Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

 • -

Kukurydza

 • -
  Drobna plamistość liści kukurydzy
 • -
  Fuzarioza kolb kukurydzy
 • -
  Głownia kukurydzy
 • -
  Głownia pylącą kukurydzy
 • -
  Rdza kukurydzy
 • -
  Żółta plamistoœć liœci kukurydzy
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer