Menu dodatkowe

Menu strony

Ikony społecznościowe

Treść strony

12.09.2019 - Winna Góra

Na wschodach rzepaku bardzo licznie pojawił się gnatarz rzepakowy. Zaobserwowano kopulację tych owadów i składanie przez samice jaj do liścieni siewek. Dziesiątki sztuk błonkówek tego gatunku wpadło też do żółtych naczyń. Młode rośliny rzepaku z nasion zaprawionych zaprawami insektycydowymi (Lumiposa 625 FS (rejestracja stała) lub Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS (rejestracja czasowa)) mogą poradzić sobie z wczesnym nalotem tych i innych szkodników. Należy jednak monitorować plantacje, ponieważ wraz ze wzrostem roślin substancja czynna ulega w nich rozcieńczeniu i spada skuteczność jej działania.

9.08.2019 – mozaika tytoniowa

W pierwszych dniach sierpnia na plantacjach produkcyjnych tytoniu (woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie) zanotowano znaczny udział roślin porażonych wirusem TMV wywołującym mozaikę tytoniową.

01.08.2019 - Winna Góra

Na kukurydzy stwierdzono skoczka Zyginidia scutellaris (Herrich – Schäffer 1838). Gatunek ten nie posiada jeszcze polskiej nazwy jednak w języku angielskim nazywany jest „maize leafhopper” co można tłumaczyć jako skoczek kukurydziany.

29.07.2019 - przędziorek chmielowiec

Na plantacjach chmielu na Lubelszczyźnie pojawił się przędziorek chmielowiec. Wysokie temperatury i niedostatek opadów sprzyjają rozwojowi tego szkodnika, należy więc systematyczne monitorować rozwój populacji. Ocenę występowania przędziorka chmielowca należy wykonywać na 200 liściach pobranych z 40-50 roślin, szczególną uwagę należy zwrócić na rośliny rosnące na obrzeżach chmielnika. Obserwacje powinny być prowadzone systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, najlepiej przy użyciu lupy.

24.07.2019 - Winna Góra

Na szyjkach korzeniowych samosiewów rzepaku odnaleziono liczne jaja śmietki kapuścianej (Delia radicum). Obserwowano również muchówki tego gatunku. Warto uważniej przyjrzeć się warzywom kapustowatym uprawianym w tym okresie (kalafior, brokuł i inne) gdyż śmietka kapuściana chętnie zasiedla również te rośliny.

Soję uszkadzały licznie występujące chrząszcze oprzędzików (Sitona spp.).

25.06.2019 - Krzeczowice

 W dniu 25 czerwca 2019 na pułapkę feromonową ustawioną w miejscowości Krzeczowice na monokulturze kukurydzy odłowiono pierwsze w tym roku dwa chrząszcze stonki kukurydzianej. Pojaw gatunku jest bardzo wczesny i analogiczny do upalnego roku 2018. Chrząszcze stonki zaczynają pojawiać się na południu Polski coraz wcześniej

18.06.2019 - Winna Góra

Na roślinach soi licznie wystąpiły gąsienice rusałki osetnika (Vanessa cardui) w różnych fazach rozwojowych, z przewagą młodszych larw. Bez trudu można było odnaleźć rośliny na których żerowały więcej niż 1 gąsienica. Uszkodzenia spowodowane przez gąsienicę rusałki osetnika odnaleziono też na konopiach uprawnych.

10.06.2019 - Winna Góra

Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella) pojawił się bardzo licznie na rzepaku jarym, gdzie zasiedla spód blaszek liściowych. Szkodnika w mniejszym nasileniu obserwowano też na innych uprawach (ziemniak, groch oraz rzepak ozimy).

01.06.2019 - Omacnica prosowianka

W dniu 1 czerwca rozpoczął się lot omacnicy prosowianki w pułapkach świetlnych na Mazowszu, natomiast od 3 i 6 czerwca szkodnik rozpoczął naloty na plantacje kukurydzy na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. 

29.05.2019 - Poznań

W Poznaniu, na terenie Instytutu Ochrony Roślin, zaobserwowano kilka dorosłych osobników nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi (L.) siedzących na liściach czereśni

29.05.2019 - Winna Góra

W wielu miejscach w Polsce obserwuje się masowe przeloty rusałki osetnik (Vanessa cardui (L)). Gąsienice tego motyla żerują polifagicznie na wielu gatunkach roślin, w Winnej Górze żerowały licznie w uprawach soi.

27.05.2019 - Owocówka jabłkóweczka

Do monitoringu obecności i dynamiki lotu owocówki jabłkóweczki, stosować pułapki z feromonem, które powinny być wywieszone w sadzie na początku maja.
Obecnie w sadach jabłoniowych w okolicach Skierniewic, w których prowadzony są obserwacje przebiegu lotu motyli owocówki jabłkóweczki stwierdza się pojedyncze osobniki tego gatunku. Przewidywany termin pierwszego zabiegu zwalczającego motyle owocówki jabłkóweczki, w zależności od przebiegu i intensywności lotu motyli przewidywany jest za 10-14 dni.

24.05.2019 - Winna Góra

Bardzo licznie wystąpuje błyszczka jarzynówka (Autographa gamma (L.)). Jest to pokolenie motyli migrujące z południa Europy. Gąsienice są bardzo szerokimi polifagami, mogącymi wyrządzać szkody w wielu rodzajach upraw.

23.05.2019 - Nasionnica trześniówka

Do monitoringu obecności nasionnicy trześniówki i nasionnicy wschodniej stosować żółte pułapki lepowe, które powinny być wywieszone w sadzie około połowy maja. W obecnym sezonie na dzień 23.05.2019 roku w sadach czereśniowych w okolicach Skierniewic, w których prowadzony jest monitoring obecności i dynamiki lotu muchówek nasionnic, nie stwierdzono jeszcze obecności tych szkodników.

22.05.2019 - Szarek komośnik wykryty został już w Wielkopolsce!

Ten groźny szkodnik buraka cukrowego (oraz innych buraków) do tej pory znany był jedynie ze wschodu i południa kraju, gdzie zniszczył w ostatnich latach tysiące hektarów zasiewów buraka cukrowego zmuszając plantatorów do zmiany kierunku uprawy lub wykonania ponownego siewu. 21 maja 2019 odnaleziono szarka komośnika w Winnej Górze, gdzie oprócz kilku chrząszczy (identyfikację potwierdzono mikroskopowo – dr inż. Tomasz Klejdysz CBRA, IOR-PIB Poznań) stwierdzono również uszkodzenia młodych roślin buraka cukrowego.

10.05.2019 - Stan zdrowotności pszenicy ozimej

Obserwujemy plamy z widocznymi owocnikami paskowanej septoriozy liści pszenicy. Widoczny jest również postępujący rozwój fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni, natomiast na starszych liściach widoczne są poduszeczki mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Na końcach liści obecne są plamy wskazujące na porażenie przez grzyb powodujący brunatną plamistość liści (DTR).
Stan zdrowotności rzepaku ozimego
Widoczne są ślady na starszych liściach po obecności mączniaka rzekomego, a na zielonych liściach obserwuje się obecność czerni krzyżowych i pojedyncze plamy suchej zgnilizny kapustnych. Na górnych liściach widoczne są objawy wskazujące na ich porażenie przez zgniliznę twardzikową - na pędach brak objawów wskazujących na ich porażenie. Po opadach istnieje duże prawdopodobieństwo, że choroba pojawi się na pędzie głównym.

09.05.2019 - Ochrona owadów zapylających

W związku z rozpoczynającymi się zabiegami ochrony  rzepaku przed szkodnikami łuszczynowymi należy szczególną uwagę zwrócić na ochronę owadów zapylających. Aby zapobiegać zagrożeniu wybierz selektywny insektycyd a zabieg wykonaj wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez zapylacze.

29.03.2019 "W dniach 25-28 marca 2019 roku, w Brukseli , odbyło się spotkanie „Meeting of Commodity Expert Group on Minor Crops” oraz „Horizontal Expert Group on Minor Crops” zorganizowane przez “European Union Minor Uses Coordinator Facility”, organizację dziłającą przy EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation)."

22.03.2019 - W okolicy Gorzowa Wielkopolskiego prowadziliśmy obserwacje 20 obiektów rzepaku pod względem występowania wczesnowiosennych chorób.

Na wszystkich obiektach (krzyżówki międzyodmianowe) odnotowaliśmy, na starszych liściach, patogeny z rodzaju Leptosphaeria sp. w ilości 70%.
Piknidia na liściach mogą stanowić zagrożenie w późniejszych fazach rozwoju rzepaku. 

Dr hab. Michał Starzycki prof. IHAR-PIB

22.03.2019 - Chowacze na rzepaku

W związku z poprawiającymi się warunkami metrologicznymi na terenie całego kraju na plantacjach rzepaku pojawiają się chowacze.
Nasilenie występowania konkretnych lokalizacji znajduje się na ( i tu link do mapki sygnaizacyjnej)

 

14.03.2019 - Winna Góra, Baborówko, Kamień

W uprawie jęczmienia pojawił się mączniak prawdziwy i  siatkowa plamistość liści.
W pszenicy widoczne są już początkowe objawy paskowanej septoriozy liści i brunatna plamistość liści.
W uprawie pszenżyta obecnie wyraźne objawy łamliwości podstawy źdźbła i brunatnej plamistości liści (DTR).
Znajdowane są również objawy pałecznicy zbóż i traw.
W uprawie żyta obserwuje się wyraźne objawy rdzy brunatnej i mączniaka prawdziwego na poziomie progu szkodliwości.

Rzepak:
W uprawie rzepaku obserwuje się wczesnowiosenne objawy wystąpienia kiły kapusty (okolice Piły i Wałcza), sucha zgnilizna kapustnych (Winna Góra, Baborówko).

 

31.12.2018 - Występowanie R. solani i A. cochlioides w uprawie buraka cukrowego

Podczas realizacji zadania 3.9 PW stwierdzono w 2018 roku na badanych stanowiskach występowanie Rhizoctonia solani (w jednej próbie) i Aphanomyces cochlioides (we wszystkich próbach) na porażonych siewkach buraka cukrowego (tab. 1), a na kilkunastu innych stanowiskach, w rejonach intensywnej uprawy buraka w Polsce, wykazano występowanie wymienionych patogenów (4x R. solani i 7x A. cochlioides) na gnijących korzeniach buraka w drugiej połowie okresu wegetacji (tab. 2).

20.11.2018

Plantacje rzepaku w dużym stopnia zaatakowane zostały przez mączniaka prawdziwego kapustowatych (Erysiphe criciferarum).

30.10.2018 - Jesienne szkodniki w uprawach ozimych

Wzrost temperatury powietrza może być przyczyną do większego zagrożenia w uprawie zbóż ozimych i rzepaku ozimego ze strony szkodników. Liczniej mogą nalatywać na plantacje mszyce, mączliki, śmietki, skoczki a także inne gatunki, które mogą być dużo bardziej aktywne (np. łokaś garbatek, drutowce, pędraki, rolnice). Część gatunków to wektory patogenów powodujących choroby roślin, zarówno w uprawie zbóż jak i rzepaku.

10.10.2018

Napływają informacje od producentów rzepaku, którzy obserwują wysokie porażenie rozwijających się roślin rzepaku przez grzyb Hyaloperonospora parasitica. Producenci rzepaku, którzy zaobserwują problem na polach proszeni są o kontakt z Zakładem Mikologii.

06.10.2018

Na plantacjach rzepaku widoczne są rośliny z objawami porażenia suchą zgnilizną kapustnych (Leptosphaeria maculans).

05.10.2018

Mszyca czeremchowo-zbożowa na pszenicy ozimej w Wielkopolsce. Zalecane zwalczanie insektycydami zawierającymi acetamipryd.

02.10.2018

W rejonie Kotliny Kłodzkiej, na rzepaku ozimym notowane jest silne nasilenie występowania mszycy brzoskwiniowej.

27.08.2018 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka w sezonie wegetacyjnym

Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały zatrzymanie rozwoju zarazy ziemniaka. Poziom zniszczenia powierzchni asymilacyjnej nie uległ zmianie – 20,0% (BBCH – 92).

27.08.2018

Uwaga! Instytut Ochrony Roślin – PIB otrzymał sygnały, że w niektórych rejonach Polski zmniejszyła się skuteczność działania nikosulfuronu na szarłat szorstki.

25.08.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae

Na podstawie sygnalizacji i odłowu mszyc do żółtych szalek stwierdzono w Boninie niskie zagrożenie występowania uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej Mpersicae.

20.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na utrzymujący się deficyt opadów i wysokie temperatury powietrza nie obserwuje się dalszego rozwoju zarazy. Poziom zniszczenia nie przekracza 20% (BBCH-90).

13.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Poziom zniszczenia powierzchni asymilacyjnej na odmianie Ricarda wynosi około 20% (BBCH-83). Zaleca się prowadzenie ochrony przeciwko zarazie ziemniaka.

13.08.2018 - Wirus mozaiki tytoniu

W miesiącu sierpniu odnotowano nasilone występowanie mozaiki tytoniowej na plantacjach produkcyjnych tytoniu w Polsce. Wzmożone pojawianie się choroby zaobserwowano przede wszystkim w województwie lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim.

08.08.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae na ziemniaku

 Na podstawie odłowu do żółtych naczyń sygnalizacyjnych stwierdzono występowanie osobników mszycy brzoskwiniowej.

07.08.2018 – mączniak rzekomy chmielu

Odmiany chmielu uprawiane w Polsce znajdują się obecnie na różnych etapach zaawansowania fazy generatywnej, tj. kwitnienia oraz wiązania i rozwoju szyszek. Jest to okres krytyczny w ochronie chmielu przed mączniakiem rzekomym.

W związku z tym, że w wielu rejonach uprawy chmielu występują warunki sprzyjające rozwojowi choroby (częste opady deszczu, mgły, rosa) zaleca się  wykonanie profilaktycznego zabiegu ochronnego przeciw mączniakowi rzekomemu przy użyciu jednego ze środków zalecanych do stosowania na chmielu.

06.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na niekorzystne warunki do rozwoju choroby zaraza ziemniaka rozwija się powoli.

02.08.2018

Chwościk buraka pojawił się na plantacjach w Polsce centralnej, nadal wolne od choroby są rejony północne.

30.07.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Warunki atmosferyczne (wysokie temperatury powietrza, mała ilość opadów) nie sprzyjają rozwojowi zarazy ziemniaka.

23.07.2017 Bonin - rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na niesprzyjające rozwojowi choroby warunki atmosferyczne nie obserwuje się gwałtownego rozwoju zarazy

20.07.2018

Na południu Polski pojawiły się pierwsze objawy porażenia liści buraka cukrowego przez chwościka.

16.07.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae na ziemniaku

Niekorzystne warunki pogodowe (wysokie temperatury oraz długotrwały brak opadów) niesprzyjały występowaniu mszyc. Jednak zagrożenie występuje nadal i zaleca się kontynuowanie zarówno obserwacji występowania mszyc, jak i dalsze prowadzenia ochrony.

16.07.2018 Bonin - pojaw zarazy ziemniaka

Pierwsze objawy choroby w Boninie woj. zachodniopomorskie (gm. Manowo) wystąpiły 16-07-2018 na średnio wczesnej odmianie jadalnej Ricarda (BBCH-70).

06.07.2018 - Na polach lnu oleistego w miejscowości Wojciechów gmina Olesno, woj. wielkopolskie zaobserwowano występowanie fuzariozy.

 Na obrzeżach pola widoczne ogniska fuzaryjnego więdnięcia.

02.07.2018

Zwracamy się z prośbą do plantatorów i rolników, którzy na swoich uprawach ozimych stwierdzą słabą efektywność zwalczania chwastów (szczególnie miotły zbożowej) o zbieranie nasion do badań nad stwierdzeniem odporności (dotyczy tylko przypadków zastosowania pełnej ochrony chwastobójczej we właściwym terminie i dawkowaniu). Próby nasion min. 200 g powinny być zebrane z pominięciem tzw. omijaków, uwroci i końcówek pola. Przed zbiorem i wysłaniem prób prosimy o kontakt mailowy K.Matysiak@iorpib.poznan.pl.
 

26.06.2018 - na terenie województwa zachodniopomorskiego (gmina Pełczyce, i gmina Myslibórz) na polach konopi włóknistych zaobserwowano pojawienie się przędziorków.

Sprzyjały temu wysokie temperatury i brak opadów.

20.06.2018 Winna Góra (Wielkopolskie) - warto zwrócić uwagę na strąkowca grochowego

Zaobserwowano liczne jaja strąkowca grochowego na strąkach grochu (faza rozwojowa BBCH 75-78). Warto rozważyć wykonanie zabiegu insektycydowego na tego agrofaga.

20.06.2018 Chwościk buraka

Sygnalizowane jest pojawienie się chwościka na buraku cukrowym w południowo wschodnich rejonach Polski. Po stwierdzeniu występowania pierwszych objawów choroby na plantacji należy wykonać zabieg ochronny preparatem zawierającym substancje czynne z grupy triazoli. W związku z łatwym uodparnianiem się grzyba na fungicydy, do drugiego zabiegu (zwykle należy go wykonać po około 21 dniach po pierwszym) najlepiej użyć preparatu dwuskładnikowego, zawierającego inne substancje czynne niż te, które zastosowano do zabiegu pierwszego.

18.06.2017 - przędziorek chmielowiec na chmielu pojawił się w tym roku wcześniej niż zwykle

Uwaga, Wysokie temperatury i niedostatek opadów to warunki sprzyjające rozwojowi przędziorka chmielowca. Szkodnik pojawił się w tym roku wcześniej niż zwykle na plantacjach chmielu na Lubelszczyźnie. Na razie liczebność przędziorka jest niewielka, ale należy pamiętać, że w optymalnych warunkach bardzo szybko może wystąpić gradacja szkodnika.

5.06.2018 Mszyca grochowa

Zaczyna licznie pojawiać się na roślinach bobowatych, szczególnie w uprawach grochu. Można ją zwalczać od początku rozwoju pędu zarejestrowanymi insektycydami z grupy pyretroidów. Mszyca grochowa jest nadal stosunkowo wrażliwa na pyretroidy, niemniej zaleca się przemienne stosowanie substancji czynnych należących do tej grupy.

01.06.2018 Bonin mszyce – pojaw

W Boninie woj. zachodniopomorskie (gm. Manowo) 1-06-2018 zaobserwowano pierwsze osobniki mszycy Myzus persicae, które odłowiono do żółtych naczyń sygnalizacyjnych.

23.05.2018 System wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych

Link

22.05.2018 Mszyca zbożowa i czeremchowo-zbożowa

Na zbożach ozimych obserwujemy pierwsze kolonie mszyc. Od początku kłoszenia można je zwalczać po przekroczeniu progu szkodliwości. Z uwagi na możliwość wykształcenia odporności lokalnych populacji na pyretroidy, najlepiej stosować substancje zalecane z grupy fosforoorganicznych (dimetoat) lub mieszaniny fosforoorganicznych i pyretroidów (chloropiryfos i beta-cyflutryna, chloropiryfos i cypermetryna) skutecznych w temperaturze powyżej 15°C, pamiętając o przestrzeganiu zasad prewencji.

 

18.05.2018 Monitoring nasionnicy trześniówki w uprawach czereśni i wiśni w 2018 roku

Link

15.05.2018 Stonka ziemniaczana

Najgroźniejszy szkodnik ziemniaka niedługo znów w natarciu. Pamiętajmy o terminowym i skutecznym zwalczaniu. Najwyższą skutecznością charakteryzują się związki z grupy neonikotynoidów (np. acetamipryd). Skuteczne są również niektóre związki fosforoorganiczne, np. fosmet.

05.05.2018 - Na plantacjach lnu oleistego w Starym Sielcu, w województwie wielkopolskim, gmina Rawicz pojawiły się ogniska porażenia fuzariozą.

20.04.2018 Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Groźne szkodniki łuszczynowe, z którymi skutecznie poradzą sobie pyretroidy. Możemy też zastosować neonikotynoid, jeśli nie był do tej pory stosowany lub jego mieszaninę z pyretroidem, jeśli musimy zwalczyć jednocześnie chowacza podobnika i słodyszka rzepakowego.

10.04.2018 Słodyszek rzepakowy

Nasz najgroźniejszy przeciwnik. Uprzykrza życie od lat. Mamy jednak na niego sposób. Jeśli do tej pory chloropiryfos nie był stosowany, na pewno poradzi sobie ze słodyszkiem (do pierwszego zabiegu przeciwko słodyszkowi rzepakowemu). Jeśli jednak stosowali już Państwo w sezonie tą substancję, proponujemy teraz indoksakarb z grupy oksadiazyn lub acetamipryd z grupy neonikotynoidów, którego dodatkową zaletą jest bezpieczeństwo stosowania w odniesieniu do pszczół.

29.03.2016 Odporność chwastów na herbicydy

W związku z coraz liczniejszymi doniesieniami  o zmniejszeniu skuteczności chwastobójczej herbicydów w odniesieniu do miotły zbożowej pamiętajmy o wiosennym monitoringu pól i ewentualnym wykonaniu  ponownego zabiegu w przypadku stwierdzenia słabej efektywności zabiegów jesiennych lub w przypadku nowych wschodów. Zalecamy zwrócenie szczególnej  uwagi na stanowiska z uprawą bezorkową i z dominacją zbóż ozimych w płodozmianie.

25.03.2018 Chowacze łodygowe

Chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny to pierwsi przeciwnicy, z którymi musimy się zmierzyć. Ze względu na ochronę pszczół w późniejszych fazach wegetacji rzepaku, jak również z uwagi na wrażliwość szkodników, najlepiej stosować substancje zalecane z grupy związków fosforoorganicznych lub pyretroidów (np. chloropiryfos i deltametryna).

20.03.2018 Strategia zapobiegania odporności

Pamiętajmy o zbliżających się zabiegach insektycydowych na rzepaku ozimym. Chowacze łodygowe pojawią się już niedługo i właściwe planowanie zabiegów pod kątem zapobiegania odporności nie tylko u tych gatunków, ale również innych jest istotnym elementem integrowanej ochrony upraw rzepaku. Poniżej najważniejsze zasady strategii zapobiegania odporności

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI WYCZYŃCA POLNEGO W ROKU 2017

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI FUZARIOZY KŁOSÓW W 2017 ROKU

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI NA INSEKTYCYDY WYBRANYCH GATUNKÓW OWADÓW W ROKU 2017

02.01.2018 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego.

W 2017 r. stwierdziliśmy występowanie Aphanomyces Cochlioides na wszystkich monitorowanych stanowiskach z uprawą buraka cukrowego tj.

Arcelin, Cywiny Dynguny, Mystkowo, Radzików, Sokoliki Nowe, Wąsy (woj. mazowieckie),

Bałcyny (woj. warmińsko-mazurskie),

Krąpiel, Łęczyna (woj. zachodniopomorskie),

Płonne, Sypniewo (woj. kujawsko-pomorskie).

Natomiast grzyb Rhizoctonia  solani został stwierdzony na siewkach buraka cukrowego pochodzących z miejscowości Bałcyny  (woj. warmińsko-mazurskie).

18.09.2017 Mszyca brzoskwiniowa na rzepaku ozimym

Mając w pamięci szkody w uprawach rzepaku ozimego, z jakimi mieliśmy do czynienia w poprzednim sezonie wegetacyjnym, należy zwrócić szczególną uwagę na problem zwalczania mszycy brzoskwiniowej. Badania monitoringowe prowadzone w IOR – PIB wykazały odporność szkodnika szczególnie na substancje z grupy pyretroidów. W badaniach tych mszyca brzoskwiniowa wykazywała natomiast wrażliwość na substancje z grupy neonikotynoidów oraz związków fosforoorganicznych.

 

04.09.2017 Uodparnianie się chwastów na herbicydy

W praktyce rolniczej głównym wskaźnikiem pojawiania się osobników uodpornionych na herbicydy jest  spadek skuteczności zabiegów herbicydowych. Uwaga! Dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji, w których dany herbicyd powinien działać na określony gatunek chwastu, jednak jego skuteczność maleje.

31.08.2017 Bonin.

Utrzymujące się korzystne dla rozwoju patogenu warunki meteorologiczne wpłynęły na poziom zniszczenia części nadziemnej roślin ziemniaka odmiany Kuras. Zniszczenie przekroczyło 85% powierzchni asymilacyjnej (BBCH – 83).

24.08.2017 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka.

Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej na odmianie Kuras wynosi 60 do 65% (BBCH – 75). Wskazane jest w programie ochrony uwzględnienie fungicydów mających właściwości niszczenia zarodników sprawcy choroby w celu ograniczenia porażenia bulw potomnych (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz (http://ziemniak-bonin.pl).

21-08-2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

Na podstawie sygnalizacji i odłowu mszyc do żółtych szalek stwierdzono w Boninie niskie zagrożenie występowania uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej M. persicae.

18.08.2017 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka.

Stwierdzono całkowite zniszczenie części nadziemnej odmiany podatnej Tonacja. Poziom zniszczenia roślin odmiany odpornej Kuras wynosił 50 do 55% (BBCH – 71). Wskazana jest dalsza ochrona chemiczna.

09.08.2017 Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Manowo) – zaraza ziemniaka.

W dalszym ciągu sprzyjające rozwojowi choroby warunki meteorologiczne wpłynęły na poziom zniszczenia części nadziemnej roślin ziemniaka podatnej odmiany Tonacja. BBCH – 79 zniszczenie przekroczyło 95%. Rozwój choroby na odmianie odpornej Kuras przebiegał w wolniejszym tempie. Zniszczenie naci w fazie BBCH – 68 wynosiło około 40%. Zaleca się dalsze prowadzenie ochrony chemicznej.

31.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W dalszym ciągu trwającego sezonu wegetacyjnego obserwuje się w Boninie występowanie uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Zaleca się kontynuowanie obserwacji na roślinach lub w żółtych naczyniach i prowadzenie ochrony (oleje + insektycydy).

31.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie.

BBCH – 75 zniszczenie powierzchni asymilacyjnej na odmianie Tonacja (kontrola) przekroczyło 75%. Rozwój choroby na odmianie odpornej Kuras (BBCH – 64) wynosiło 20 do 25%. Zaleca się kontynuację ochrony chemicznej.

24.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacji.

Korzystne do rozwoju choroby warunki meteorologiczne (duża ilość opadów oraz wysoka wilgotność względna powietrza) sprzyjały rozwojowi zarazy ziemniaka na bardzo wczesnej podatnej odmianie Tonacja. Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej wynosiło 40% - BBCH – 71. Zniszczenie części nadziemnej na  odpornej odmianie Kuras nie przekroczyło 10% - BBCH – 61. Wskazane jest dalsze prowadzenie ochrony chemicznej z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz fazy rozwoju roślin ziemniaka.

17.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacji.

Obserwowano dalszy rozwój zarazy ziemniaka na podatnej odmianie Tonacja (zniszczenie powierzchni asymilacyjnej liści od 2,0 do 4,0%) – BBCH – 66. W tym terminie stwierdzono także wystąpienie pierwszych objawów choroby na średnio późnej odpornej odmianie skrobiowej Kuras (odporność 8 wg COBORU) – BBCH – 58, zniszczenie powierzchni asymilacyjnej 0,2 do 0,5%. Zaleca się dalsze wykonywanie zabiegów nalistnych, pamiętając o doborze środków w zależności od fazy rozwoju rośliny oraz warunków meteorologicznych.

10.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W niekorzystnym pogodowo okresie sezonu wegetacyjnego utrzymuje się w Boninie zagrożenie ze strony  uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Liczba osobników odłowionych do żółtych naczyń wzrosła. Zaleca się kontynuacje obserwacji na roślinach lub w żółtych naczyniach i prowadzenie ochrony (oleje + insektycydy).

10.07.2017 Bonin – pojaw zarazy ziemniaka.

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka w Boninie woj. zachodniopomorskie /gmina Manowo/ wystąpiły 10-07-2017 na bardzo wczesnej odmianie Tonacja BBCH 62 (3 - odporność na zarazę ziemniaka wg COBORU). Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej liści wynosiło od 0,5 do 1,0%. Zaleca się systematyczne prowadzenie obserwacji oraz wykonanie zabiegów ochronnych jednym z fungicydów zalecanych do zwalczania choroby dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz na stronie IHAR-PIB Oddział w Boninie (http://ziemniak-bonin.pl) w zakładce Katalogi.

10.07.2017 – wirus mozaiki tytoniu na tytoniu

Uwaga

Na obszarze województwa lubelskiego w gminie Obsza (wieś Dorbozy) oraz w gminie Garbów (wieś Wola Przybysławska) zaobserwowano występowanie na tytoniu wirusa mozaiki tytoniu. Ten bardzo zaraźliwy i trwały wirus powoduje charakterystyczną mozaikę jasnych i ciemnych plam na liściach tytoniu oraz niejednokrotnie zniekształcenia liści.

10.07.2017 – wciornastek tytoniowiec na tytoniu

Uwaga

Na przełomie czerwca i lipca w Jędrzejowie (województwo świętokrzyskie) zaobserwowano zwiększone występowanie wciornastka tytoniowca. Szkodnik ten żerując na roślinach może być wektorem groźnego dla tytoniu wirusa TSWV, który powoduje brązową plamistość pomidora na tytoniu.

10.07.2017. - Co zrobić, żeby zminimalizować problem odporności chwościka buraka?

Konieczny jest taki dobór środków, w którym unikniemy powtarzania się w programie preparatów opartych na tych samych substancjach czynnych.

07.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W niekorzystnym pogodowo okresie sezonu wegetacyjnego zaobserwowano w Boninie bardzo późny pojaw uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Pierwsze osobniki do żółtych naczyń odłowiono 7 lipca br. Zaleca się systematyczne prowadzenie obserwacji oraz wykonanie zabiegów ochronnych jednym z insektycydów zalecanych do zwalczania mszyc dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz na stronie IHAR-PIB Oddział w Boninie (http://ziemniak-bonin.pl) w zakładce Katalogi.

07.07.2017. - Odporny chwościk buraka

Chwościk jest grzybem wykazującym bardzo dużą zmienność i szybko nabierającym odporności na fungicydy stosowane w ochronie buraka. Substancją czynną, na którą grzyb nie jest już prawie zupełnie wrażliwy, jest tiofanat metylu.

30.06.2017 – wciornastek tytoniowiec na tytoniu

Uwaga

W drugiej połowie czerwca na obszarze województwa lubelskiego (gmina Obsza) zaobserwowano zwiększone występowanie wciornastka tytoniowca. Szkodnik ten żerując na roślinach może być wektorem groźnego dla tytoniu wirusa TSWV, który powoduje brązową plamistość pomidora na tytoniu. Zaleca się systematyczne obserwacje występowania szkodnika na plantacjach i w przypadku pojawienia się nawet pojedynczych osobników wykonanie zabiegów ochronnych jednym z zalecanych insektycydów.

19.06.2017 - mszyca śliwowo-chmielowa na chmielu

Uwaga

Na obszarze województwa lubelskiego występują intensywne naloty mszycy śliwowo-chmielowej. Uskrzydlone samice zasiedlają najmłodsze liście i wierzchołki młodych pędów. Dadzą one początek kilku pokoleniom bezskrzydłych samic, które powodują największe szkody na chmielu.

01.06.2017. – Stonka ziemniaczana - zwalczanie

Monitorowanie poziomu odporności stonki ziemniaczanej wykazuje nadal pewien poziom odporności tego szkodnika na środki z grupy fosforoorganicznych i pyretroidów.

27.04.2017. – Chowacz podobnik - zwalczanie

W ostatnich latach szkodliwość chowacza podobnika miała tendencję wzrostową. Z roku na rok stwierdzamy zwiększanie się gęstości i liczebności populacji tego szkodnika.

03.04.2017. – Pamiętajmy o zapobieganiu odporności agrofagów

Najważniejsze zasady przeciwdziałania odporności

30.03.2017. - Odporny słodyszek rzepakowy

Słodyszek rzepakowy jest obecnie najsilniej uodpornionym gatunkiem szkodliwego owada w Polsce. Gatunek ten jest uodporniony na wszystkie substancje z grupy pyretroidów (w tym na tau-fluwalinat, który dotychczas wykazywał wystarczające działanie).

28.03.2017. - Odporne chwasty

Instytut Ochrony Roślin - PIB prosi o zgłaszanie przypadków nieskuteczności zabiegów na miotłę zbożową, wyczyńca polnego i chabra bławatka.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Stopka strony