Menu dodatkowe

Menu strony

Ikony społecznościowe

Treść strony

Zasady i wytyczne integrowanej ochrony roślin, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r., kładą bardzo duży nacisk na wykorzystanie wszystkich możliwych i dostępnych metod, mających na celu ograniczenie do nieszkodliwego poziomu rozwoju populacji organizmów szkodliwych. Obowiązujące na terenie naszego kraju zasady i metody integrowanej ochrony są działaniami interdyscyplinarnymi, wymagającymi współpracy różnych specjalistów i obejmującymi swoim zakresem wiele dziedzin takich jak: entomologia, fitopatologia, uprawa roli i roślin, gleboznawstwo i inne. Ponadto, w myśl zasad integrowanej ochrony, organizmy szkodliwe muszą być monitorowane przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, jeśli są one dostępne. Wśród takich narzędzi powinny znaleźć się monitoring pól oraz systemy ostrzegania, prognozowania i wczesnego diagnozowania, oparte na solidnych podstawach naukowych, tam gdzie możliwe jest ich zastosowanie, a także doradztwo osób z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Na podstawie wyników działań monitorujących, sygnalizacji agrofagów, użytkownik profesjonalny musi zdecydować, czy stosować metody ochrony roślin i kiedy je stosować. Systematyczne monitorowanie agrofagów jest bardzo ważnym elementem integrowanej ochrony. Jest to podstawowe działanie mające na celu rozpoznanie zagrożeń roślin uprawnych ze strony organizmów szkodliwych. Umiejętne wykorzystanie wyników obserwacji pojawiania się i nasilenia występowania agrofagów, przyczynia się do zminimalizowania ryzyka ewentualnych szkód i wyeliminowania nadmiernego często, niepotrzebnego zużycia środków chemicznych na co zwraca uwagę dyrektywa o integrowanej ochronie roślin.

Na poniższej mapie można zapoznać się z wynikami systematycznych obserwacji polowych, które są prowadzone w około 210 punktach na terenie Polski, na sześciu uprawach (pszenica ozima, kukurydza, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, bobnowate) i ich najważniejszych chorób i szkodników.

Sprawdź zagrożenie - agrofag:

Województwo:

legenda
Brak agrofagów
Występują agrofagi
Zalecany zabieg chemiczny
SS
Kliknij miejscowość, aby zobaczyć szczegóły
Licznik odwiedzin: 180982
Wykonano wg założeń projektowych Tomasza Krasińskiego

Zaloguj się, aby uaktualnić dane:

login:
hasło:
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • -

Stopka strony