Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

16.11.2022 – Wpływ chemicznej ochrony roślin na rodziny pszczele na podstawie badań IOR - PIB

04.11.2022 – Winna Góra

Na wielu liściach roślin rzepaku ozimego, w miejscowości Winna Góra, zaobserwowano uszkodzenia wyrządzone przez gąsienice tantnisia krzyżowiaczka. Szczególnie groźne dla upraw rzepaku jest żerowanie gąsienic we wrześniu i październiku.

26.10.2022 – Wielkopolska - ćma bukszpanowa

Wysoka temperatura powietrza występująca w ciągu dnia oraz ciepłe noce sprawiają że gąsienice ćmy bukszpanowej prowadzą jeszcze dość aktywne żerowanie na bukszpanach przed zimowaniem.

O1 – 26.10.2022 – województwo Wielkopolskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie i Mazowieckie

Od początku października w województwach: wielkopolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim rolnicy zaobserwowali spotęgowane występowanie i żerowanie ślimaków nagich na oziminach.

14.10.2022 – Winna Góra

Na plantacjach rzepaku ozimego, gdzie wystawiono żółte naczynie, w ostatnich dniach, w dalszym ciągu najliczniej odławiają się śmietki glebowe (Delia radicum, D. platura, D. florilega), przy czym było ich zdecydowanie mniej, niż w ubiegłym tygodniu (55 sztuk). Kolejną, najliczniejszą grupą szkodników w naczyniach to mszyca czeremchowo – zbożowa (24 sztuki).

06.10.2022 – Winna Góra

Na plantacjach rzepaku ozimego, gdzie wystawiono żółte naczynie, w ostatnich dniach odłowiono dużą ilość śmietek glebowych (Delia radicum, D. platura, D. florilega). Było to ponad 300 osobników, inne gatunki odłowione w naczyniach to mszyca czeremchowo – zbożowa (95 sztuk) oraz znacznie mniej licznie  - miniarki, gnatarz rzepakowiec, pchełka rzepakowa.

30.09.2022 – Winna Góra

Na roślinach rzepaku ozimego w Winnej Górze zaobserwowano już pierwsze kolonie mszycy brzoskwiniowej (formy nieuskrzydlone) oraz mszycy kapuścianej (formy uskrzydlone i nieuskrzydlone). Ponadto, szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie śmietki kapuścianej, ponieważ w żółtych naczyniach odłowiono liczne osobniki dorosłe tego agrofaga oraz zaobserwowano pierwsze uszkodzenia korzeni roślin rzepaku przez larwy.

W żółtych naczyniach odłowiono także liczne chrząszcze pchełki rzepakowej (odnotowano uszkodzenia na liściach rzepaku), muchówki miniarki kapuścianej oraz kilkanaście osobników dorosłych gnatarza rzepakowca. Na roślinach rzepaku zaobserwowano również osobniki dorosłe mączlika.

29.09.2022 - sezon 2023, zapobieganie występowaniu mozaiki tytoniowej w sezonie 2023

Mozaika tytoniu jest chorobą wirusową bardzo szybko rozprzestrzeniającą się na polu poprzez zakażenia mechaniczne wywołane głównie prowadzeniem prac pielęgnacyjnych. Sprawcą choroby jest wirus mozaiki tytoniu (ang. Tobacco mosaic virus – TMV), który corocznie w Polsce powoduje znaczące straty w uprawach tytoniu. Uważa się, że wirus TMV jest niezwykle trwały, gdyż w odróżnieniu od większości wirusów roślinnych może przechować się w pozostałościach roślin przez wiele lat. Ponadto, nawet  poddany działaniu wysokich temperatur, np. podczas suszenia liści tytoniu, zachowuje wirulencję, tj. zdolność infekcji roślin.

W ograniczaniu występowania TMV wykorzystywanych jest wiele metod agrotechnicznych, jednakże z uwagi na to, że głównym źródłem zakażenia mozaiką są martwe tkanki chorych roślin pochodzące z poprzedniego sezonu wegetacyjnego, zaleca się stosowanie zabiegów przyspieszających rozkład i mineralizację resztek roślinnych. Ważną rolę odgrywa tu używanie wyspecjalizowanych urządzeń dokładnie rozdrabniających i przyorujących łodygi tytoniu pozostałe po zbiorze liści. Wskazane jest stosowanie preparatów stymulujących rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za mineralizację materii organicznej.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu wegetacyjnego warto również zaopatrzyć się w wysokiej jakości materiał siewny pozbawiony zanieczyszczeń, a zwłaszcza resztek tkanek roślinnych, które stanowią źródło zakażenia TMV. Nie bez znaczenia pozostaje zadbanie o czystość narzędzi i obejść rolniczych. Zaleca się odkażenie sprzętu rolniczego wykorzystywanego przy produkcji rozsady i zakładaniu plantacji na polu.

23.09.2022 - Sośnicowice

W ostatnich dniach w pułapce ssącej (aspiratorze Johnsona) w Sośnicowicach odnotowano początek migracji jesiennych mszyc. Należy obserwować plantacje ozimin (zboża, rzepak) pod kątem ich obecności, ponieważ są wektorami wirusów i mogą rozprzestrzeniać wirusy powodujące groźne choroby roślin uprawnych. 
Odnotowano również aktywność takich szkodników jak śmietkowate (kapuściana, kiełkówka i glebowa), gnatarz rzepakowiec, pchełka rzepakowa, miniarki. Należy regularnie lustrować plantacje rzepaku na obecność tych agrofagów.

19.09.2022 - Informacja o zbiorze konopi włóknistych

W tym roku obserwowane są znaczne niedobory wody, z powodu bardzo niskiej liczby opadów ( we wszystkich regionach Polski). Ma to wpływ na niedostatecznie wysokie zbiory (obniżenie plonów nasion i słomy konopi). Suchy wrzesień i październik ułatwiają jednak zbiór suchego surowca. Zbiór można rozpoczynać, kiedy połowa wiechy konopnej osiągnęła dojrzałość nasion.

25.08.2022 - okolice Włocławka

Odłowiono z roślin kukurydzy 4 chrząszcze stonki kukurydzianej w okolicach Włocławka. To pierwsze oficjalne potwierdzenie obecności szkodnika w województwie kujawsko-pomorskim.

08.08.2022 - Zagrożenia w uprawie tytoniu w lipcu/sierpniu 2022 roku

Mozaika tytoniu jest chorobą wirusową (ang. Tobacco mosaic virus – TMV) bardzo szybko rozprzestrzeniającą się na polu poprzez zakażenia mechaniczne wywołane głównie prowadzeniem prac pielęgnacyjnych. Dodatkowo jej przenoszeniu i rozwojowi sprzyja wysoka temperatura powietrza, wysoka wilgotność oraz intensywność światła.

04.08.2022 - uwaga na przędziorki i mszyce na chmielu

Chmiel rozpoczyna właśnie kwitnienie i zawiązywanie szyszek. Jest to faza kluczowa dla plonowania roślin, dlatego konieczne jest wzmożenie kontroli agrofagów, które mogą powodować uszkodzenia kwiatostanów i owocostanów. Najgroźniejsze w tym okresie są: przędziorek chmielowiec oraz mszyca śliwowo-chmielowa.

03.08.2022 - okolice Iławy (Warmińsko-Mazurskie)

Obserwuje się ponowny szczyt nalotu motyli omacnicy prosowianki na kukurydzę w pułapce świetlnej. Odłowiono 18 samic i 2 samce.

03.08.2022

W ostatnim tygodniu lipca obserwowano przędziorka chmielowca na buraku cukrowym niemal w całej Polsce. W badaniach monitoringowych potwierdzono bardzo liczne występowanie roztoczy w następujących województwach: kujawsko-pomorskim – powiat toruński, żniński, nakielski i inowrocławski; łódzkim – powiat kutnowski; wielkopolskim – powiat pilski i kolski; lubelskim – powiat hrubieszowski, parczewski, łęczyński oraz w zachodniopomorskim w powiecie gryfińskim.

21.07.2022 - województwo Wielkopolskie oraz Opolskie

Monitoring plantacji buraka cukrowego w województwie wielkopolskim oraz opolskim pod kątem występowania agrofagów, przeprowadzony w dniach od 18 do 20 lipca 2022 r. wykazał masowe występowanie przędziorka chmielowca na plantacjach na terenie następujących powiatów: krotoszyńskim, rawickim, ponownie w średzkim, nowotomyskim, szamotulskim, grodziskim, czempińskim, gnieźnieńskim, ostrowskim i leszczyńskim oraz w nyskim (województwo opolskie). Średnio na jednym liściu obserwuje się od 7 do 10 dorosłych osobników roztocza. Do zwalczania stadiów ruchomych roztoczy w buraku cukrowym dopuszczony jest preparat Ortus 05 SC. Ponadto na liściach stwierdzono znaczną aktywność wciornastków oraz miny powstałe po żerowaniu larw śmietek (od 1 do 2 larw na liściu). 

15.07.2022 - Wielkopolska - przędziorek chmielowiec

W ostatnim tygodniu tj. od 11 do 15 lipca 2022 r. stwierdzono masowe występowanie przędziorka chmielowca na plantacjach buraka cukrowego na terenie województwa wielkopolskiego: w powiecie średzkim, nowotomyskim, szamotulskim, grodziskim, czempińskim, gnieźnieńskim, ostrowskim i leszczyńskim. Średnio na jednym liściu obserwuje się 7 dorosłych osobników roztocza. Przędziorek chmielowiec to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym, gdyż może w ciągu roku generować 4-10 pokoleń. Objawy żerowania mogą być mylone np. z niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez, jak również z uszkodzeniami powodowanymi przez wciornastki.

11.07.2022 - Komunikat dotyczący terminu zbiorów lnu

Siewy lnu włóknistego i oleistego w tym roku wykonano na przełomie kwietnia i maja. W niektórych rejonach Polski (woj. dolnośląskie) niski poziom opadów (susza) wpłynęły na obniżenie wschodów i tzw. nierówne wschody.

06.07.2022 - Podkarpacie

Obserwuje się na kukurydzy silny pojaw skoczków, w tym skoczka kukurydzianego, których żerowanie prowadzi do przebarwień liści kukurydzy. Szkodnikom sprzyjała susza i tropikalne upały.

04.07.2022 - Krzeczowice (Podkarpackie)

Na plantacji kukurydzy w monokulturze zaczęły się liczne wyloty chrząszczy stonki kukurydzianej z poczwarek.

20.06.2022 - Poznań

W miniony weekend do pułapki feromonowej umieszczonej na terenie ogródka fenologicznego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, został odłowiony pierwszy motyl ćmy bukszpanowej (Cyldlima perspectalis). Jest to najpewniej początek lotu pierwszego pokolenia motyli, które niebawem zaczną składać jaja na bukszpanach.

16.06.2022 - Podkarpackie, okolice Przeworska

Rozpoczął się nalot motyli omacnicy prosowianki na uprawy kukurydzy. Należy przygotować się do rozkładania biopreparatów z kruszynkiem.

16.06.2022 - okolice Iławy (warmińsko-mazurskie)

Odłowiono pierwsze motyle omacnicy prosowianki do pułapki świetlnej.

Czerwiec 2022 – rośliny włókniste

Zaobserwowano pojawienia się pojedynczych roślin porażonych wirusem mozaiki tytoniu, pojawieniu się pchełki na polach konopi, wystąpieniu więdnięcia fuzaryjnego na lnie oraz komunikat o niskiej odporności oregano na niskie temperatury.

08.06.2022 - Rzeszów

W okolicach Rzeszowa w izolatorze entomologicznym wyleciał pierwszy motyl (samiec) omacnicy prosowianki. Należy zacząć obserwacje na polach uprawnych.

02.06.2022 - Poznań

Na terenie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu od trzech dni regularnie odławia się nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi). W zależności od warunków pogodowych i uwarunkowań lokalnych wskazane jest wykonanie zabiegów ochronnych późnych odmian czereśni w przeciągu najbliższych kilku dni.

26.05.2022 - Poznań

Wczoraj na terenie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, odnotowano pierwsze 3 osobniki nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi), odłowione na żółte tablice lepowe powieszone na starej czereśni. Konieczne jest dalsze monitorowanie lotu tego owada w celu ustalenia optymalnego terminu zwalczania.

25.05.2022 - Rzeszów

Pierwsze 2 poczwarki omacnicy prosowianki w izolatorze entomologicznym. Należy się przygotować do monitoringu szkodnika.

 

25.05.2022 - Winna Góra

W Wielkopolsce, w Winnej Górze, na uprawach bobiku pojawiły się liczne kolonie mszycy burakowej (Aphis fabae), znacznie przekraczając próg ekonomicznej szkodliwości. Natomiast w uprawie grochu, będącego jeszcze przed fazą kwitnienia, odłowiono pierwsze osobniki strąkowca grochowego (Bruchus pisorum).

25.05.2022

W Polsce, problem ze szkodliwością ślimaków z roku na rok jest coraz większy. Ślimaki wyrządzają duże szkody w uprawach roślin rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych i ozdobnych. Uszkadzają nasiona, sadzonki, bulwy, korzenie, liście, pędy, kwiaty i owoce, zarówno roślin rosnących w warunkach polowych, jak i w szklarniach czy tunelach. Powodują zanieczyszczenie organów roślin śluzem i odchodami, co prowadzi do rozwoju chorób roślin. Zanieczyszczenie warzyw, owoców i nasion jest przyczyną pogorszenia się ich jakości co przyczynia się do wzrostu strat ekonomicznych.

18.05.2022 – Poznań

W pułapce lepowej typu delta, z syntetycznym feromonem owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella), zawieszonej na terenie Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, sąsiadującym z ogródkami działkowymi, minionej nocy (17/18 maja) odłowiono 2 osobniki wymienionego wyżej gatunku. Świadczy to o początku pojawu tego szkodnika i konieczności dalszego monitorowania jego liczebności.

18.05.2022 – teren Wielkopolski

Po dłuższym zimowaniu swoją aktywność rozpoczęły ślimaki nagie – szkodniki upraw rolniczych i ogrodniczych. Chcąc określić ich zagęszczenie i wielkość uszkodzeń roślin zaleca się obserwację upraw wieczorem i wcześnie rano, gdy ślimaki wychodzą z kryjówek żerować.

  • owocówka sliwkóweczka na tablicy lepowej

17.05.2022 - Poznań - owocówka śliwkóweczka, nadal utrzymująca się wysoka liczebność

W ciągu minionej nocy (16/17 maja) na terenie IOR-PIB w Poznaniu, w pułapce feromonowej z wymienioną podłogą lepową, odłowiono 21 motyli owocówki śliwkóweczki (Grapholita funebrana). Świadczy to o utrzymującej się wysokiej liczebności tego gatunku.

16.05.2022 - Poznań

W pułapce lepowej typu delta, z syntetycznym feromonem owocówki śliwkóweczki (Grapholita funebrana), zawieszonej na terenie Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, sąsiadującym z ogródkami działkowymi, w miniony weekend (13-15 maja 2022) odłowiono prawie 50 osobników wymienionego wyżej gatunku. Liczba ta świadczy o początku masowego pojawu tego gatunku, który jednak na terenach miejskich może być nieco przyspieszony.

13.05.2022 - Winna Góra, Słupia Wielka

Pojawiły się uskrzydlone mszyce - mszycy trzmielinowo-burakowej na buraku cukrowym oraz pierwsze kolonie. Ponadto, można zaobserwować pierwsze złoża jaj śmietki ćwiklanki po spodniej stronie liści buraków cukrowych.

Maj 2022 – rośliny włókniste

Konopie

W woj. wielkopolskim i dolnośląskim siewy konopi odbywają się na początku maja.

Konopie

Na plantacjach konopi pod koniec maja pojawia się pchełka. Należy obserwować plantacje, w razie dużego nasilenia owada, należy wykonać zabieg opryskiwania.

10.05.2022 - Rzeszów

Trwa intensywne żerowanie gąsienic ćmy bukszpanowej po okresie zimowym na Podkarpaciu. Należy monitorować rośliny na ich obecność i wykonać zabiegi mechanicznego, biologicznego lub chemicznego zwalczania. Nie należy dopuścić do przepoczwarczenia się gąsienic i wylotu wiosennego pokolenia szkodnika.

09.05.2022 - Rzeszów

Gąsienice omacnicy prosowianki przetrzymywane w polowych izolatorach entomologicznych w okolicach Rzeszowa cechują się wysoką przeżywalnością. Na ten moment śmiertelność gąsienic w trakcie zimowania jest szacowana na 5%.

06.05.2022 - Winna Góra

Na liściach  łubinu, bobiku oraz grochu zaobserwowano charakterystyczne dla oprzędzików uszkodzenia tzw. żer zatokowy. Na roślinach grochu zaobserwowano również objawy mączniaka rzekomego grochu.

05.05.2022 - SPADŹ I KWITNĄCE CHWASTY A BEZPIECZEŃSTWO ZAPYLACZY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zapylaczy podczas zabiegów ochrony roślin przy użyciu środków insektycydowych, należy zwrócić uwagę na to, czy chronione rośliny nie są pokryte spadzią, która jest zbierana przez pszczoły i przetwarzana na miód. Spadź może pokrywać obszary różnych gatunków roślin rolniczych, o ile uprawy graniczą z drzewami lub krzewami zaatakowanymi przez mszyce i czerwce lub miodówki.

25.04.2022 - Wielkopolska - metoda żółtych naczyń

Rośliny rzepaku są już w fazie luźnego pąka i rosną na wysokość, dlatego używając metody sygnalizacji poprzez żółte naczynia zaleca się podniesienie naczyń na wysokość kwiatostanu roślin w celu lepszego wychwycenia liczebności znajdujących w łanie się owadów.
Naczynia pozostawione zbyt nisko zasłaniane są przez rośliny ni nie spełniają swojego zadania, a kwitnące rośliny są nie lada konkurencją dla pojedynczego naczynia.

25.04.2022 - Wielkopolska - ćma bukszpanowa

Na roślinach bukszpanu w rejonie Wielkopolski zauważono zmasowane żerowanie larw ćmy bukszpanowej.
W celu zapobiegnięcia całkowitemu uszkodzeniu roślin przez aktywie żerujące w tym okresie larwy zaleca się ochronę chemiczną dostępnymi na rynku środkami ochrony chemicznej.
Dostępne są także metody walki z szkodnikiem metodami ekologicznymi.

25.04.2022 - Wielkopolska

Na roślinach trzmieliny - żywiciela pierwotnego można spotkać już pokaźne kolonie mszycy trzmielinowo-burakowej, która w najbliższym czasie,
po nastaniu odpowiednich warunków meteorologicznych przelatywać będzie na wschody młodych roślin - kolejnego żywiciela w jej łańcuchu pokarmowym.

20.04.2022 - Wielkopolska - rolnice

Okres ostatnich dni z wysoką temperaturą powietrza oraz czasem długiego nasłonecznienia przyczynił się do wzmożonej aktywności gąsienic rolnic na terenie Wielkopolski.
Pojedyncze okazy można znaleźć na miedzach, łąkach i terenach zielonych, gdzie prowadzą żer uzupełniający.

Kwiecień 2022 – rośliny włókniste

Len

Siewy lnu włóknistego i oleistego w tym roku wykonano na przełomie kwietnia i maja. W niektórych rejonach Polski (woj. dolnośląskie) niski poziom opadów (susza) wpłynęły na obniżenie wschodów i tzw. nierówne wschody.

Konopie

Zbyt niskie temperatury gleby i susza opóźnią siewy konopi. Nie należy wysiewać nasion do bardzo suchego podłoża, gdyż rośliny nie skiełkują.

Nie należy stosować herbicydów posiewnych na wysuszonej glebie.

10.04.2022 - Rzeszów

Gąsienice ćmy bukszpanowej zaczynają się wybudzać po zimowej hibernacji i wznawiają żerowanie. Należy obserwować rośliny bukszpanów. Pod koniec kwietnia warto zastosować ich zwalczanie biologiczne lub chemiczne zanim wejdą w stadium poczwarki. 

8.04.2022 - Podkarpackie

W okolicach Rzeszowa wzrasta liczba odławianych chrząszczy chowacza czterozębnego i chowacza brukwiaczka do żółtych naczyń. Zalecamy intensyfikację monitoringu

05.04.2022 - Wielkopolska

Nastąpiło załamanie pogody i zdecydowany spadek temperatury powietrza w ciągu ostatnich dni i przede wszystkim nocy (przymrozki).
Ograniczyło to  aktywność szkodników owadzich na uprawach rzepaków, niemniej jednak w żółtych naczyniach zaobserwować można pierwsze osobniki słodyszka rzepakowego
Prognozowana jest w najbliższym okresie poprawa warunków meteorologicznych.
Zalecamy wystawianie żółtych naczyń na uprawach rzepaków,  w celu określania liczebności owadów w zbliżający się weekend.

30.03.2022 - DOBRA PRAKTYKA OCHRONY ROŚLIN A BEZPIECZEŃSTWO ZAPYLACZY

Ochrona rzepaku ozimego i jarego w okresie kwitnienia wymaga szczególnej uwagi ze względu na możliwość zatrucia pszczoły miodnej oraz innych gatunków zapylaczy. Należy pamiętać, żeby o planowanym oprysku przy użyciu insektycydów, uprzedzić pszczelarzy mających pasieki w pobliżu pola, które będzie chronione. Zasięg oblotu pszczół wynosi około 1,5 km, jednak możliwe jest nawet 5 km.

28.03.2022 - Wielkopolska, uprawy rzepaku-chowacze!

Zalecamy monitorowanie upraw rzepaków za pomocą żółtych naczyń.
W wyniku wysokiej temperatury powietrza gromadnie i w jednym terminie zaczęły pojawiać się chrząszcze chowacza brukwiaczka i czterozębnego.
Na kilku uprawach przekroczony został próg ekonomicznej szkodliwości.

28.03.2022 - Wielkopolska, Winna Góra. Zboża - pierwsze wiosenne objawy chorobowe.

Po lustracjach terenowych zauważono początki pojawu:
- pałecznicy zbóż i traw na pszenżycie i jęczmieniu,
- pleśni śniegowej na pszenicy,
- rynchosporiozy na pszenżycie,
a także dość duże skupiska z objawami mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenżycie, znacznie mniej na roślinach jęczmienia

21.03.2022 - Wielkopolskie-Winna góra, pierwsze chowacze

I zaczęło się. w wyniku monitoringu i sygnalizacji prowadzonej na terenie całego kraju w Winnej Górze w województwie Wielkopolskim z żółtych naczyniach odłowiło się w ciągu słonecznych dni kilka osobników chowacza czterozębnego oraz jeden osobnik chowacza brukwiaczka.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony