Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

PROGRAM OCHRONY ZIEMNIAKA

  • -

Autorzy:

prof. dr hab. Marek Korbas, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr hab. Roman Kierzek, dr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, dr Przemysław Strażyński, inż. Adam Paradowski, mgr Marta Dubas, mgr in. Jakub Danielewicz

 

Program przygotowany w ramach zadania 1.2

Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych

 

Program Wieloletni na lata 2016 – 2020

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program integrowanej ochrony rzepaku ozimego przed chorobami, szkodnikami i chwastami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w lutym 2017 roku.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

  • -

Page footer