Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

Metodyki integrowanej ochrony roślin rolniczych

Dokumenty dla producentów

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dokumenty dla doradców

 • -

BOBIK

 

 

 • -
 • -
 • -

GROCH

 

 

 • -

GRYKA

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

OWIES

 

 

 • -
 • -
 • -

RZEPAK

 

 

 • -

SOJA

 

 

 • -
 • -

ŻYTO

 

 

 • -
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Page footer