Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Białka wierzbówka

 • Gąsienice L1 na korze
  Gąsienice L1 na korze
 • Gąsienice L2 na liściach
  Gąsienice L2 na liściach
 • Motyl - samiec
  Motyl - samiec
 • Poczwarka w rozerwanym kokonie wśród liści
  Poczwarka w rozerwanym kokonie wśród liści
 • Starsze gąsienice
  Starsze gąsienice
 • Złoże jaj - spodnia strona
  Złoże jaj - spodnia strona
 • Złoże jaj
  Złoże jaj

autor: Marek Tomalak

Białka wierzbówka (Leucoma salicis L.)

Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Rodzina: Brudnicowate (Lymantriidae)
 

Długość motyla: 20 - 26 mm
Rozpiętość skrzydeł: 45 - 55 mm
Pojaw motyla: od połowy czerwca do połowy lipca. Jedno pokolenie w ciągu roku.
Środowisko: wilgotne lasy liściaste, łęgi nadrzeczne, parki, nasadzenia przydrożne.
Rośliny pokarmowe: różne gatunki topoli (Populus spp.) - głównie topola czarna (P. nigra) oraz wierzby (Salix spp.). 

Rozmieszczenie geograficzne: od zachodniej Europy po zachodnią Syberię, Azję Centralną i północną Mongolię. W Polsce na obszarze całego kraju, niekiedy pojawia się masowo. 
 
Cykl rozwojowy: Motyle latają sią od połowy czerwca do lipca. Charakterystyczne zielone jaja składane są na korze gałęzi i pni oraz liściach w licznych złożach przykrytych sztywną, białą, piankowata wydzielina. Larwy wylęgają się pod koniec lipca oraz w sierpniu i po krótkim, grupowym żerowaniu tworzą na korze pni i gałęzi delikatne oprzędy, w których zimują. Aktywność swoją rozpoczynają ponownie następnej wiosny, zwykle w kwietniu. Żerują w dużych skupiskach na liściach, często w ostatniej fazie powodując całkowite ogołocenie opanowanych gałęzi i całych drzew. Dorosłe gąsienice tworzą jedwabiste kokony poczwarkowe w spękaniach kory, lub wśród częściowo wygryzionych liści. Po kilku tygodniach wylatują z nich motyle.    

Znaczenie: Gąsienice często powodują gołożery na masowo opanowanych drzewach przydrożnych i osiedlowych. W okresie lata następuje jednak zwykle regeneracja ulistnienia. Powtarzające się corocznie masowe pojawy szkodnika mogą prowadzić do znacznego osłabienia drzew i i zamierania ich konarów. 


Zwalczanie: Ze względu na znaczą wysokość topoli zwalczanie szkodnika jest technicznie trudne i kosztowne. Badania prowadzone w Zakładzie Biologicznych Metod i Kwarantanny wykazały, że wieloletni efekt ochronny można uzyskać opryskując drzewa biopreparatami wirusowymi.

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer