Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

  Uprawa zbóż, w tym pszenicy ozimej i jarej, w Polsce zajmuje dużą powierzchnię użytków rolnych. Powoduje to, że w płodozmianie często pojawiają się różne gatunki z tej grupy roślin. Z tego powodu następuje nadmierne nagromadzenie się resztek pożniwnych, na których mogą przetrwać grzyby chorobotwórcze. Obecność tych patogenów, w połączeniu z zarodnikami unoszącymi się w masach powietrza, powoduje zagrożenie dla stanu zdrowotnego zbóż. Ważnymi chorobami, które należy zwalczać w uprawie pszenicy są mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści oraz patogeny występujące na podstawie źdźbła oraz na kłosach.  Zwalczanie grzybów powodujących te choroby jest trudne i wymaga kompleksowego podejścia. Polega to głównie na wykorzystaniu metod niechemicznych w celu ograniczenia rozwoju patogenów o znaczeniu gospodarczym. Uzupełnieniem tych metod jest metoda chemiczna, w której do walki ze sprawcami chorób stosuje się środki grzybobójcze. Użycie fungicydów w integrowanej ochronie jest dozwolone przy dobrze znanych wielkościach zagrożenia, czyli progach ekonomicznej szkodliwości wyznaczonych dla danego agrofaga i czynnikach sprzyjających ich rozwojowi. 

 

Program ochrony pszenicy ozimej - choroby (zaprawy)

Program ochrony pszenicy jarej  - choroby (zaprawy)

Program ochrony pszenicy ozimej - choroby (opryskiwanie)

Program ochrony pszenicy jarej -choroby (opryskiwanie)

 • Brunatna plamistość liści
  Brunatna plamistość liści
 • Czerń zbóż
  Czerń zbóż
 • Fuzarioza kłosów
  Fuzarioza kłosów
 • Fuzaryjna zgorzel podstawy
  Fuzaryjna zgorzel podstawy
 • Łamliwość źdźbła
  Łamliwość źdźbła
 • Mączniak prawdziwy
  Mączniak prawdziwy
 • Rdza żółta
  Rdza żółta
 • Septorioza paskowana liści
  Septorioza paskowana liści
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

 • -

Page footer