naloty.

02.06.2020 – Bałcyny, teren województwa warmińsko-mazurskiego

Na roślinach bobiku w miejscowości Bałcynach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na początku czerwca zaobserwowano występowanie oprzędzików.

01.06.2020 – Poznań, teren IOR-PIB

W miniony weekend w Poznaniu na terenie IOR-PIB stwierdzono na żółtych tablicach powieszonych na czereśni pierwsze osobniki nasionnicy trześniówki - Rhagoletis cerasi.

29.05.2020 – Winna Góra

Na plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego widać rośliny z objawami rdzy żółtej (Puccinia striiformis) oraz brunatnej plamistości lisci (DTR).

29.05.2020 – Winna Góra

Larwy skrzypionek na uprawach jarych wielkości 2-3 mm

29.05.2020 - Winna Góra

Na oziminach pierwsze larwy skrzypionek wielkości 1mm

29.05.2020 – Winna Góra

Na rzepakach porażenia pryszczarkiem , larwy wielkości 2-3 mm.

21.05.2020 – Winna Góra

W Winnej Górze zaobserwowano pierwsze chrząszcze stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata. Jest to niewątpliwie początek pojawu, o czym świadczy brak widocznych śladów żerowania i złóż jaj.

14.05.2020 – Winna Góra

Na uprawach grochu w Winnej Górze (woj. wielkopolskie) stwierdzono pierwsze osobniki mszycy grochowej - Acyrthosiphon pisum. Ich liczebność zbliżała się do progu ekonomicznej szkodliwości, którym jest stwierdzenie pojedynczych mszyc na 20% roślin.

08.05.2020 - Poznań

W Poznaniu, na terenie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, po weekendzie majowym zaobserwowano pierwsze motyle szrotówka kasztanowcowiaczka - Cameraria ohridella.

06.05.2020 - Winna Góra

Zaobserwowano pierwsze kolonie mszycy brzoskwiniowej na roślinach rzepaku.

30.04.2020 - Winna Góra

Zaobserwowano pierwsze osobniki mszycy zbożowej na pszenicy ozimej.

30.04.2020 - Winna Góra

Na uprawach grochu w Winnej Górze zaobserwowano liczne uszkodzenia liści powodowane przez oprzędziki. Chrząszcze te prowadzą dość skryty tryb życia i zaniepokojone szybko spadają z roślin na ziemię.

29.04.2020 – teren Wielkopolski

Na plantacjach rzepaku widocznie jest porażenie roślin przez zgniliznę twardzikową (Sclerotinia sclerotiorum). Obserwowane objawy są wynikiem infekcji pierwotnej.

29.04.2020 - Winna Góra

Na roślinach rzepaku zaobserwowano liczne muchówki pryszczarka kapustnika. Liczebność tego agrofaga można określić metodą strząsania do czerpaka.

29.04.2020 - Winna Góra

Na polach rzepaku zaobserwowano masowy pojaw chrząszczy chowacza podobnika.

29.04.2020

Wskazane wykonanie zabiegu w rzepaku ozimym w celu zwalczania sprawcy zgnilizny twardzikowej przy użyciu s.cz. jak np.: tebukonazol, metkonazol, prochloraz.

23.04.2020 - Winna Góra

Na polach pszenicy ozimej zaobserwowano pierwsze złoża jaj skrzypionek.

23.04.2020 – teren Wielkopolski

Na plantacjach rzepaku, na niektórych odmianach pojawiły się brunatne plamy na łodygach roślin w dolnej i środkowej ich części. Wykryto na nich obecność grzyba Botrytis cinerea, który wywołuje objawy choroby  szarej pleśni. Łodygi opanowane przez grzyb wykazywały objawy więdnięcia i zamierania.

23.04.2020 - Winna Góra

Podczas prowadzonego monitoringu upraw rzepaku, szczególnie w pasach brzegowych pola zaobserwowano liczne chrząszcze chowacza podobnika na roślinach rzepaku.

21.04.2020

Pamiętajmy, że od momentu zakwitania rzepaku, należy używać insektycydów w sposób bezpieczny dla pszczoły miodnej. Najbezpieczniejszą dla pszczół substancją czynną jest acetamipryd

18.04.2020 - Wielkopolska

W Wielkopolsce na plantacjach rzepaku zaczyna się okres masowego pojawu słodyszka rzepakowego.

17.04.2020 - Wielkopolska

Zaobserwowano już na rzepaku ozimym w woj. wielkopolskim, powiat grodziski chowacza podobnika.

10.04.2020 - Winna Góra

Odłowiono pierwsze chrząszcze chowacza podobnika w żółtych naczyniach.

07.04.2020 - Winna Góra

Ciepła pogoda sprzyja występowaniu chrząszczy słodyszka rzepakowego na roślinach rzepaku. Próg ekonomicznej szkodliwości przy zwartym kwiatostanie (faza rozwojowa w skali BBCH 50-52) został przekroczony tj. na jednej roślinie zaobserwowano 1-2 chrząszczy tego agrofaga.

05.04.2020

Monitorujmy naloty słodyszka rzepakowego.

03.04.2020 - okolice Czempinia

Obserwacje wielu odmian rzepaku ozimego pod względem występowania wczesnowiosennych chorób.

27.03.2020 - Słupia Wielka

Zaobserwowano pierwsze ślady żerowania skrzypionek oraz pojedyncze chrząszcze tego agrofaga na oziminach.

26.03.2020 – Winna Góra

Ostatnio występujące przymrozki dały się we znaki roślinom rzepaku.

26.03.2020 – teren Wielkopolski

W uprawie pszenicy ozimej w tym roku problem stanowi mączniak prawdziwy i septorioza paskowana liści. Liści z objawami porażenia przez mączniaka prawdziwego jest dużo na wielu odmianach.

23.03.2020 - Winna Góra

Pierwsze szkodniki na rzepaku
Początek sezonu rzepakowego pod względem odłowu pierwszych szkodników o znaczeniu gospodarczym.

19.03.2020

Uwaga na oraz na liczniejsze przypadki zmniejszonej skuteczności herbicydów na miotłę zbożową.

02.03.2020

Pamiętajmy o wyłożeniu żółtych naczyń na uprawach rzepaku ozimego, w celu monitorowania nalotów chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego.

 

16.03.2020 - Drony

Rozpoczynamy wzmożony monitoring upraw za pomocą bezzałogowych jednostek latających wyposażonych w specjalistyczne kamery!

06.03.2020 - Winna Góra

Zakończyliśmy testy nowej deszczowni w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze.

28.02.2020 - Winna Góra

Na roślinach rzepaku zaobserwowano pojedyncze ogniska suchej zgnilizny kapustnych. Nie odłowiono chrząszczy chowacza w żółtych naczyniach, które zostały wystawione tydzień wcześniej.

05.02.2020 – Winna Góra

Długa, ciepła i wilgotna jesień oraz zima sprawiły, że wegetacja roślin przebiega nieustannie. Dotyczy to szczególnie chwastów, które do wzrostu wymagają niższych temperatur niż gatunki uprawne. Wiele ozimin jest silnie zachwaszczonych, a chwasty osiągnęły fazy rozwojowe, które utrudnią ich zwalczanie, dlatego wiosną z zabiegiem nie należy zwlekać.

Podsumowanie monitoringu i badań wykonanych w 2019 r.

Podsumowanie monitoringu i badań wykonanych w 2019 r. w ramach realizacji zadania 3.9 „Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego” w Programie Wieloletnim IHAR-PIB 2015-2020.

17.01.2020 - gmina Kórnik, województwo wielkopolskie

Panująca wysoka temperatura jak na tę porę roku powoduje, że wciąż aktywne są niektóre szkodniki.

09.12.2019 - Odporność agrofagów na środki ochrony roślin

Aktualne informacje dotyczące monitoringu odporności agrofagów na substancje czynne środków ochrony roślin zamieszczono w dziale „Programy zapobiegania odporności organizmów szkodliwych”

24.10.2019 – teren Wielkopolski

W ostatnich dniach odnotowuje się liczne przypadki wchodzenia do pomieszczeń gospodarskich i budynków mieszkalnych dorosłych osobników wtyka amerykańskiego (Leptoglossus occidentalis). Jest to duży owad należący do pluskwiaków, podrzędu pluskwiaków różnoskrzydłych. Osiąga prawie 2 cm długości, a cechą charakterystyczną są rozszerzone golenie trzeciej pary nóg. Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, do Europy został zawleczony w 1999 roku, a w Polsce po raz pierwszy stwierdzono go w 2007

21.10.2019 - Winna Góra

Na zasiewach zbóż ozimych licznie wystąpiły mszyce. Obecne są zarówno formy uskrzydlone jak i kolonie osobników bezskrzydłych. Bardzo liczne są też skoczki: zgłobik zmużkowany, Hardya tenuis, skoczek ziemniaczak oraz skoczek kukurydziany. Pojaw tego ostatniego na zasiewach zbóż ozimych jest zjawiskiem nowym. Zasychająca kukurydza przestaje być atrakcyjna dla tego szkodnika i poszukuje on alternatywnych roślin, którymi okazały się właśnie oziminy.

18.10.2019 – Winna Góra

Podczas wykonywania monitoringu pól uprawnych w miejscowości Winna Góra pod kątem występowania agrofagów, na roślinach gorczycy zaobserwowano bardzo dużo larw gnatarza rzepakowca. Rośliny w bardzo dużym stopniu zostały zniszczone w wyniku żerowania tego szkodnika.

14.10.2019 - Winna Góra

Na roślinach rzepaku zaobserwowano duże ilości imago jak i larw tantnisia krzyżowiaczka. Na blaszkach liściowych u znacznej części roślin zaobserwowano ślady żerowania tego szkodnika. Szczególnie groźne dla rzepaku ozimego jest żerowanie drugiego lub trzeciego pokolenia tantnisia krzyżowiaczka we wrześniu i w październiku. Odłowiono w żółtych naczyniach dziesiątki owadów gnatarza rzepakowca oraz nieliczne owady pchełki rzepakowej. Warto również prowadzić monitoring pól rzepaku pod kątem występowania objawów suchej zgnilizny kapustnych. Między innymi w Winnej Górze zaobserwowano objawy porażenia tą chorobą.

25.09.2019 - Winna Góra

Na plantacji rzepaku w Winnej Górze, odłowiono w żółtych naczyniach dziesiątki osobników gnatarza rzepakowca i pchełki rzepakowej. Na licznych roślinach rzepaku zaobserwowano ślady uszkodzeń wyrządzanych przez pchełki rzepakowe oraz miejscami ślady żerowania gnatarza rzepakowca.

12.09.2019 - Winna Góra

Na wschodach rzepaku bardzo licznie pojawił się gnatarz rzepakowy. Zaobserwowano kopulację tych owadów i składanie przez samice jaj do liścieni siewek. Dziesiątki sztuk błonkówek tego gatunku wpadło też do żółtych naczyń. Młode rośliny rzepaku z nasion zaprawionych zaprawami insektycydowymi (Lumiposa 625 FS (rejestracja stała) lub Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS (rejestracja czasowa)) mogą poradzić sobie z wczesnym nalotem tych i innych szkodników. Należy jednak monitorować plantacje, ponieważ wraz ze wzrostem roślin substancja czynna ulega w nich rozcieńczeniu i spada skuteczność jej działania.

9.08.2019 – mozaika tytoniowa

W pierwszych dniach sierpnia na plantacjach produkcyjnych tytoniu (woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie) zanotowano znaczny udział roślin porażonych wirusem TMV wywołującym mozaikę tytoniową.

01.08.2019 - Winna Góra

Na kukurydzy stwierdzono skoczka Zyginidia scutellaris (Herrich – Schäffer 1838). Gatunek ten nie posiada jeszcze polskiej nazwy jednak w języku angielskim nazywany jest „maize leafhopper” co można tłumaczyć jako skoczek kukurydziany.

29.07.2019 - przędziorek chmielowiec

Na plantacjach chmielu na Lubelszczyźnie pojawił się przędziorek chmielowiec. Wysokie temperatury i niedostatek opadów sprzyjają rozwojowi tego szkodnika, należy więc systematyczne monitorować rozwój populacji. Ocenę występowania przędziorka chmielowca należy wykonywać na 200 liściach pobranych z 40-50 roślin, szczególną uwagę należy zwrócić na rośliny rosnące na obrzeżach chmielnika. Obserwacje powinny być prowadzone systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, najlepiej przy użyciu lupy.

24.07.2019 - Winna Góra

Na szyjkach korzeniowych samosiewów rzepaku odnaleziono liczne jaja śmietki kapuścianej (Delia radicum). Obserwowano również muchówki tego gatunku. Warto uważniej przyjrzeć się warzywom kapustowatym uprawianym w tym okresie (kalafior, brokuł i inne) gdyż śmietka kapuściana chętnie zasiedla również te rośliny.

Soję uszkadzały licznie występujące chrząszcze oprzędzików (Sitona spp.).

25.06.2019 - Krzeczowice

 W dniu 25 czerwca 2019 na pułapkę feromonową ustawioną w miejscowości Krzeczowice na monokulturze kukurydzy odłowiono pierwsze w tym roku dwa chrząszcze stonki kukurydzianej. Pojaw gatunku jest bardzo wczesny i analogiczny do upalnego roku 2018. Chrząszcze stonki zaczynają pojawiać się na południu Polski coraz wcześniej

18.06.2019 - Winna Góra

Na roślinach soi licznie wystąpiły gąsienice rusałki osetnika (Vanessa cardui) w różnych fazach rozwojowych, z przewagą młodszych larw. Bez trudu można było odnaleźć rośliny na których żerowały więcej niż 1 gąsienica. Uszkodzenia spowodowane przez gąsienicę rusałki osetnika odnaleziono też na konopiach uprawnych.

10.06.2019 - Winna Góra

Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella) pojawił się bardzo licznie na rzepaku jarym, gdzie zasiedla spód blaszek liściowych. Szkodnika w mniejszym nasileniu obserwowano też na innych uprawach (ziemniak, groch oraz rzepak ozimy).

01.06.2019 - Omacnica prosowianka

W dniu 1 czerwca rozpoczął się lot omacnicy prosowianki w pułapkach świetlnych na Mazowszu, natomiast od 3 i 6 czerwca szkodnik rozpoczął naloty na plantacje kukurydzy na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. 

29.05.2019 - Poznań

W Poznaniu, na terenie Instytutu Ochrony Roślin, zaobserwowano kilka dorosłych osobników nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi (L.) siedzących na liściach czereśni

29.05.2019 - Winna Góra

W wielu miejscach w Polsce obserwuje się masowe przeloty rusałki osetnik (Vanessa cardui (L)). Gąsienice tego motyla żerują polifagicznie na wielu gatunkach roślin, w Winnej Górze żerowały licznie w uprawach soi.

27.05.2019 - Owocówka jabłkóweczka

Do monitoringu obecności i dynamiki lotu owocówki jabłkóweczki, stosować pułapki z feromonem, które powinny być wywieszone w sadzie na początku maja.
Obecnie w sadach jabłoniowych w okolicach Skierniewic, w których prowadzony są obserwacje przebiegu lotu motyli owocówki jabłkóweczki stwierdza się pojedyncze osobniki tego gatunku. Przewidywany termin pierwszego zabiegu zwalczającego motyle owocówki jabłkóweczki, w zależności od przebiegu i intensywności lotu motyli przewidywany jest za 10-14 dni.

24.05.2019 - Winna Góra

Bardzo licznie wystąpuje błyszczka jarzynówka (Autographa gamma (L.)). Jest to pokolenie motyli migrujące z południa Europy. Gąsienice są bardzo szerokimi polifagami, mogącymi wyrządzać szkody w wielu rodzajach upraw.

23.05.2019 - Nasionnica trześniówka

Do monitoringu obecności nasionnicy trześniówki i nasionnicy wschodniej stosować żółte pułapki lepowe, które powinny być wywieszone w sadzie około połowy maja. W obecnym sezonie na dzień 23.05.2019 roku w sadach czereśniowych w okolicach Skierniewic, w których prowadzony jest monitoring obecności i dynamiki lotu muchówek nasionnic, nie stwierdzono jeszcze obecności tych szkodników.

22.05.2019 - Szarek komośnik wykryty został już w Wielkopolsce!

Ten groźny szkodnik buraka cukrowego (oraz innych buraków) do tej pory znany był jedynie ze wschodu i południa kraju, gdzie zniszczył w ostatnich latach tysiące hektarów zasiewów buraka cukrowego zmuszając plantatorów do zmiany kierunku uprawy lub wykonania ponownego siewu. 21 maja 2019 odnaleziono szarka komośnika w Winnej Górze, gdzie oprócz kilku chrząszczy (identyfikację potwierdzono mikroskopowo – dr inż. Tomasz Klejdysz CBRA, IOR-PIB Poznań) stwierdzono również uszkodzenia młodych roślin buraka cukrowego.

10.05.2019 - Stan zdrowotności pszenicy ozimej

Obserwujemy plamy z widocznymi owocnikami paskowanej septoriozy liści pszenicy. Widoczny jest również postępujący rozwój fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni, natomiast na starszych liściach widoczne są poduszeczki mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Na końcach liści obecne są plamy wskazujące na porażenie przez grzyb powodujący brunatną plamistość liści (DTR).
Stan zdrowotności rzepaku ozimego
Widoczne są ślady na starszych liściach po obecności mączniaka rzekomego, a na zielonych liściach obserwuje się obecność czerni krzyżowych i pojedyncze plamy suchej zgnilizny kapustnych. Na górnych liściach widoczne są objawy wskazujące na ich porażenie przez zgniliznę twardzikową - na pędach brak objawów wskazujących na ich porażenie. Po opadach istnieje duże prawdopodobieństwo, że choroba pojawi się na pędzie głównym.

09.05.2019 - Ochrona owadów zapylających

W związku z rozpoczynającymi się zabiegami ochrony  rzepaku przed szkodnikami łuszczynowymi należy szczególną uwagę zwrócić na ochronę owadów zapylających. Aby zapobiegać zagrożeniu wybierz selektywny insektycyd a zabieg wykonaj wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez zapylacze.

29.03.2019 "W dniach 25-28 marca 2019 roku, w Brukseli , odbyło się spotkanie „Meeting of Commodity Expert Group on Minor Crops” oraz „Horizontal Expert Group on Minor Crops” zorganizowane przez “European Union Minor Uses Coordinator Facility”, organizację dziłającą przy EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation)."

22.03.2019 - W okolicy Gorzowa Wielkopolskiego prowadziliśmy obserwacje 20 obiektów rzepaku pod względem występowania wczesnowiosennych chorób.

Na wszystkich obiektach (krzyżówki międzyodmianowe) odnotowaliśmy, na starszych liściach, patogeny z rodzaju Leptosphaeria sp. w ilości 70%.
Piknidia na liściach mogą stanowić zagrożenie w późniejszych fazach rozwoju rzepaku. 

Dr hab. Michał Starzycki prof. IHAR-PIB

22.03.2019 - Chowacze na rzepaku

W związku z poprawiającymi się warunkami metrologicznymi na terenie całego kraju na plantacjach rzepaku pojawiają się chowacze.
Nasilenie występowania konkretnych lokalizacji znajduje się na ( i tu link do mapki sygnaizacyjnej)

 

14.03.2019 - Winna Góra, Baborówko, Kamień

W uprawie jęczmienia pojawił się mączniak prawdziwy i  siatkowa plamistość liści.
W pszenicy widoczne są już początkowe objawy paskowanej septoriozy liści i brunatna plamistość liści.
W uprawie pszenżyta obecnie wyraźne objawy łamliwości podstawy źdźbła i brunatnej plamistości liści (DTR).
Znajdowane są również objawy pałecznicy zbóż i traw.
W uprawie żyta obserwuje się wyraźne objawy rdzy brunatnej i mączniaka prawdziwego na poziomie progu szkodliwości.

Rzepak:
W uprawie rzepaku obserwuje się wczesnowiosenne objawy wystąpienia kiły kapusty (okolice Piły i Wałcza), sucha zgnilizna kapustnych (Winna Góra, Baborówko).

 

31.12.2018 - Występowanie R. solani i A. cochlioides w uprawie buraka cukrowego

Podczas realizacji zadania 3.9 PW stwierdzono w 2018 roku na badanych stanowiskach występowanie Rhizoctonia solani (w jednej próbie) i Aphanomyces cochlioides (we wszystkich próbach) na porażonych siewkach buraka cukrowego (tab. 1), a na kilkunastu innych stanowiskach, w rejonach intensywnej uprawy buraka w Polsce, wykazano występowanie wymienionych patogenów (4x R. solani i 7x A. cochlioides) na gnijących korzeniach buraka w drugiej połowie okresu wegetacji (tab. 2).

20.11.2018

Plantacje rzepaku w dużym stopnia zaatakowane zostały przez mączniaka prawdziwego kapustowatych (Erysiphe criciferarum).

30.10.2018 - Jesienne szkodniki w uprawach ozimych

Wzrost temperatury powietrza może być przyczyną do większego zagrożenia w uprawie zbóż ozimych i rzepaku ozimego ze strony szkodników. Liczniej mogą nalatywać na plantacje mszyce, mączliki, śmietki, skoczki a także inne gatunki, które mogą być dużo bardziej aktywne (np. łokaś garbatek, drutowce, pędraki, rolnice). Część gatunków to wektory patogenów powodujących choroby roślin, zarówno w uprawie zbóż jak i rzepaku.

10.10.2018

Napływają informacje od producentów rzepaku, którzy obserwują wysokie porażenie rozwijających się roślin rzepaku przez grzyb Hyaloperonospora parasitica. Producenci rzepaku, którzy zaobserwują problem na polach proszeni są o kontakt z Zakładem Mikologii.

06.10.2018

Na plantacjach rzepaku widoczne są rośliny z objawami porażenia suchą zgnilizną kapustnych (Leptosphaeria maculans).

05.10.2018

Mszyca czeremchowo-zbożowa na pszenicy ozimej w Wielkopolsce. Zalecane zwalczanie insektycydami zawierającymi acetamipryd.

02.10.2018

W rejonie Kotliny Kłodzkiej, na rzepaku ozimym notowane jest silne nasilenie występowania mszycy brzoskwiniowej.

27.08.2018 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka w sezonie wegetacyjnym

Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały zatrzymanie rozwoju zarazy ziemniaka. Poziom zniszczenia powierzchni asymilacyjnej nie uległ zmianie – 20,0% (BBCH – 92).

27.08.2018

Uwaga! Instytut Ochrony Roślin – PIB otrzymał sygnały, że w niektórych rejonach Polski zmniejszyła się skuteczność działania nikosulfuronu na szarłat szorstki.

25.08.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae

Na podstawie sygnalizacji i odłowu mszyc do żółtych szalek stwierdzono w Boninie niskie zagrożenie występowania uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej Mpersicae.

20.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na utrzymujący się deficyt opadów i wysokie temperatury powietrza nie obserwuje się dalszego rozwoju zarazy. Poziom zniszczenia nie przekracza 20% (BBCH-90).

13.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Poziom zniszczenia powierzchni asymilacyjnej na odmianie Ricarda wynosi około 20% (BBCH-83). Zaleca się prowadzenie ochrony przeciwko zarazie ziemniaka.

13.08.2018 - Wirus mozaiki tytoniu

W miesiącu sierpniu odnotowano nasilone występowanie mozaiki tytoniowej na plantacjach produkcyjnych tytoniu w Polsce. Wzmożone pojawianie się choroby zaobserwowano przede wszystkim w województwie lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim.

08.08.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae na ziemniaku

 Na podstawie odłowu do żółtych naczyń sygnalizacyjnych stwierdzono występowanie osobników mszycy brzoskwiniowej.

07.08.2018 – mączniak rzekomy chmielu

Odmiany chmielu uprawiane w Polsce znajdują się obecnie na różnych etapach zaawansowania fazy generatywnej, tj. kwitnienia oraz wiązania i rozwoju szyszek. Jest to okres krytyczny w ochronie chmielu przed mączniakiem rzekomym.

W związku z tym, że w wielu rejonach uprawy chmielu występują warunki sprzyjające rozwojowi choroby (częste opady deszczu, mgły, rosa) zaleca się  wykonanie profilaktycznego zabiegu ochronnego przeciw mączniakowi rzekomemu przy użyciu jednego ze środków zalecanych do stosowania na chmielu.

06.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na niekorzystne warunki do rozwoju choroby zaraza ziemniaka rozwija się powoli.

02.08.2018

Chwościk buraka pojawił się na plantacjach w Polsce centralnej, nadal wolne od choroby są rejony północne.

30.07.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Warunki atmosferyczne (wysokie temperatury powietrza, mała ilość opadów) nie sprzyjają rozwojowi zarazy ziemniaka.

23.07.2017 Bonin - rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na niesprzyjające rozwojowi choroby warunki atmosferyczne nie obserwuje się gwałtownego rozwoju zarazy

20.07.2018

Na południu Polski pojawiły się pierwsze objawy porażenia liści buraka cukrowego przez chwościka.

16.07.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae na ziemniaku

Niekorzystne warunki pogodowe (wysokie temperatury oraz długotrwały brak opadów) niesprzyjały występowaniu mszyc. Jednak zagrożenie występuje nadal i zaleca się kontynuowanie zarówno obserwacji występowania mszyc, jak i dalsze prowadzenia ochrony.

16.07.2018 Bonin - pojaw zarazy ziemniaka

Pierwsze objawy choroby w Boninie woj. zachodniopomorskie (gm. Manowo) wystąpiły 16-07-2018 na średnio wczesnej odmianie jadalnej Ricarda (BBCH-70).

06.07.2018 - Na polach lnu oleistego w miejscowości Wojciechów gmina Olesno, woj. wielkopolskie zaobserwowano występowanie fuzariozy.

 Na obrzeżach pola widoczne ogniska fuzaryjnego więdnięcia.

02.07.2018

Zwracamy się z prośbą do plantatorów i rolników, którzy na swoich uprawach ozimych stwierdzą słabą efektywność zwalczania chwastów (szczególnie miotły zbożowej) o zbieranie nasion do badań nad stwierdzeniem odporności (dotyczy tylko przypadków zastosowania pełnej ochrony chwastobójczej we właściwym terminie i dawkowaniu). Próby nasion min. 200 g powinny być zebrane z pominięciem tzw. omijaków, uwroci i końcówek pola. Przed zbiorem i wysłaniem prób prosimy o kontakt mailowy K.Matysiak@iorpib.poznan.pl.
 

26.06.2018 - na terenie województwa zachodniopomorskiego (gmina Pełczyce, i gmina Myslibórz) na polach konopi włóknistych zaobserwowano pojawienie się przędziorków.

Sprzyjały temu wysokie temperatury i brak opadów.

20.06.2018 Winna Góra (Wielkopolskie) - warto zwrócić uwagę na strąkowca grochowego

Zaobserwowano liczne jaja strąkowca grochowego na strąkach grochu (faza rozwojowa BBCH 75-78). Warto rozważyć wykonanie zabiegu insektycydowego na tego agrofaga.

20.06.2018 Chwościk buraka

Sygnalizowane jest pojawienie się chwościka na buraku cukrowym w południowo wschodnich rejonach Polski. Po stwierdzeniu występowania pierwszych objawów choroby na plantacji należy wykonać zabieg ochronny preparatem zawierającym substancje czynne z grupy triazoli. W związku z łatwym uodparnianiem się grzyba na fungicydy, do drugiego zabiegu (zwykle należy go wykonać po około 21 dniach po pierwszym) najlepiej użyć preparatu dwuskładnikowego, zawierającego inne substancje czynne niż te, które zastosowano do zabiegu pierwszego.

18.06.2017 - przędziorek chmielowiec na chmielu pojawił się w tym roku wcześniej niż zwykle

Uwaga, Wysokie temperatury i niedostatek opadów to warunki sprzyjające rozwojowi przędziorka chmielowca. Szkodnik pojawił się w tym roku wcześniej niż zwykle na plantacjach chmielu na Lubelszczyźnie. Na razie liczebność przędziorka jest niewielka, ale należy pamiętać, że w optymalnych warunkach bardzo szybko może wystąpić gradacja szkodnika.

5.06.2018 Mszyca grochowa

Zaczyna licznie pojawiać się na roślinach bobowatych, szczególnie w uprawach grochu. Można ją zwalczać od początku rozwoju pędu zarejestrowanymi insektycydami z grupy pyretroidów. Mszyca grochowa jest nadal stosunkowo wrażliwa na pyretroidy, niemniej zaleca się przemienne stosowanie substancji czynnych należących do tej grupy.

01.06.2018 Bonin mszyce – pojaw

W Boninie woj. zachodniopomorskie (gm. Manowo) 1-06-2018 zaobserwowano pierwsze osobniki mszycy Myzus persicae, które odłowiono do żółtych naczyń sygnalizacyjnych.

23.05.2018 System wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych

Link

22.05.2018 Mszyca zbożowa i czeremchowo-zbożowa

Na zbożach ozimych obserwujemy pierwsze kolonie mszyc. Od początku kłoszenia można je zwalczać po przekroczeniu progu szkodliwości. Z uwagi na możliwość wykształcenia odporności lokalnych populacji na pyretroidy, najlepiej stosować substancje zalecane z grupy fosforoorganicznych (dimetoat) lub mieszaniny fosforoorganicznych i pyretroidów (chloropiryfos i beta-cyflutryna, chloropiryfos i cypermetryna) skutecznych w temperaturze powyżej 15°C, pamiętając o przestrzeganiu zasad prewencji.

 

18.05.2018 Monitoring nasionnicy trześniówki w uprawach czereśni i wiśni w 2018 roku

Link

15.05.2018 Stonka ziemniaczana

Najgroźniejszy szkodnik ziemniaka niedługo znów w natarciu. Pamiętajmy o terminowym i skutecznym zwalczaniu. Najwyższą skutecznością charakteryzują się związki z grupy neonikotynoidów (np. acetamipryd). Skuteczne są również niektóre związki fosforoorganiczne, np. fosmet.

05.05.2018 - Na plantacjach lnu oleistego w Starym Sielcu, w województwie wielkopolskim, gmina Rawicz pojawiły się ogniska porażenia fuzariozą.

20.04.2018 Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Groźne szkodniki łuszczynowe, z którymi skutecznie poradzą sobie pyretroidy. Możemy też zastosować neonikotynoid, jeśli nie był do tej pory stosowany lub jego mieszaninę z pyretroidem, jeśli musimy zwalczyć jednocześnie chowacza podobnika i słodyszka rzepakowego.

10.04.2018 Słodyszek rzepakowy

Nasz najgroźniejszy przeciwnik. Uprzykrza życie od lat. Mamy jednak na niego sposób. Jeśli do tej pory chloropiryfos nie był stosowany, na pewno poradzi sobie ze słodyszkiem (do pierwszego zabiegu przeciwko słodyszkowi rzepakowemu). Jeśli jednak stosowali już Państwo w sezonie tą substancję, proponujemy teraz indoksakarb z grupy oksadiazyn lub acetamipryd z grupy neonikotynoidów, którego dodatkową zaletą jest bezpieczeństwo stosowania w odniesieniu do pszczół.

29.03.2016 Odporność chwastów na herbicydy

W związku z coraz liczniejszymi doniesieniami  o zmniejszeniu skuteczności chwastobójczej herbicydów w odniesieniu do miotły zbożowej pamiętajmy o wiosennym monitoringu pól i ewentualnym wykonaniu  ponownego zabiegu w przypadku stwierdzenia słabej efektywności zabiegów jesiennych lub w przypadku nowych wschodów. Zalecamy zwrócenie szczególnej  uwagi na stanowiska z uprawą bezorkową i z dominacją zbóż ozimych w płodozmianie.

25.03.2018 Chowacze łodygowe

Chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny to pierwsi przeciwnicy, z którymi musimy się zmierzyć. Ze względu na ochronę pszczół w późniejszych fazach wegetacji rzepaku, jak również z uwagi na wrażliwość szkodników, najlepiej stosować substancje zalecane z grupy związków fosforoorganicznych lub pyretroidów (np. chloropiryfos i deltametryna).

20.03.2018 Strategia zapobiegania odporności

Pamiętajmy o zbliżających się zabiegach insektycydowych na rzepaku ozimym. Chowacze łodygowe pojawią się już niedługo i właściwe planowanie zabiegów pod kątem zapobiegania odporności nie tylko u tych gatunków, ale również innych jest istotnym elementem integrowanej ochrony upraw rzepaku. Poniżej najważniejsze zasady strategii zapobiegania odporności

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI WYCZYŃCA POLNEGO W ROKU 2017

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI FUZARIOZY KŁOSÓW W 2017 ROKU

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI NA INSEKTYCYDY WYBRANYCH GATUNKÓW OWADÓW W ROKU 2017

02.01.2018 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego.

W 2017 r. stwierdziliśmy występowanie Aphanomyces Cochlioides na wszystkich monitorowanych stanowiskach z uprawą buraka cukrowego tj.

Arcelin, Cywiny Dynguny, Mystkowo, Radzików, Sokoliki Nowe, Wąsy (woj. mazowieckie),

Bałcyny (woj. warmińsko-mazurskie),

Krąpiel, Łęczyna (woj. zachodniopomorskie),

Płonne, Sypniewo (woj. kujawsko-pomorskie).

Natomiast grzyb Rhizoctonia  solani został stwierdzony na siewkach buraka cukrowego pochodzących z miejscowości Bałcyny  (woj. warmińsko-mazurskie).

18.09.2017 Mszyca brzoskwiniowa na rzepaku ozimym

Mając w pamięci szkody w uprawach rzepaku ozimego, z jakimi mieliśmy do czynienia w poprzednim sezonie wegetacyjnym, należy zwrócić szczególną uwagę na problem zwalczania mszycy brzoskwiniowej. Badania monitoringowe prowadzone w IOR – PIB wykazały odporność szkodnika szczególnie na substancje z grupy pyretroidów. W badaniach tych mszyca brzoskwiniowa wykazywała natomiast wrażliwość na substancje z grupy neonikotynoidów oraz związków fosforoorganicznych.

 

04.09.2017 Uodparnianie się chwastów na herbicydy

W praktyce rolniczej głównym wskaźnikiem pojawiania się osobników uodpornionych na herbicydy jest  spadek skuteczności zabiegów herbicydowych. Uwaga! Dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji, w których dany herbicyd powinien działać na określony gatunek chwastu, jednak jego skuteczność maleje.

31.08.2017 Bonin.

Utrzymujące się korzystne dla rozwoju patogenu warunki meteorologiczne wpłynęły na poziom zniszczenia części nadziemnej roślin ziemniaka odmiany Kuras. Zniszczenie przekroczyło 85% powierzchni asymilacyjnej (BBCH – 83).

24.08.2017 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka.

Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej na odmianie Kuras wynosi 60 do 65% (BBCH – 75). Wskazane jest w programie ochrony uwzględnienie fungicydów mających właściwości niszczenia zarodników sprawcy choroby w celu ograniczenia porażenia bulw potomnych (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz (http://ziemniak-bonin.pl).

21-08-2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

Na podstawie sygnalizacji i odłowu mszyc do żółtych szalek stwierdzono w Boninie niskie zagrożenie występowania uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej M. persicae.

18.08.2017 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka.

Stwierdzono całkowite zniszczenie części nadziemnej odmiany podatnej Tonacja. Poziom zniszczenia roślin odmiany odpornej Kuras wynosił 50 do 55% (BBCH – 71). Wskazana jest dalsza ochrona chemiczna.

09.08.2017 Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Manowo) – zaraza ziemniaka.

W dalszym ciągu sprzyjające rozwojowi choroby warunki meteorologiczne wpłynęły na poziom zniszczenia części nadziemnej roślin ziemniaka podatnej odmiany Tonacja. BBCH – 79 zniszczenie przekroczyło 95%. Rozwój choroby na odmianie odpornej Kuras przebiegał w wolniejszym tempie. Zniszczenie naci w fazie BBCH – 68 wynosiło około 40%. Zaleca się dalsze prowadzenie ochrony chemicznej.

31.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W dalszym ciągu trwającego sezonu wegetacyjnego obserwuje się w Boninie występowanie uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Zaleca się kontynuowanie obserwacji na roślinach lub w żółtych naczyniach i prowadzenie ochrony (oleje + insektycydy).

31.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie.

BBCH – 75 zniszczenie powierzchni asymilacyjnej na odmianie Tonacja (kontrola) przekroczyło 75%. Rozwój choroby na odmianie odpornej Kuras (BBCH – 64) wynosiło 20 do 25%. Zaleca się kontynuację ochrony chemicznej.

24.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacji.

Korzystne do rozwoju choroby warunki meteorologiczne (duża ilość opadów oraz wysoka wilgotność względna powietrza) sprzyjały rozwojowi zarazy ziemniaka na bardzo wczesnej podatnej odmianie Tonacja. Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej wynosiło 40% - BBCH – 71. Zniszczenie części nadziemnej na  odpornej odmianie Kuras nie przekroczyło 10% - BBCH – 61. Wskazane jest dalsze prowadzenie ochrony chemicznej z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz fazy rozwoju roślin ziemniaka.

17.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacji.

Obserwowano dalszy rozwój zarazy ziemniaka na podatnej odmianie Tonacja (zniszczenie powierzchni asymilacyjnej liści od 2,0 do 4,0%) – BBCH – 66. W tym terminie stwierdzono także wystąpienie pierwszych objawów choroby na średnio późnej odpornej odmianie skrobiowej Kuras (odporność 8 wg COBORU) – BBCH – 58, zniszczenie powierzchni asymilacyjnej 0,2 do 0,5%. Zaleca się dalsze wykonywanie zabiegów nalistnych, pamiętając o doborze środków w zależności od fazy rozwoju rośliny oraz warunków meteorologicznych.

10.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W niekorzystnym pogodowo okresie sezonu wegetacyjnego utrzymuje się w Boninie zagrożenie ze strony  uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Liczba osobników odłowionych do żółtych naczyń wzrosła. Zaleca się kontynuacje obserwacji na roślinach lub w żółtych naczyniach i prowadzenie ochrony (oleje + insektycydy).

10.07.2017 Bonin – pojaw zarazy ziemniaka.

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka w Boninie woj. zachodniopomorskie /gmina Manowo/ wystąpiły 10-07-2017 na bardzo wczesnej odmianie Tonacja BBCH 62 (3 - odporność na zarazę ziemniaka wg COBORU). Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej liści wynosiło od 0,5 do 1,0%. Zaleca się systematyczne prowadzenie obserwacji oraz wykonanie zabiegów ochronnych jednym z fungicydów zalecanych do zwalczania choroby dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz na stronie IHAR-PIB Oddział w Boninie (http://ziemniak-bonin.pl) w zakładce Katalogi.

10.07.2017 – wirus mozaiki tytoniu na tytoniu

Uwaga

Na obszarze województwa lubelskiego w gminie Obsza (wieś Dorbozy) oraz w gminie Garbów (wieś Wola Przybysławska) zaobserwowano występowanie na tytoniu wirusa mozaiki tytoniu. Ten bardzo zaraźliwy i trwały wirus powoduje charakterystyczną mozaikę jasnych i ciemnych plam na liściach tytoniu oraz niejednokrotnie zniekształcenia liści.

10.07.2017 – wciornastek tytoniowiec na tytoniu

Uwaga

Na przełomie czerwca i lipca w Jędrzejowie (województwo świętokrzyskie) zaobserwowano zwiększone występowanie wciornastka tytoniowca. Szkodnik ten żerując na roślinach może być wektorem groźnego dla tytoniu wirusa TSWV, który powoduje brązową plamistość pomidora na tytoniu.

10.07.2017. - Co zrobić, żeby zminimalizować problem odporności chwościka buraka?

Konieczny jest taki dobór środków, w którym unikniemy powtarzania się w programie preparatów opartych na tych samych substancjach czynnych.

07.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W niekorzystnym pogodowo okresie sezonu wegetacyjnego zaobserwowano w Boninie bardzo późny pojaw uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Pierwsze osobniki do żółtych naczyń odłowiono 7 lipca br. Zaleca się systematyczne prowadzenie obserwacji oraz wykonanie zabiegów ochronnych jednym z insektycydów zalecanych do zwalczania mszyc dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz na stronie IHAR-PIB Oddział w Boninie (http://ziemniak-bonin.pl) w zakładce Katalogi.

07.07.2017. - Odporny chwościk buraka

Chwościk jest grzybem wykazującym bardzo dużą zmienność i szybko nabierającym odporności na fungicydy stosowane w ochronie buraka. Substancją czynną, na którą grzyb nie jest już prawie zupełnie wrażliwy, jest tiofanat metylu.

30.06.2017 – wciornastek tytoniowiec na tytoniu

Uwaga

W drugiej połowie czerwca na obszarze województwa lubelskiego (gmina Obsza) zaobserwowano zwiększone występowanie wciornastka tytoniowca. Szkodnik ten żerując na roślinach może być wektorem groźnego dla tytoniu wirusa TSWV, który powoduje brązową plamistość pomidora na tytoniu. Zaleca się systematyczne obserwacje występowania szkodnika na plantacjach i w przypadku pojawienia się nawet pojedynczych osobników wykonanie zabiegów ochronnych jednym z zalecanych insektycydów.

19.06.2017 - mszyca śliwowo-chmielowa na chmielu

Uwaga

Na obszarze województwa lubelskiego występują intensywne naloty mszycy śliwowo-chmielowej. Uskrzydlone samice zasiedlają najmłodsze liście i wierzchołki młodych pędów. Dadzą one początek kilku pokoleniom bezskrzydłych samic, które powodują największe szkody na chmielu.

01.06.2017. – Stonka ziemniaczana - zwalczanie

Monitorowanie poziomu odporności stonki ziemniaczanej wykazuje nadal pewien poziom odporności tego szkodnika na środki z grupy fosforoorganicznych i pyretroidów.

27.04.2017. – Chowacz podobnik - zwalczanie

W ostatnich latach szkodliwość chowacza podobnika miała tendencję wzrostową. Z roku na rok stwierdzamy zwiększanie się gęstości i liczebności populacji tego szkodnika.

03.04.2017. – Pamiętajmy o zapobieganiu odporności agrofagów

Najważniejsze zasady przeciwdziałania odporności

30.03.2017. - Odporny słodyszek rzepakowy

Słodyszek rzepakowy jest obecnie najsilniej uodpornionym gatunkiem szkodliwego owada w Polsce. Gatunek ten jest uodporniony na wszystkie substancje z grupy pyretroidów (w tym na tau-fluwalinat, który dotychczas wykazywał wystarczające działanie).

28.03.2017. - Odporne chwasty

Instytut Ochrony Roślin - PIB prosi o zgłaszanie przypadków nieskuteczności zabiegów na miotłę zbożową, wyczyńca polnego i chabra bławatka.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2022

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony