Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Oskrobek jesionowiec

 • Chrząszcz
  Chrząszcz
 • Kokon poczwarkowy
  Kokon poczwarkowy
 • Młodsza larwa
  Młodsza larwa
 • Starsza larwa
  Starsza larwa
 • Uszkodzenia liści przez larwy
  Uszkodzenia liści przez larwy
 • Uszkodzenia młodych pędów 
przez chrząszcze
  Uszkodzenia młodych pędów
  przez chrząszcze
 • Żerowiska larw
  Żerowiska larw
 • Żerowiska larw
  Żerowiska larw

autor: Marek Tomalak

Oskrobek jesionowiec (Stereonychus fraxini Degeer)

Rząd: Chrząszcze (Coleoptera
Rodzina: Ryjkowcowate (Curculionidae)  

Wielkość dorosłego owada: 3 mm 
Pojaw osobników dorosłych:  od wczesnej wiosny, często jeszcze przed okresem rozwoju pierwszych liści jesionu.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane oraz parki i nasadzenia przydrożne z udziałem jesionu.
Rośliny pokarmowe: gatunek lokalnie pospolity na jesionie (Fraxinus excelsior). Okazyjnie może zasiedlać również lilak (Syringa vulgaris
Rozmieszczenie geograficzne: występuje w południowej i centralnej Europie, Azji Mniejszej i północnych rejonach Afryki.  W Polsce obecny w całym kraju, lokalnie bardzo pospolity. 
 
Cykl rozwojowy: Chrząszcze zimują w ściółce, lub w szczelinach i pod korą martwych drzew. Żerowanie rozpoczynają wczesna wiosną, atakując na początku pączki, później zaś rozwijające się liście. Jaja składane są na spodniej stronie liści, w pobliżu żyłek głównych. Larwy żerują na powierzchni liści powodując powstawanie charakterystycznych "okienek" z nienaruszoną warstwą epidermy. Zwykle już w  maju i na początku czerwca dorosłe larwy budują jajowate kokony poczwarkowe. Jest on przytwierdzane do blaszki liściowej w pobliżu żerowisk. Chrząszcze nowego pokolenia wychodzą po ok. 10 dniach i przed rozpoczęciem okresu hibernacji w ściółce jeszcze przez pewien okres żerują na lisciach.  

 Znaczenie: Zarówno intensywne żerowanie chrząszczy, jak i larw pojawiających się często masowo prowadzi do charakterystycznego uszkodzenia liści. Obok licznych jasnych "okienek" powstających na starszych liściach, znacznej deformacji mogą ulegać zakończenia młodych pędów. Uszkodzenia te, szczególnie przy masowych pojawach szkodnika, znacznie obniżają walory estetyczne drzew. Dotyczy to szczególnie osobników młodszych. Starsze znoszą coroczne ataki szkodnika bez widocznych objawów osłabienia.    

Zwalczanie: W krytycznych sytuacjach na plantacjach młodych drzew zalecane jest zwalczanie tego szkodnika insektycydami kontaktowymi natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów żerowania. Ochrona starszych drzew nie jest konieczna.  
Badania prowadzone w IOR-PIB Poznań wykazały znaczną odporność zarówno larw jak i chrząszczy oskrobka jesionowca na dostępne preparaty biologiczne produkowane na bazie bakterii Bacillus thutingiensus.

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer