Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Śluzownica lipowa

 • Dorosła larwa w glebie
  Dorosła larwa w glebie
 • Dorosła larwa
  Dorosła larwa
 • Dorosłe larwy
  Dorosłe larwy
 • Jaja pod epidermą
  Jaja pod epidermą
 • Kokon poczwarkowy
  Kokon poczwarkowy
 • Larwy L1 po wyjściu z jaj
  Larwy L1 po wyjściu z jaj
 • Larwy L2
  Larwy L2
 • Młodsze larwy - uszkodzenia liści
  Młodsze larwy - uszkodzenia liści
 • Owad dorosły
  Owad dorosły
 • Poczwarka wyjęta z kokonu
  Poczwarka wyjęta z kokonu
 • Przedpoczwarka w kokonie
  Przedpoczwarka w kokonie
 • Starsze larwy - uszkodzenia liści
  Starsze larwy - uszkodzenia liści
 • Starsze larwy - uszkodzenia pędów
  Starsze larwy - uszkodzenia pędów
 • Złoże jaj
  Złoże jaj

autor: Marek Tomalak

Śluzownica lipowa (Caliroa annulipes Klug) 

Rząd: Błonkoskrzydłe (Hymenoptera
Rodzina: Pilarzowate (Tenthredinidae)  

Długość dorosłej błonkówki: ok. 7 - 8 mm  
Pojaw owadów dorosłych: w maju, lipcu i niekiedy pod koniec sierpnia - dwa okazyjnie 3 pokolenia w ciągu sezonu. 
Środowisko: drzewostany z udziałem lipy i dębu, parki, aleje. Pospolity prawie w całym kraju.
Rośliny pokarmowe: lipa (Tilia spp.), dąb (Quercus spp.), rzadziej wierzba (Salix spp.), buk, (Fagus silvatica), lub brzoza (Betula spp.). 

Rozmieszczenie geograficzne: gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie centralnej i północnej. W Polsce występuje on na terenie całego kraju.
 
Cykl rozwojowy: Osobniki dorosłe pierwszego pokolenia pojawiają się w maju. Jaja składane są pojedynczo pod epidermą, na spodniej stronie liścia - zwykle od jednego do kilkunastu na liściu. W swoim rozwoju gatunek ten przechodzi  6 - 7 stadiów larwalnych. Larwy żerujące grupowo na dolnej stronie blaszki liściowej wyjadają miękisz pozostawiając epidermę górnej strony liścia nienaruszoną. Po ok. 30 dniach żerowania dojrzałe larwy ostatniego stadium spadają do gleby, gdzie w górnych warstwach budują jednowarstwowy kokon inkrustowany na powierzchni ziarnami piasku, lub fragmentami rozłożonych liści. Przepoczwarczenie następuje w ciągu 10-14 dni. Dorosłe błonkówki drugiego pokolenia pojawiają się na początku lipca. W szczególnie ciepłe lata (np. 2002) może występować również trzecie pokolenie, wylatujące z kokonów pod koniec sierpnia. 

Znaczenie: Intensywne, grupowe żerowanie larw tego szkodnika prowadzi do częściowego, lub całkowitego brązowienia i przedwczesnego zamierania opanowanych liści. Śluzownica lipowa wykazuje tendencje do okresowych,  masowych pojawów, w czasie których może dochodzić do zamieranie liści całych koron zaatakowanych drzew. Masowe ataki powtarzające się przez szereg sezonów powodują ogólne osłabienie drzew, szczególnie niebezpieczne dla osobników młodszych.  


Zwalczanie: W przypadku wystąpienia nielicznych skupisk szkodnika na pojedynczych młodych drzewach, opanowane liście można usuwać ręcznie i palić. W szkółkach owada tego można zwalczać  stosując preparaty o działaniu kontaktowym, lub  inhibitory syntezy chityny bezpośrednio po zauważeniu pierwszych uszkodzeń spowodowanych przez larwy. Zwalczanie śluzownicy występującej na starszych drzewach jest trudne i zwykle działanie takie nie są podejmowane. Owad ten wykazuje wysoką odporność na działanie preparatów biologicznych produkowanych na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oraz nicieni owadobójczych.

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer