Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

31.12.2018 - Występowanie R. solani i A. cochlioides w uprawie buraka cukrowego

Podczas realizacji zadania 3.9 PW stwierdzono w 2018 roku na badanych stanowiskach występowanie Rhizoctonia solani (w jednej próbie) i Aphanomyces cochlioides (we wszystkich próbach) na porażonych siewkach buraka cukrowego (tab. 1), a na kilkunastu innych stanowiskach, w rejonach intensywnej uprawy buraka w Polsce, wykazano występowanie wymienionych patogenów (4x R. solani i 7x A. cochlioides) na gnijących korzeniach buraka w drugiej połowie okresu wegetacji (tab. 2).

20.11.2018

Plantacje rzepaku w dużym stopnia zaatakowane zostały przez mączniaka prawdziwego kapustowatych (Erysiphe criciferarum).

30.10.2018 - Jesienne szkodniki w uprawach ozimych

Wzrost temperatury powietrza może być przyczyną do większego zagrożenia w uprawie zbóż ozimych i rzepaku ozimego ze strony szkodników. Liczniej mogą nalatywać na plantacje mszyce, mączliki, śmietki, skoczki a także inne gatunki, które mogą być dużo bardziej aktywne (np. łokaś garbatek, drutowce, pędraki, rolnice). Część gatunków to wektory patogenów powodujących choroby roślin, zarówno w uprawie zbóż jak i rzepaku.

10.10.2018

Napływają informacje od producentów rzepaku, którzy obserwują wysokie porażenie rozwijających się roślin rzepaku przez grzyb Hyaloperonospora parasitica. Producenci rzepaku, którzy zaobserwują problem na polach proszeni są o kontakt z Zakładem Mikologii.

06.10.2018

Na plantacjach rzepaku widoczne są rośliny z objawami porażenia suchą zgnilizną kapustnych (Leptosphaeria maculans).

05.10.2018

Mszyca czeremchowo-zbożowa na pszenicy ozimej w Wielkopolsce. Zalecane zwalczanie insektycydami zawierającymi acetamipryd.

02.10.2018

W rejonie Kotliny Kłodzkiej, na rzepaku ozimym notowane jest silne nasilenie występowania mszycy brzoskwiniowej.

27.08.2018 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka w sezonie wegetacyjnym

Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały zatrzymanie rozwoju zarazy ziemniaka. Poziom zniszczenia powierzchni asymilacyjnej nie uległ zmianie – 20,0% (BBCH – 92).

27.08.2018

Uwaga! Instytut Ochrony Roślin – PIB otrzymał sygnały, że w niektórych rejonach Polski zmniejszyła się skuteczność działania nikosulfuronu na szarłat szorstki.

25.08.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae

Na podstawie sygnalizacji i odłowu mszyc do żółtych szalek stwierdzono w Boninie niskie zagrożenie występowania uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej Mpersicae.

20.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na utrzymujący się deficyt opadów i wysokie temperatury powietrza nie obserwuje się dalszego rozwoju zarazy. Poziom zniszczenia nie przekracza 20% (BBCH-90).

13.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Poziom zniszczenia powierzchni asymilacyjnej na odmianie Ricarda wynosi około 20% (BBCH-83). Zaleca się prowadzenie ochrony przeciwko zarazie ziemniaka.

13.08.2018 - Wirus mozaiki tytoniu

W miesiącu sierpniu odnotowano nasilone występowanie mozaiki tytoniowej na plantacjach produkcyjnych tytoniu w Polsce. Wzmożone pojawianie się choroby zaobserwowano przede wszystkim w województwie lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim.

08.08.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae na ziemniaku

 Na podstawie odłowu do żółtych naczyń sygnalizacyjnych stwierdzono występowanie osobników mszycy brzoskwiniowej.

07.08.2018 – mączniak rzekomy chmielu

Odmiany chmielu uprawiane w Polsce znajdują się obecnie na różnych etapach zaawansowania fazy generatywnej, tj. kwitnienia oraz wiązania i rozwoju szyszek. Jest to okres krytyczny w ochronie chmielu przed mączniakiem rzekomym.

W związku z tym, że w wielu rejonach uprawy chmielu występują warunki sprzyjające rozwojowi choroby (częste opady deszczu, mgły, rosa) zaleca się  wykonanie profilaktycznego zabiegu ochronnego przeciw mączniakowi rzekomemu przy użyciu jednego ze środków zalecanych do stosowania na chmielu.

06.08.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na niekorzystne warunki do rozwoju choroby zaraza ziemniaka rozwija się powoli.

02.08.2018

Chwościk buraka pojawił się na plantacjach w Polsce centralnej, nadal wolne od choroby są rejony północne.

30.07.2018 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Warunki atmosferyczne (wysokie temperatury powietrza, mała ilość opadów) nie sprzyjają rozwojowi zarazy ziemniaka.

23.07.2017 Bonin - rozwój zarazy w sezonie wegetacyjnym

Ze względu na niesprzyjające rozwojowi choroby warunki atmosferyczne nie obserwuje się gwałtownego rozwoju zarazy

20.07.2018

Na południu Polski pojawiły się pierwsze objawy porażenia liści buraka cukrowego przez chwościka.

16.07.2018 Bonin – mszyca brzoskwiniowa Myzus persicae na ziemniaku

Niekorzystne warunki pogodowe (wysokie temperatury oraz długotrwały brak opadów) niesprzyjały występowaniu mszyc. Jednak zagrożenie występuje nadal i zaleca się kontynuowanie zarówno obserwacji występowania mszyc, jak i dalsze prowadzenia ochrony.

16.07.2018 Bonin - pojaw zarazy ziemniaka

Pierwsze objawy choroby w Boninie woj. zachodniopomorskie (gm. Manowo) wystąpiły 16-07-2018 na średnio wczesnej odmianie jadalnej Ricarda (BBCH-70).

06.07.2018 - Na polach lnu oleistego w miejscowości Wojciechów gmina Olesno, woj. wielkopolskie zaobserwowano występowanie fuzariozy.

 Na obrzeżach pola widoczne ogniska fuzaryjnego więdnięcia.

02.07.2018

Zwracamy się z prośbą do plantatorów i rolników, którzy na swoich uprawach ozimych stwierdzą słabą efektywność zwalczania chwastów (szczególnie miotły zbożowej) o zbieranie nasion do badań nad stwierdzeniem odporności (dotyczy tylko przypadków zastosowania pełnej ochrony chwastobójczej we właściwym terminie i dawkowaniu). Próby nasion min. 200 g powinny być zebrane z pominięciem tzw. omijaków, uwroci i końcówek pola. Przed zbiorem i wysłaniem prób prosimy o kontakt mailowy K.Matysiak@iorpib.poznan.pl.
 

26.06.2018 - na terenie województwa zachodniopomorskiego (gmina Pełczyce, i gmina Myslibórz) na polach konopi włóknistych zaobserwowano pojawienie się przędziorków.

Sprzyjały temu wysokie temperatury i brak opadów.

20.06.2018 Winna Góra (Wielkopolskie) - warto zwrócić uwagę na strąkowca grochowego

Zaobserwowano liczne jaja strąkowca grochowego na strąkach grochu (faza rozwojowa BBCH 75-78). Warto rozważyć wykonanie zabiegu insektycydowego na tego agrofaga.

20.06.2018 Chwościk buraka

Sygnalizowane jest pojawienie się chwościka na buraku cukrowym w południowo wschodnich rejonach Polski. Po stwierdzeniu występowania pierwszych objawów choroby na plantacji należy wykonać zabieg ochronny preparatem zawierającym substancje czynne z grupy triazoli. W związku z łatwym uodparnianiem się grzyba na fungicydy, do drugiego zabiegu (zwykle należy go wykonać po około 21 dniach po pierwszym) najlepiej użyć preparatu dwuskładnikowego, zawierającego inne substancje czynne niż te, które zastosowano do zabiegu pierwszego.

18.06.2017 - przędziorek chmielowiec na chmielu pojawił się w tym roku wcześniej niż zwykle

Uwaga, Wysokie temperatury i niedostatek opadów to warunki sprzyjające rozwojowi przędziorka chmielowca. Szkodnik pojawił się w tym roku wcześniej niż zwykle na plantacjach chmielu na Lubelszczyźnie. Na razie liczebność przędziorka jest niewielka, ale należy pamiętać, że w optymalnych warunkach bardzo szybko może wystąpić gradacja szkodnika.

5.06.2018 Mszyca grochowa

Zaczyna licznie pojawiać się na roślinach bobowatych, szczególnie w uprawach grochu. Można ją zwalczać od początku rozwoju pędu zarejestrowanymi insektycydami z grupy pyretroidów. Mszyca grochowa jest nadal stosunkowo wrażliwa na pyretroidy, niemniej zaleca się przemienne stosowanie substancji czynnych należących do tej grupy.

01.06.2018 Bonin mszyce – pojaw

W Boninie woj. zachodniopomorskie (gm. Manowo) 1-06-2018 zaobserwowano pierwsze osobniki mszycy Myzus persicae, które odłowiono do żółtych naczyń sygnalizacyjnych.

23.05.2018 System wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych

Link

22.05.2018 Mszyca zbożowa i czeremchowo-zbożowa

Na zbożach ozimych obserwujemy pierwsze kolonie mszyc. Od początku kłoszenia można je zwalczać po przekroczeniu progu szkodliwości. Z uwagi na możliwość wykształcenia odporności lokalnych populacji na pyretroidy, najlepiej stosować substancje zalecane z grupy fosforoorganicznych (dimetoat) lub mieszaniny fosforoorganicznych i pyretroidów (chloropiryfos i beta-cyflutryna, chloropiryfos i cypermetryna) skutecznych w temperaturze powyżej 15°C, pamiętając o przestrzeganiu zasad prewencji.

 

18.05.2018 Monitoring nasionnicy trześniówki w uprawach czereśni i wiśni w 2018 roku

Link

15.05.2018 Stonka ziemniaczana

Najgroźniejszy szkodnik ziemniaka niedługo znów w natarciu. Pamiętajmy o terminowym i skutecznym zwalczaniu. Najwyższą skutecznością charakteryzują się związki z grupy neonikotynoidów (np. acetamipryd). Skuteczne są również niektóre związki fosforoorganiczne, np. fosmet.

05.05.2018 - Na plantacjach lnu oleistego w Starym Sielcu, w województwie wielkopolskim, gmina Rawicz pojawiły się ogniska porażenia fuzariozą.

20.04.2018 Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Groźne szkodniki łuszczynowe, z którymi skutecznie poradzą sobie pyretroidy. Możemy też zastosować neonikotynoid, jeśli nie był do tej pory stosowany lub jego mieszaninę z pyretroidem, jeśli musimy zwalczyć jednocześnie chowacza podobnika i słodyszka rzepakowego.

10.04.2018 Słodyszek rzepakowy

Nasz najgroźniejszy przeciwnik. Uprzykrza życie od lat. Mamy jednak na niego sposób. Jeśli do tej pory chloropiryfos nie był stosowany, na pewno poradzi sobie ze słodyszkiem (do pierwszego zabiegu przeciwko słodyszkowi rzepakowemu). Jeśli jednak stosowali już Państwo w sezonie tą substancję, proponujemy teraz indoksakarb z grupy oksadiazyn lub acetamipryd z grupy neonikotynoidów, którego dodatkową zaletą jest bezpieczeństwo stosowania w odniesieniu do pszczół.

29.03.2016 Odporność chwastów na herbicydy

W związku z coraz liczniejszymi doniesieniami  o zmniejszeniu skuteczności chwastobójczej herbicydów w odniesieniu do miotły zbożowej pamiętajmy o wiosennym monitoringu pól i ewentualnym wykonaniu  ponownego zabiegu w przypadku stwierdzenia słabej efektywności zabiegów jesiennych lub w przypadku nowych wschodów. Zalecamy zwrócenie szczególnej  uwagi na stanowiska z uprawą bezorkową i z dominacją zbóż ozimych w płodozmianie.

25.03.2018 Chowacze łodygowe

Chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny to pierwsi przeciwnicy, z którymi musimy się zmierzyć. Ze względu na ochronę pszczół w późniejszych fazach wegetacji rzepaku, jak również z uwagi na wrażliwość szkodników, najlepiej stosować substancje zalecane z grupy związków fosforoorganicznych lub pyretroidów (np. chloropiryfos i deltametryna).

20.03.2018 Strategia zapobiegania odporności

Pamiętajmy o zbliżających się zabiegach insektycydowych na rzepaku ozimym. Chowacze łodygowe pojawią się już niedługo i właściwe planowanie zabiegów pod kątem zapobiegania odporności nie tylko u tych gatunków, ale również innych jest istotnym elementem integrowanej ochrony upraw rzepaku. Poniżej najważniejsze zasady strategii zapobiegania odporności

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI WYCZYŃCA POLNEGO W ROKU 2017

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI FUZARIOZY KŁOSÓW W 2017 ROKU

05.02.2018 MONITORING ODPORNOŚCI NA INSEKTYCYDY WYBRANYCH GATUNKÓW OWADÓW W ROKU 2017

02.01.2018 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego.

W 2017 r. stwierdziliśmy występowanie Aphanomyces Cochlioides na wszystkich monitorowanych stanowiskach z uprawą buraka cukrowego tj.

Arcelin, Cywiny Dynguny, Mystkowo, Radzików, Sokoliki Nowe, Wąsy (woj. mazowieckie),

Bałcyny (woj. warmińsko-mazurskie),

Krąpiel, Łęczyna (woj. zachodniopomorskie),

Płonne, Sypniewo (woj. kujawsko-pomorskie).

Natomiast grzyb Rhizoctonia  solani został stwierdzony na siewkach buraka cukrowego pochodzących z miejscowości Bałcyny  (woj. warmińsko-mazurskie).

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony