Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Zwójka zieloneczka

 • -
  Dorosła gąsienica
 • -
  Jaja na pędzie
 • -
  Jaja na pędzie
 • -
  Motyl
 • -
  Motyl
 • -
  Poczwarka w oprzędzie
 • -
  Uszkodzenia drzew
 • -
  Uszkodzenia drzew
 • -
  Żerowisko gąsienicy L1
 • -
  Żerowisko gąsienicy L1 L2
 • -
  Żerowisko gąsienicy L1

autor: Marek Tomalak

Zwójka zieloneczka (Tortrix viridana L.) 

Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Rodzina: Zwójkowate (Tortricidae)
 

Długość motyla: 9 - 12 mm
Rozpiętość skrzydeł: 18 - 23 mm 
Pojaw motyla: od końca maja do lipca.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane, parki.
Rośliny pokarmowe: gatunek występujący zwykle na dębach (Quercus spp.) oraz znacznie rzadziej na innych drzewach liściastych (brzoza, buk, grab, olsza, lipa).
Rozmieszczenie geograficzne: szeroko rozprzestrzeniony w środkowej i wschodniej Europie oraz w Azji Mniejszej i północnej Afryce. W całej Polsce występuje pospolicie z wyjątkiem wyższych rejonów górskich. 
 
Cykl rozwojowy: Zimują jaja składane zwykle w grupach po dwa na końcach gałęzi, w pobliżu pączków. Młode larwy żerują od wczesnej wiosny (kwiecień) w pączkach i później wśród rozwijających się liści sczepionych delikatną przędzą. Przepoczwarczenie następuje pod koniec maja i na początku czerwca w zwiniętych i sprzędzonych liściach. Owady dorosłe wychodzą z poczwarek po 2 - 3 tygodniach. Rójka odbywa się w koronach drzew, zwykle w czerwcu.

 Znaczenie: Zwinięte i wygryzione przez gąsienice liście obniżają walory estetyczne drzew. Masowy pojaw szkodnika może spowodować gołożery. Choć częściowa regeneracja ulistnienia następuje już po okresie 1 - 2 miesięcy, coroczne masowe ataki mogą prowadzić do znacznego osłabienia drzew. 


Zwalczanie: W sytuacjach powtarzających się masowych pojawów szkodnika zwalcza się w stadium młodych larw (koniec kwietnia) przy zastosowaniu lotniczego oprysku preparatami biologicznymi opartymi na Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki. W przypadku stosowania opryskiwaczy naziemnych konieczne jest zapewnienie dotarcia preparatów do wierzchołków koron. 

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Page footer