Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Wykazy dopuszczonych do Integrowanej Produkcji (IP) środków ochrony roślin w poszczególnych grupach upraw zawierają:

a/ nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin nadany przez MRiRW, który jest umieszczony na etykiecie preparatu/instrukcji stosowania  środka

b/ nazwę handlową środka, nazwę i zawartość substancji czynnej oraz jej klasyfikację do grupy chemicznej, co pozwala na prowadzenie strategii odpornościowej

c/ nazwę i adres posiadacza zezwolenia, który tym samym upoważniony jest do dystrybucji środka na terenie kraju, a jednocześnie pozwala producentowi roślin na dotarcie do informacji, gdzie istnieje możliwość nabycia preparatu 

d/ dla każdego środka ochrony roślin zestawiony jest zestaw roślin, które mogą być chronione danym preparatem oraz przypisana lista agrofagów, które danym środkiem mogą być zwalczane

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

  • -

Page footer