Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Metodyki integrowanej ochrony roślin rolniczych

Dokumenty dla producentów

Dokumenty dla doradców

BOBIK

 

 

GROCH

 

 

GRYKA

 

 

OWIES

 

 

RZEPAK

 

 

SOJA

 

 

ŻYTO

 

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Page footer