Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Susówka dębowa

 • Jaja i larwy L1
  Jaja i larwy L1
 • Larwy L3
  Larwy L3
 • Larwy L4
  Larwy L4
 • Opanowane drzewo
  Opanowane drzewo
 • Poczwarka w glebie
  Poczwarka w glebie
 • Żerowisko chrząszczy
  Żerowisko chrząszczy
 • Żerowisko larw
  Żerowisko larw

autor: Marek Tomalak

Susówka dębowa  (Altica quercetorum Foudr.)

Rząd: Chrząszcze (Coleoptera
Rodzina: Stonkowate (Chrysomelidae)  

Długość chrząszcza: ok. 4 - 5 mm  
Pojaw chrząszczy: od maja do jesieni.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane, parki. Pospolity prawie w całym kraju.
Rośliny pokarmowe:
głównie dąb (Quercus spp.), niekiedy również inne drzewa liściaste, jak olsza (Alnus spp.), leszczyna (Corylus avellana) i brzoza (Betula spp.).
Rozmieszczenie geograficzne: Owad ten występuje pospolicie w południowej i środkowej Europie oraz południowej części Norwegii i Szwecji. W Polsce obecny jest on na obszarze całego kraju, w niektóre lata bardzo licznie. 
 
Cykl rozwojowy: Chrząszcze zimują w ściółce, lub w szczelinach kory. Na drzewach pojawiają się w maju. Ich intensywne żerowanie prowadzi do powstania na liściach rozległych powierzchni pokrytych licznymi, drobnymi otworami. Po kopulacji samice składają jaja na spodniej stronie liści w złożach po kilkanaście sztuk. Wylęgające się po ok. 2 tygodniach larwy żerują na początku gromadnie, a w późniejszych stadiach pojedynczo. Wygryzają one miękisz liści pozostawiając żyłki nieuszkodzone. Tak zeszkieletowane liście brunatnieją i zasychają przedwcześnie. W lipcu dorosłe larwy schodzą do gleby, gdzie odbywają przepoczwarczenie. Po ok. 2 tygodniach wychodzą młode chrząszcze, które żerują na liściach do okresu jesieni

 Znaczenie: Gatunek ten występuje na drzewach wszystkich klas wieku, gdzie szkody wyrządzają zarówno owady dorosłe, jak i larwy. Najbardziej niebezpieczne są jego masowe pojawy w szkółkach leśnych. W lasach i parkach miejskich przedwczesne masowe brązowienie i zasychanie liści istotnie obniża walory estetyczne drzew.  


Zwalczanie: W przypadku masowych pojawów w szkółkach leśnych zalecane jest stosowanie insektycydów kontaktowych. Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miast nie przeprowadza się zabiegów chemicznych przeciwko temu szkodnikowi. Wyniki badań prowadzonych obecnie w IOR-PIB wskazują, że młodsze larwy susówki dębowej są wrażliwe na działanie preparatów biologicznych opartych na Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis, poczwarki zaś na nicienie owadobójcze z rodzaju Heterorhabditis.  

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer