Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Hurmak olchowiec

 • Larwa L4
  Larwa L4
 • Larwy L1 L2 na liściu
  Larwy L1 L2 na liściu
 • Larwy L3
  Larwy L3
 • Owad dorosły - chrząszcz
  Owad dorosły - chrząszcz
 • Poczwarka w glebie
  Poczwarka w glebie
 • Uszkodzenia liści
  Uszkodzenia liści
 • Złoże jaj
  Złoże jaj
 • Żerowiska larw
  Żerowiska larw

autor: Marek Tomalak

Hurmak olchowiec (Agelastica alni L.)

Rząd: Chrząszcze (Coleoptera
Rodzina: Stonkowate (Chrysomelidae)  

Długość chrząszcza: ok. 5 - 7 mm  
Pojaw chrząszczy: od końca kwietnia do jesieni.
Środowisko: wilgotne lasy liściaste i parki.
Rośliny pokarmowe: głównie olsze (Alnus spp.). Niekiedy również inne drzewa liściaste.
Rozmieszczenie geograficzne: Gatunek ten występuje w całej Palearktyce. Zawleczony został również do Ameryki Pn.  W Polsce pospolity na obszarze całego kraju, szczególnie w miejscach wilgotnych wzdłuż cieków i zbiorników wodnych. 
 
Cykl rozwojowy: Chrząszcze zimują w glebie, lub w ściółce. Środowisko to opuszczają na przełomie kwietnia i maja, aby rozpocząć intensywne żerowanie na rozwijających się liściach. Pod koniec maja, po kopulacji, samice rozpoczynają składanie jaj na spodniej stronie blaszki liściowej, w złożach po kilkadziesiąt sztuk. Wylęgające się larwy żeruję gromadnie wygryzając miękisz liści i ostatecznie szkieletując je. Rozwój larwy trwa ok. 3 tygodni. Przepoczwarczenie następuje w pierwszej połowie lipca w glebie, lub w ściółce. Wylęgające się po ok. 2 tygodniach młode chrząszcze powracają na liście, gdzie kontynuują żerowanie do okresu jesieni. 

Znaczenie: W wielu rejonach gatunek ten wykazuje tendencje do corocznych, masowych pojawów. Szczególnie niebezpieczny jest dla młodych olszy. Jego żerowanie może prowadzić do gołożerów, przedwczesnego zasychania liści i niekiedy zamierania opanowanych drzew. 


Zwalczanie: W przypadku masowych pojawów w szkółkach leśnych zalecane jest stosowanie insektycydów kontaktowych. Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miast nie przeprowadza się zabiegów chemicznych przeciwko temu szkodnikowi. Wyniki badań prowadzonych obecnie w IOR-PIB wskazują, że zarówno młodsze, jak i starsze stadia larwalne hurmaka olchowca są wrażliwe na działanie preparatów biologicznych opartych na Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis, poczwarki zaś na nicienie owadobójcze z rodzajów Heterorhabditis i Steinernema

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer