Menu dodatkowe

Menu strony

Ikony społecznościowe

Treść strony

21.02.2024 – Przedwiośnie - szkody powodowane przez zwierzęta - ptaki na oziminach

Zgryzanie rzepaków i zbóż ozimych, to coroczne szkody powodowane przez zwierzęta, które w poszukiwaniu atrakcyjnego źródła pokarmu odwiedzają nasze pola. Preferencje środowiskowe poszczególnych zwierząt różnią się. Istnieją już populacje niektórych gatunków (np. sarny), które preferują pola uprawne jako miejsce swojego stałego bytowania.

16.02.2024 – Monitoring planacji rzepaków i pszenic ozimych

Z uwagi na zbliżające się dni z prognozowanymi, stosunkowo wysokimi temperaturami powierza, zalecamy wystawienie żółtych naczyń na plantacjach ozimin – rzepaków i pszenic.

10.02.2024 - Kórnik,Wielkopolska

Temperatura powyżej 10 stopni i słoneczna pogoda w okolicach Kórnika (wielkopolskie) były przyczyną uaktywniania się niektórych, zimujących owadów.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony