Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

   W skrajnych, zupełnie niesprzyjających warunkach nie chronione plantacje rzepaku ozimego mogą być całkowicie zachwaszczone. Najczęściej nie stosowanie integrowanych metod ochrony z udziałem herbicydów, to straty obniżające plon o minimum 30-40%, stąd zwalczanie chwastów to konieczność.

Ze względu na dobór stanowisk po zbożach rzepak ozimy jest najczęściej zachwaszczony ich samosiewami. Towarzyszą im liczne gatunki dwuliścienne o charakterze zimującym (chabry, fiołki, maki, maruna, przytulia, tobołki, taszniki i in.). Są one zarówno konkurencyjne już podczas jesieni (utrudniają przezimowanie) jak i podczas wiosny, ze względu na małe wymagania pogodowe i szybki wzrost już w momencie ruszenia wegetacji wiosennej. Należy je zwalczać już w terminie jesiennym, ze względu na jak najszybsze wyeliminowanie konkurencji, a także ze względu na bardzo mały asortyment herbicydów dostosowanych i zarejestrowanych do zabiegów wiosennych.

Program ochrony rzepaku - chwasty

 • Komosa biała, maruna bezwonna
  Komosa biała, maruna bezwonna
 • Rdest kolankowy, komosa biała
  Rdest kolankowy, komosa biała
 • Stulicha psia
  Stulicha psia
 • Samosiewy rzepaku w rzepaku
  Samosiewy rzepaku w rzepaku
 • Rzepak -zachwaszczenie ogólne
  Rzepak -zachwaszczenie ogólne
 • Zachwaszenie plantacji 
rzepaku w okresie wschodów
  Zachwaszenie plantacji
  rzepaku w okresie wschodów

Autorzy:

dr hab. Roman Kierzek, inż. Adam Paradowski, mgr Marta Dubas

Program przygotowany w ramach zadania 1.2

Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych

Program Wieloletni na lata 2016 – 2020

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program integrowanej ochrony rzepaku ozimego przed chwastami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w styczniu 2017 roku

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer