Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

   Straty w plonie rzepaku powodowane przez szkodniki może wynieść od 15 do 50%, a niekiedy są przyczyną całkowitego zniszczenia plantacji. Uszkodzenia powodowane przez szkodniki są często źródłem wtórnych porażeń chorobotwórczych. W okresie jesiennego rozwoju zagrożeniem dla rzepaku stanowią przede wszystkim: pchełki, chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, mszyce, śmietka kapuściana, miniarka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek oraz rolnice. Żerowanie tych szkodników powoduje, że rośliny są osłabione i nieprawidłowo wykształcone, a przez to narażone na niekorzystne warunki  w okresie zimy i wczesnej wiosny. Najwcześniej wiosną pojawiają się chowacz brukwiaczek i czterozębny. Z kolei okres pąkowania to czas nalotów słodyszka rzepakowego. W okresie kwitnienia może być konieczne zwalczanie szkodników łuszczycowych, tj. chowacza posobnika i pryszczarka kapustnika, a pod koniec kwitnienia i w okresie tworzenia łuszczyn problemem może być mszyca kapuściana.

 

Program ochrony rzepaku - szkodniki

 • Tantniś krzyżowiaczek
  Tantniś krzyżowiaczek
 • Pryszczarek kapustnik
  Pryszczarek kapustnik
 • Gnatarz rzepakowiec
  Gnatarz rzepakowiec
 • Słodyszek rzepakowy
  Słodyszek rzepakowy
 • Chowacz podobnik
  Chowacz podobnik
 • Mszyca kapuściana
  Mszyca kapuściana
 • Mszyce - na wschodach
  Mszyce - na wschodach
 • Pchełka
  Pchełka

Autorzy:

prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr Przemysław Strażyński,

Program przygotowany w ramach zadania 1.2

Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych

Program Wieloletni na lata 2016 – 2020

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program integrowanej ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w styczniu 2017 roku

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer