Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Osnuja czerwonogłowa

 • Jaja na igłach sosny
  Jaja na igłach sosny
 • Larwa wyjęta z oprzędu
  Larwa wyjęta z oprzędu
 • Larwy w oprzędzie
  Larwy w oprzędzie
 • Larwy w oprzędzie
  Larwy w oprzędzie
 • Poczwarka w glebie
  Poczwarka w glebie
 • Samica
  Samica
 • Samiec
  Samiec

autor: Marek Tomalak

Osnuja czerwonogłowa (Acantholyda erythrocephala L.) 

Rząd: Błonkoskrzydłe (Hymenoptera
Rodzina: Osnujowate (Pamphiliidae)  

Długość dorosłej błonkówki: ok. 8 - 14 mm  
Pojaw owadów dorosłych: od marca do maja. 
Środowisko: młodsze drzewostany sosnowe, parki, ogrody przydomowe. Występuje w całym kraju.
Rośliny pokarmowe: głównie sosna pospolita (Pinus silvestris). W parkach i ogrodach atakowane są często ozdobne odmiany sosny wejmutki (P. strobus), himalajskiej (P. wallichiana) oraz czarnej (P. nigra).

Rozmieszczenie geograficzne: Gatunek rozprzestrzeniony jest w środkowej i północnej Europie oraz Azji. W Polsce masowo występuje zwykle lokalnie, atakując młodsze drzewostany sosnowe na ubogich siedliskach boru suchego.   
 
Cykl rozwojowy: Rójka tego owada obywa się w okresie od marca do maja. Po zapłodnieniu samica rozpoczyna składanie jaj na ubiegłorocznych igłach sosny. Jaja przyklejane są do igły w szeregu od kilku do kilkunastu sztuk w jednym złożu. Rozwijające się larwy żerują gromadnie tworząc wspólne oprzędy. Na początku zjadają igły starsze, później również młode, tegoroczne. Rozwój larw trwa około 3 tygodni. Dorosłe larwy schodzą, lub spadają do gleby, gdzie na głębokości kilku centymetrów przelegują przez okres zimy. Przepoczwarczenie następuje wczesną wiosną następnego roku. Część osobników w stadium dorosłej larwy (tzw. eonimfy, lub pronimfy) może jednak pozostawać w glebie przez kolejny rok, lub dwa. 

 Znaczenie: Stosunkowo krótki, lecz bardzo intensywny okres żerowania larw może prowadzić do częściowego, lub całkowitego zniszczenia igliwia na całych gałęziach. Uszkodzenia te są szczególnie niebezpieczne dla młodych drzewek oraz cennych osobników w kolekcjach parkowych i ogrodach przydomowych. Ze względu na stratę części igliwia korony  stają się przerzedzone, co znacznie obniża walory estetyczne opanowanych drzew. Długi okres przelegiwania larw szkodnika w glebie stwarza zagrożenie ponownym atakiem nawet przez 3 kolejne sezony. 


Zwalczanie: W przypadku konieczności zwalczanie osnui czerwonogłowej w szkółkach leśnych przeprowadza się stosując preparaty  kontaktowe w okresie lotu dorosłych błonkówek. W środowisku miejskim chemiczne zwalczanie tego szkodnika nie jest wskazane. Na pojedynczych, młodych drzewkach można ręcznie usuwać, lub rozgniatać oprzędy tworzone przez larwy. Aktualne wyniki badań prowadzonych w IOR-PIB Poznań wskazują, że przelegujące w glebie larwy i poczwarki są bardzo wrażliwe na działanie nicieni owadobójczych z rodzaju Heterorhabditis.  

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer