Menu dodatkowe

Menu strony

Ikony społecznościowe

Treść strony

03.07.2020 – uwaga na sporysz na plantacjach żyta

Na plantacjach żyta, w fazie rozwojowej dojrzałości woskowej (BBCH8-85), można spotkać rośliny z objawami porażenia przez sporysz. Jest to bardzo groźna choroba z uwagi na wysoką toksyczność jej sklerocjów. Zawierają one ponad 30 groźnych alkaloidów. Aktualne poziomy progowe to 0,1% zawartości wagowej sklerocjów lub fragmentów sklerocjów w ziarnie przeznaczonym do karmienia zwierząt i 0,05% w ziarnie przeznaczonym do konsumpcji przez ludzi. W najbliższym czasie wartości progowe zawartości sklerocji sporyszu w ziarnie żyta mają zostać radykalnie obniżone. Z uwagi na termin pojawiania się objawów choroby (dojrzewanie ziarniaków), stosowanie chemicznych środków ochrony roślin jest mocno ograniczone, a często niemożliwe. Tak więc bardzo ważnym aspektem w uprawie żyta jest dobór odpowiednich, odpornych odmian. Zdecydowanie wyższą odporność na porażenie sporyszem wykazują odmiany populacyjne oraz odmiany hybrydowe wyposażone w specjalne geny warunkujące wytwarzanie dużej ilości pyłku.

  • DSC_4431
  • DSC_4438

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2022

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony