Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Safe use of plant protection products

The principles of safe use and storage of plant protection products and handling their residues are regulated in Polish legislation.

Regulations concern:

  1. proper storage of plant protection products,
  2. proper preparation of plant protection products for application,
  3. proper application of plant protection products,
  4. proper handling of the residues of these products after treatment,
  5. proper cleaning of equipment used for the application of plant protection products,
  6. proper disposal of packaging and waste from plant protection products.

Compliance with the principles of safe use of plant protection products is crucial primarily due to the safety of the user (operator), but also the safety of bystanders who may come into contact with pesticides or the area in which they are used, consumers, and also due to environmental protection (in particular the safety of pollinating insects and water bodies).

The information presented below is expected to facilitate the use of regulations in practice, including the identification and prevention of risks related to the use of pesticides.

BHP podczas stosowania środków ochrony roślin

Ograniczanie znoszenia środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych

VERTIBAC - stanowisko bioremediacyjne - oferta wdrożeniowa

Bezpieczne przechowywanie i stosowanie środków ochrony roślin

Prawidłowe stosowanie środków gwarancją bezpiecznej żywności

  • -

TOPPS-PROWADIS – materiały i narzędzia instruktażowe

W ramach trzyletniego (2011-2014) projektu szkoleniowo-demonstracyjnego TOPPS-PROWADIS, finansowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) i zrealizowanego przy udziale 14 partnerów z 7 krajów UE, w tym Instytutu Ogrodnictwa oraz Instytutu Ochrony Środowiska, opracowane zostały zamieszczone poniżej materiały i narzędzia instruktażowe koncentrujące się na ochronie wody przed zanieczyszczeniami obszarowymi, wynikającymi ze znoszenia cieczy użytkowej oraz spływu powierzchniowego środków ochrony roślin z pól. Więcej na temat projektu tutaj.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • -

Page footer