Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

  Ziemniaki należą do roślin o specyficznej uprawie. Częste obredlanie oprócz wymogów agrotechnicznych tej uprawy, jest równocześnie zabiegiem niszczącym chwasty. Jednak proces mechanicznego ograniczania trwa tylko do momentu ostatniego zabiegu obredlania. Wybijający się pęd ziemniaka wschodzi równocześnie, z pierwszą falą chwastów. Aby temu zapobiec należy wykonach doglebowy zabieg odchwaszczania. W przypadku ziemniaków ważna jest technika przygotowania pola do jego przeprowadzenia. W celu wykonania zabiegu chemicznego odchwaszczania, uprzednio należy po ostatnim obredleniu konieczne zabronować pole. Powoduje to, że gleba ze szczytu redlin jest przemieszczana na dno bruzd.  Jeżeli czynności tej nie wykonano by przed opryskiem, proces ten odbyłby się pod wpływem erozji wodno-powietrznej. W takiej sytuacji naniesiony herbicyd zostałby przemieszczony z górnych części redlin na dno bruzd. W efekcie, bruzdy zostają bardzo skutecznie odchwaszczone (koncentracja herbicydu) a szczyty bruzd zaczynają zarastać chwastami (brak herbicydu).

  Doglebowy zabieg jest zalecany (jego zastosowanie wyklucza susza), a jego wykonanie wymaga precyzji. Często pomimo wszystko okazuje niewystarczający. W tedy wymagany jest drugi zabieg w fazie nie przekraczającej około 15 cm wysokości ziemniaków.

Program ochrony ziemniaka - chwasty

 

  • Chaber bławatek
    Chaber bławatek
  • Dymnica pospolita
    Dymnica pospolita
  • Owies głuchy
    Owies głuchy
  • Stulicha psia
    Stulicha psia
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

  • -

Page footer