Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

    Ziemniak w Polsce uprawiany jest na około 290 tys ha. Jest to uprawa, w której może występować i być przyczyną strat o charakterze ekonomicznym, wiele chorób powodowanych przez wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne i grzyby. W uprawie ziemniaka duże znaczenie ma Phytophthora infestans, który powoduje zarazę ziemniaka. Z roku na rok wzrasta też znaczenie alternariozy ziemniaka oraz bakteryjnej choroby - czarnej nóżki. Ważne wirusy to przede wszystkim wirus Y i liściozwoju. Należy też pamiętać o rizoktoniozie ziemniaka. Dzięki pracom hodowlanym na rynku dostępne są już odmiany o większej odporności na niektóre patogeny, jednak nie jest możliwe uzyskanie odmian o całkowitej odporności. Z tego względu, że integrowana ochrona daje pierwszeństwo w walce z chorobami metodom niechemicznym, należy cechę odporności uwzględnić przy planowaniu produkcji. W ten sposób wykorzystuje się metodę hodowlaną, aby ograniczyć lub uniemożliwić występowanie patogenów na polu. Wpływ na występowanie chorób ma również grupa wczesności uprawianych odmian ziemniaków. Odmiany późne czy średniopóźne są w mniejszym stopniu porażane przez  Phytophthora infestans sprawcę zarazy ziemniaka.

W przypadku stosowania ochrony chemicznej, zabiegi powinny być wykonywane na podstawie monitoringu występowania choroby lub wskazań systemu wspomagania decyzji. Tak zaplanowane zabiegi chemiczne będą skutecznie zwalczać sprawców chorób i w wielu przypadkach będzie można ograniczyć liczbę wykonywanych zabiegów.

Program ochrony ziemniaka - choroby (opryskiwanie)

Program ochrony ziemniaka - choroby (zaprawy)

  • Alternarioza ziemniaka
    Alternarioza ziemniaka
  • Zaraza ziemniaka
    Zaraza ziemniaka
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Project implemented as part of tasks 1.5
Multiannual Program of the IPP-NRI for 2016-2020

Plant Protection Institute – National Research Institute

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Plant Protection Institute – National Research Institute

Online Pest Warning System

  • -

Page footer