Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Technika ochrony roślin

Wykaz środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zwalczanie agrofagów - Informacje dodatkowe

Ochrona roślin zgodnie z wymogami państw trzecich

Ochrona upraw przed zwierzyną łowną

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

  • -

Page footer