Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Kuprówka rudnica

 • „Gniazda” z zimującymi gąsienicami 
w koronie drzewa (zbliżenie)
  „Gniazda” z zimującymi gąsienicami
  w koronie drzewa (zbliżenie)
 • „Gniazda” z zimującymi gąsienicami
w koronie drzewa
  „Gniazda” z zimującymi gąsienicami
  w koronie drzewa
 • „Gniazdo” najmłodszych gąsienic
  „Gniazdo” najmłodszych gąsienic
 • Dorosła gąsienica
  Dorosła gąsienica
 • Masowe zamieranie gąsienic
(spontaniczna infekcja wirusowa)
  Masowe zamieranie gąsienic
  (spontaniczna infekcja wirusowa)
 • Młode gąsienice zimujące w „gnieździe”
  Młode gąsienice zimujące w „gnieździe”
 • Młode gąsienice
  Młode gąsienice
 • Poczwarka w kokonie
  Poczwarka w kokonie
 • Samica - charakterystyczne, rude 
szczecinki na odwłoku
  Samica - charakterystyczne, rude
  szczecinki na odwłoku
 • Samica – strona brzuszna
  Samica – strona brzuszna
 • Samica – strona grzbietowa
  Samica – strona grzbietowa
 • Uszkodzenia korony (grusza)
  Uszkodzenia korony (grusza)
 • Uszkodzenia liści (dąb)
  Uszkodzenia liści (dąb)

autor: Marek Tomalak

Kuprówka rudnica (Euproctis chrysorrhoea L.)

Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Rodzina: Brudnicowate (Lymantriidae


Długość motyla: ok. 16 - 20 mm
Rozpiętość skrzydeł samca: 30 - 38 mm
Pojaw motyla: od połowy czerwca do połowy sierpnia.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane, parki, sady, ogrody.
Rośliny pokarmowe: gatunek o bardzo szerokim zakresie roślin żywicielskich, żeruje na wielu gatunkach drzew i krzewów liściastych 

Rozmieszczenie geograficzne: gatunek szeroko rozprzestrzeniony w centralnej i wschodniej Europie. Zawleczony został również do Ameryki Pn. W całej Polsce pospolity, niekiedy bardzo liczny. 
 
Cykl rozwojowy: Rójka odbywa się w godzinach wieczornych od połowy czerwca do połowy sierpnia. Pomarańczowe jaja składane są na pędach, lub spodniej stronie liści w charakterystycznych złożach od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk przykrytych rudymi włosami pochodzącymi z odwłoka samicy. W lipcu i na początku sierpnia wylęgają się gąsienice, które żerując wspólnie, szkieletują liście w pobliżu złoża jaj. Po pierwszym linieniu, następującym zwykle pod koniec sierpnia młode gąsienice łączą liście tworząc na końcach pędów charakterystyczne oprzędy, w których gromadnie zimują. Wiosną następnego roku ponownie rozpoczynają żerowanie wygryzając całą blaszkę liściową, często aż do żyłek głównych. Przepoczwarczenie następuje w czerwcu wśród liści, rozwidleń pędów, w spękaniach kory, lub niekiedy w ściółce. Motyle wylatują po ok. 2 tygodniach. Jedno pokolenie w ciągu roku. Gradacje tego szkodnika obejmują często rozległe obszary i mogą trwać 3 - 4 lat.

Znaczenie: Istotnego znaczenia nabiera masowe wiosenne żerowanie gąsienic, które może prowadzić do całkowitego zniszczenia ulistnienia opanowanych drzew. Często uszkadzane sa również pączki, co utrudnia regenerację. W środowisku miejskim bardzo niebezpieczne są włoski pokrywające ciało gąsienicy i odwłok owadów dorosłych. Mają one silne działanie alergiczne powodujące obrzęki i podrażnienia skóry wrażliwych osób. 


Zwalczanie: W przypadku występowania szkodnika na pojedynczych drzewach skuteczną metoda jest usuwanie dobrze widocznych w okresie zimy oprzędów tworzonych przez młode gąsienice na końcach gałęzi. Szkodnik wrażliwy jest również na działanie preparatów biologicznych zawierających bakterię Bacillus thuringiensis. W sadownictwie i leśnictwie na obszarach silnie opanowanych przez kuprówkę zalecane jest chemiczne zwalczanie młodych gąsienic przy zastosowaniu insektycydów kontaktowych. W Polsce zabieg taki przeprowadza się zwykle w kwietniu, choć w innych krajach Europy letnie zwalczanie młodych gąsienic po wyjściu ich całej populacji z jaj uważane jest za bardziej skuteczne. 

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer