Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

07.07.2017. - Odporny chwościk buraka

Chwościk jest grzybem wykazującym bardzo dużą zmienność i szybko nabierającym odporności na fungicydy stosowane w ochronie buraka. Substancją czynną, na którą grzyb nie jest już prawie zupełnie wrażliwy, jest tiofanat metylu. Stosowanie go jako samodzielnej substancji jest nieefektywne we wszystkich rejonach uprawy buraka. Coraz częściej pojawia się odporność na triazole. Dotyczy to przede wszystkim rejonów Polski wschodniej. W dużej liczbie przypadków w tym regionie wykrywana jest odporność na tebukonazol. Nieco mniej izolatów wykazuje odporność na epoksykonazol. Wraz z przemieszczaniem się w kierunku północno-zachodnim, ilość izolatów odpornych maleje. Dodatkowo, w rejonach południowo-wschodnich, stwierdzono wśród badanych izolatów odporność na piraklostrobinę w mieszaninie z epoksykonazolem.

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony