Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

21.12.2023 - Zimowe zwalczanie warrozy

Najgroźniejszym pasożytem pszczoły miodnej jest Varroa destructor. Jego negatywny wpływ na pszczoły obserwuje się przez cały rok, ale szczególnie jesienią i zimą. Silnie porażone pszczoły giną już późnym latem lub wczesną jesienią. Taka sytuacja może się zdarzyć, kiedy pszczoły nie zostały dobrze wyleczone z pasożyta ubiegłej jesieni. Zimą można zwalczać warrozę, ponieważ nie ma jeszcze czerwiu krytego.

14.11.2023, rzepak ozimy, mączniak rzekomy, Winna Góra

Na wielu roślinach rzepaku ozimego odnotowano występowanie objawów mączniaka rzekomego tj. delikatny, luźny, biały nalot struktur patogena. W późniejszej fazie rozwoju choroba objawia się w postaci żółtych plam z ciemnymi obwódkami na górnej stronie liści, natomiast na dolnej stronie blaszki w postaci szarobiałego nalotu.

06.11.2023 - Pozostałości stosowania środków ochrony roślin w miodach

Miód w powszechnym odbiorze uważany jest za produkt pochodzenia naturalnego o cennych właściwościach prozdrowotnych. Jednak jak każdy produkt dopuszczony do spożycia musi spełniać określone wymogi, w tym m.in. nie przekraczać najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin.  W badaniach wykonanych w 2022 r. w Instytucie Ogrodnictwa – PIB, z pasiek zlokalizowanych w sadach jabłoniowych prowadzonych w konwencjonalny sposób (chemiczna ochrona roślin) oraz z pasieki zlokalizowanej w sadzie ekologicznym pobrano łącznie 15 próbek miodu w celu oceny ewentualnych pozostałości środków chemicznej ochrony roślin. W dziewięciu próbach wykryto pozostałości środków ochrony roślin, co stanowi 60% analizowanych prób.

16.10.2023 – Uwaga na groźne wirusy zbóż przenoszone przez wektory owadzie i nowe zagrożenie dla upraw (wirus jęczmienia G, BVG)

Żółta karłowatość jęczmienia i karłowatość pszenicy, dwie najważniejsze wirozy zbóż w Polsce, są przenoszone przez wektory owadzie. Są to, odpowiednio, mszyce - w tym głównie mszyca zbożowa (Ropalosiphum padi) oraz skoczki - zgłobik prążkowany (Psammotettix alienus). Natomiast mszyce brzoskwiniowe (Myzus persicae) oraz mszyce kapuściane (Brevicoryne brassicae) żerując na roślinach rzepaku są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie żółtaczki rzepy, która jest najgroźniejszą wirozą tej uprawy. Ze względu na brak możliwości bezpośredniego zwalczania wirusów jedyną formą ochrony są działania prewencyjne, które zapobiegają lub ograniczają występowanie infekcji. Jesień to szczególna pora w sezonie wegetacyjnym, w którym należy odpowiednio zadbać o ochronę młodych i przez to podatnych w/w ozimin.

13.10.2023 – rzepak ozimy, SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH

Na nielicznych roślinach rzepaku ozimego zaobserwowano objawy suchej zgnilizny kapustnych tj. jasnobrązowe plamy z czarnymi piknidiami na powierzchni. Monitoring występowania suchej zgnilizny kapustnych należy wykonywać jak najczęściej, minimum raz w tygodniu (jesienią w fazie 2-8 liści (BBCH 12-18)).

13.10.2023 – rzepak ozimy, PCHEŁKA RZEPAKOWA

Na liściach rzepaku ozimego zaobserwowano objawy żerowania chrząszczy pchełki rzepakowej tj. wygryzione otwory na liściach. Przy dużym nasileniu występowania tego agrofaga liście mogą zostać sitowato podziurawione, w rezultacie dochodzi do zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej liści a nawet zamierania młodych roślin.

13.10.2023 – rzepak ozimy, TANTNIŚ KRZYŻOWIACZEK

Na licznych roślinach rzepaku ozimego zaobserwowano larwy tantnisia krzyżowiaczka. Uszkodzenie znacznej powierzchni liści przez tego szkodnika osłabia rośliny, spowalnia ich wzrost i obniża plonowanie.

13.10.2023 – rzepak ozimy, MSZYCE

Na roślinach rzepaku ozimego zaobserwowano występowanie licznych mszyc, zarówno form uskrzydlonych jak i nieuskrzydlonych. Szkodliwość bezpośrednia mszyc polega na wysysaniu soków, co prowadzi do zakłócenia fizjologii rośliny, zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej.

04.10.2023 – Uwaga na nowy gatunek skoczka Cicadula placida.

W Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze należącej do Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu wykryto nienotowany do tej pory w kraju gatunek skoczka - Cicadula placida. Jest to gatunek występujący w południowej i zachodniej Europie (Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Węgry, Włochy, Mołdawia, Rumunia, Słowenia, południowo-wschodnia Rosja i kraje byłej Jugosławii). Jako nowy w ostatnich latach wykazany został również w południowo-wschodnich Niemczech oraz Belgii. Od czasu pierwszego stwierdzenia w Niemczech w 2011 r., rozprzestrzenił się szybko w południowych częściach tego kraju, gdzie stał się lokalnie bardzo liczny.

28.09.2023 – Stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera) chwilowo wolna od bakterii patogenicznych dla roślin.

Stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera) znana jest jako wektor bakterii patogenicznych dla roślin.

19.09.2023 - Mątwik burakowy wciąż groźny

Podczas lustracji plantacji buraka cukrowego niekiedy można zaobserwować placowo występujące miejsca z objawami zahamowania wzrostu oraz więdnięcia roślin nawet przy niewielkim niedoborze wody. Po wykopaniu takich roślin zamiast normalnych korzeni obserwuje się tzw. brody korzeniowe, na których widoczne są białe samice mątwika burakowego oraz młode cysty. W miejscach, gdzie przekroczony zostaje próg ekonomicznej szkodliwości nicieni tj. 500 jaj i larw w 100 g gleby, straty plonu cukru mogą być bardzo wysokie i sięgać do 35%.

19.09.2023 r. - Choroby wirusowe tytoniu – co zrobić by ograniczyć ich występowanie w sezonie 2024

14.09.2023 - Stonka kukurydziana, Wielkopolska - Winna Góra

W uprawch kukurydzy w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Winnej Górze, coraz liczniej pojawia się stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera)

14.09.2023 - Ćma bukszpanowa - Poznań i okolice

W ostatnim tygodniu w Poznaniu i okolicach licznie wystąpiła ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis). Jest to najpewniej ostatnie pokolenie dorosłych motyli w tym roku.

12.09.2023 - Rzepak ozimy i pszenica ozima

Obecnie mamy do czynienia z naturalnym o tej porze roku, liczniejszym pojawem ślimaków nagich, z przewagą dorosłych osobników.

11.09.2023 - Wirusy w uprawie grochu

W roku 2023 przeprowadzono monitoring upraw grochu (Pisum sativum L.) w Polsce pod kątem obecności wirusów. Młode rośliny grochu zwykle nie wykazywały objawów chorobowych, natomiast można je było zaobserwować na roślinach starszych, często już owocujących.

4.09.2023 r. - Uwaga na choroby grzybowe na szyszkach chmielu

W fazie dojrzewania szyszek rośliny chmielu osiągają maksymalną wielkość tworząc zwarte szpalery. Powoduje to zacienienie i ogranicza cyrkulację powietrza w chmielniku, co prowadzi do wzrostu wilgotności i stymuluje długotrwałe utrzymywanie się na powierzchni roślin wilgoci pochodzącej z częstych o tej porze roku opadów, rosy, czy mgły.  Takie warunki sprzyjają rozwojowi na szyszkach chmielu chorób grzybowych, tj. mączniaka rzekomego i prawdziwego chmielu. Z uwagi na to, należy prowadzić systematyczne lustracje plantacji pod kątem  występowania objawów tych chorób na szyszkach. W fazie rozwoju i dojrzewania szyszek chmielu obserwancje trzeba wykonywać przynajmniej raz w tygodniu w kilku miejscach na plantacji.

04.09.2023 - Jak i kiedy ustawiać pułapki świetlne w uprawach kukurydzy i kiedy je uruchamiać?

Pułapki świetlne tzw. samołówki to specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do monitoringu pojawu gatunków o nocnej aktywności. Są wykorzystywane m.in. w uprawach kukurydzy do obserwacji lotu motyli omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis), a także różnych gatunków rolnic (Agrotinae). Przy okazji można także odławiać motyle słonecznicy orężówki (Helicoverpa armigera) i inne. Pułapka świetlna działa na zasadzie przywabiania samców i samic danego gatunku reagujących pozytywnie na źródło światła, zwykle emitującego fale UV.

28.08.2023 - Przeciwdziałanie odporności chwastów

Skuteczna walka z chwastami to jeden z podstawowych elementów ochrony roślin. Sierpień to dobry czas, aby zweryfikować program zwalczania chwastów oraz wprowadzić zmiany, których celem jest przeciwdziałanie uodparnianiu się chwastów oraz eliminacja biotypów odpornych, jeśli takie na polu się znajdują. Zwalczanie chwastów należy przeprowadzić zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

25.08.2023 - Przędziorek chmielowiec coraz częściej notowany na kukurydzy

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) to znany szkodnik różnych upraw ogrodniczych i rolniczych. Jest to pajęczak, u którego osobniki dorosłe mają do 0,5 mm długości. Dzięki czterem parom odnóży aktywnie poruszają się po roślinach. Samice letnie są żółtozielone z brunatnozielonymi plamami po bokach ciała, natomiast zimujące zmieniają barwę na czerwonawą bez plamek. Samce są żółtozielone, romboidalnego kształtu. Jaja są białawe, średnicy około 0,1 mm. Larwy są podobne do form dorosłych, ale posiadają tylko trzy pary odnóży. Są początkowo bezbarwne, później lekko zielonkawe, długości do 0,2 mm. Osobniki dorosłe i larwy posiadają aparat gębowy typu kłująco-ssącego. Pajęczak wytwarza białawą przędzę, pod którą żeruje i po której również się przemieszcza. 

24.08.2023 - Zagrożenia w uprawie tytoniu w sierpniu br

Druga dekada sierpnia 2023 obfitowała w bardzo słoneczne i gorące dni. Temperatura powietrza wielokrotnie przekraczała 30 stopni Celsjusza. Taka upalna pogoda i intensywne nasłonecznienie stworzyły dogodne warunki do rozwoju chorób wirusowych w tytoniu. W sierpniu w województwie świętokrzyskim i małopolskim odnotowano bardzo duże nasilenie występowania brunatnej nekrozy nerwów tytoniu wywoływanej przez Potato virus Y (fot. 1.). Na niektórych plantacjach tytoniu udział roślin porażonych sięgał nawet 25%.

22.08.2023 - Uwaga na przędziorka chmielowca w uprawie chmielu

Wysokie temperatury i niedobór opadów sprzyjają rozwojowi przędziorka chmielowca. Ten niewielki pajęczak może wyrządzać duże szkody na chmielu. Przędziorki osiągają wielkość około 0,5 mm, dlatego przy niewielkiej liczebności populacji, ich obecność na roślinach często bywa niezauważona. Jednak bardzo duże zdolności reprodukcyjne tego szkodnika mogą w krótkim czasie doprowadzić do szybkiego wzrostu populacji.

21.08.2023 – Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) w słoneczniku

Wśród wielu gatunków, które mogą wystąpić na plantacjach słonecznika w Polsce należy przede wszystkim zwrócić uwagę na sprawcę zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia sclerotiorum).

10.08.2023 - Owocówka jabłkóweczka

Monitoring obecności i dynamiki lotu owocówki jabłkóweczki jest prowadzony za pomocą pułapek z feromonem typu delta, które zostały wywieszone w trzech sadach jabłoniowych zlokalizowanych  na terenie województwa łódzkiego  w Dąbrowicach, Skierniewicach oraz w Białej Rawskiej na początku maja. 

10.08.2023 - Owocówka śliwkóweczka

Monitoring obecności i dynamiki lotu motyli owocówki śliwkóweczki jest prowadzony za pomocą pułapek z feromonem, które zawieszono na początku maja w sadach śliwowych
w Dąbrowicach, Skierniewicach oraz w Celinowie koło Sadkowic. 

08.2023 Objawy występowania nicieni na korzeniach pietruszki

Na próbie korzeni roślin pietruszki z woj. świętokrzyskiego, wykazano obecność objawów spowodowanych występowaniem  nicieni (Nematodes). Po zbadaniu gleby, wykazano ich obecność. Zaatakowane korzenie nie rozwijają się prawidłowo.

01.08.2023 – przędziorki

Monitoring plantacji buraka cukrowego w województwie wielkopolskim oraz kujawko-pomorskim, łódzkim i mazowieckim pod kątem występowania agrofagów, przeprowadzony w dniach od 5 do 21 lipca 2023 r. wykazał masowe występowanie przędziorka chmielowca na plantacjach.

01.08.2023 r. – wirus żółtaczki rzepy nie tylko w uprawach rzepaku

Dobiegły końca prace związane ze zbiorem rzepaków z pól, czas więc pomyśleć o kolejnym sezonie, który jest przed nami, a także o innych uprawach (przede wszystkim w burakach cukrowych), które mogą być porażone przez wirusa żółtaczki rzepy (turnip yellows virus, TuYV). Na rzepaku wirus powoduje antocyjanowe przebarwienia, najpierw na brzegach liści, a następnie obejmujące całą blaszkę liściową. Pierwsze objawy są zwykle widoczne już jesienią, a ich nasilenie obserwujemy po wiosennym ruszeniu wegetacji.

27.07.2023 – uwaga na brunatną nekrozę nerwów tytoniu

Uwaga na brunatną nekrozę nerwów liści wywoływaną przez nekrotyczny szczep wirus Y ziemniaka (PVYN). Na początku lipca odnotowano jej występowanie na plantacjach produkcyjnych tytoniu w Polsce.

24.07.2023 - okolice Przeworska (Podkarpacie)

Z uwagi na wyższe temperatury rozpoczęły się liczne pojawy chrząszczy stonki kukurydzianej.

24.07.2023 r. - kiła kapusty, jak jej zapobiegać przed siewem rzepaku?

W warunkach podwyższonej wilgotności gleby jesienią ponownie kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae) będzie stanowić zagrożenie. Aby do tego nie doszło, już należy podjąć kilka kroków

07.2023 Wymagane dosuszanie zebranych nasion ostropestu plamistego

Zbiór ostropestu przeprowadza się zazwyczaj dwufazowo, chociaż można dokonać zbioru bezpośrednio z pnia – przystosowanym kombajnem zbożowym. Jest coraz więcej zwolenników zbioru tą jednofazową metodą.

19.07.2023 - Kwitnienie i zawiązywanie szyszek chmielu – krytyczne fazy w ochronie przed chorobami i szkodnikami

Chmiel osiągnął właśnie fazę kwitnienia,  w której należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie chorób i szkodników.

17.07.2021 – zbiory rzepaku ozimego

W całym kraju ruszyły przygotowania do zbioru rzepaku ozimego. Lustracje pól wykazały pewne zróżnicowania w dojrzewaniu roślin. Plantacje na Dolnym Śląsku, w woj.: wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomoskim należy niezwłocznie przygotować do zbioru.

07.2023 – Pojawienie się mączlika szklarniowego na papryce

Zaobserwowano mączlika szklarniowego ( Trialeurodes vaporariorum) na liściach papryki rocznej – hodowanej w szklarni (Plewiska woj. wielkopolskie). Mączlik należy do rzędu pluskwiaków

07.2023 – Mszyce na liściach pokrzywy

Wielu osobom wydaje się, że pokrzywie nie zagrażają żadne patogeny. Jest to roślina stosunkowo odporna na choroby. Nie mniej jednak na roślinie mogą występować w dużym nasileniu szkodniki.

17.07.2023 r. - Omacnica prosowianka – występowanie, szkodliwość i zwalczanie

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) to najgroźniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce. Uszkadza wszystkie podgatunki tej rośliny, a najgroźniejsze jest bezpośrednie wyjadanie ziarna z kolb, podgryzanie kolb u nasady, a także żerowanie w łodygach prowadzące do złomów łodyg powyżej i poniżej kolby. Żerowanie gąsienic jest ważnym czynnikiem sprzyjającym porażaniu roślin przez grzyby rodzaju Fusarium wywołujące fuzariozę kolb oraz zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi.

10.07.2023 - Krzeczowice (Podkarpackie), kukurydza

Wykryto pierwsze w 2023 roku chrząszcze stonki kukurydzianej na plantacji kukurydzy prowadzonej w monokulturze.

07. 07. 2023 - Przeziernik porzeczkowiec

W roku 2023 monitoring przeziernika porzeczkowca prowadzony jest z wykorzystaniem trzech typów pułapek feromonowych (tradycyjnej pułapki typu delta, elektronicznej pułapki przelotowej METOS iScout oraz pionowej elektronicznej pułapki tablicowej TrapView — fot. 1.) w uprawie czarnej porzeczki w miejscowości Julków pod Skierniewicami (woj. łódzkie), a także z wykorzystaniem pułapki tradycyjnej i pułapki TrapView w miejscowości Masłowice koło Wielunia (województwo łódzkie), gdzie mieści się kolekcja odmian porzeczki czarnej, czerwonej i agrestu.

07.2023 Zgnilizna podstawy pędów i korzeni papryki rocznej

Papryka roczna narażona jest na występowanie licznych chorób pochodzenia odglebowego. W sezonie 2023 w woj. wielkopolskim zaobserwowano występowanie zgnilizny podstawy pędów  i korzeni papryki (fytoftoroza papryki). Czynnikiem chorobotwórczym jest organizm Phytophthora capsici.  Porażeniu najczęściej ulega łodyga tuż przy powierzchni gleby. Początkowo zaobserwować można ciemnozieloną zgorzel wokół podstawy łodygi.

07.07.2023 r. - stan plantacji buraka cukrowego - buraki w fazie BBCH 30-35

Na zdecydowanej większości plantacji  zakończono już standardową ochronę buraka cukrowego. 

Natomiast koniec czerwca to ostatni możliwy termin efektywnego zwalczania gatunków jednoliściennych, głównie chwastnicy jednostronnej. Należy pamiętać, że efektywne zwalczania tego gatunku uzyskujemy aplikując graminicydy do fazy BBCH 35 (50 % zakrycia międzyrzędzi). Zastosowanie herbicydów w późniejszej fazie skutkuje niską skutecznością ich działania.

5.07.2023 – Wielkopolska, Winna Góra – omacnica prosowianka

Do samołówki świetlnej umiejscowionej na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej IOR - PIB w Winnej Górze, w nocy z 5/6 lipca odłowiono 10 osobników omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis), w tym trzy samice. Należy koniecznie rozpocząć lustrację plantacji kukurydzy w poszukiwaniu złóż jaj – próg szkodliwości wynosi 6-8 złóż na 100 roślin.

07.2023 Wtórne zakwitanie lnu

W całej Polsce, a w szczególności w Wielkopolsce, obserwujemy trudności z terminem zbioru lnu oleistego. Intensywne opady deszczu spowodowały, że na roślinach, mimo, że były w fazie dojrzewania nasion, po otrzymaniu dużych dawek wody, pojawiły się zielone, zakwitające nowe pędy. Zaobserwowano zjawisko ponownego, drugiego tzw. wtórnego zakwitu.

03.07.2023 r. – zwalczanie chwastów w kukurydzy

W województwach: wielkopolskim, opolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim nadszedł czas na odchwaszczanie kukurydzy, która była wysiana po zbiorze międzyplonu. Kukurydzy uprawianej w późniejszym terminie zagrażają chwasty typowe dla tego gatunku. Chwastami dwuliściennymi, które silnie zagrażają kukurydzy uprawianej po międzyplonie są: komosa biała, szarłat szorstki, rdest plamisty, a także rdestówka powojowata.

06.2023 Mszyca porzeczkowo-sałatowa na cykorii

Na liściach cykorii, na plantacji pochodzącej z woj. mazowieckiego, zaobserwowano występowanie mszycy porzeczkowo-sałatowej.

27.06.2023 - pszczoły letnie

Wraz ze wzrostem średniej dobowej temperatury powietrza do 15°C, a więc nadejściem klimatycznego lata w szerokości geograficznej, w której leży Polska, pojawiają się letnie gatunki pszczół. Stanowią one, obok pszczół wczesnowiosennych i pszczół późnowiosennych, jedną z trzech dużych grup fenologicznych pszczół, które w zależności od momentu pojawu imago możemy wyróżnić w Europie Środkowej.

23.06.2023 r - kolejne zagrożenie dla upraw rzepaku - Pyrenopeziza brassicae

Warunki pogodowe, które panowały w niektórych rejonach uprawy rzepaku (łagodna i wilgotna zima) w Polsce spowodowały występowanie gatunków grzybów chorobotwórczych rzadziej ostatnio obserwowanych. Jednym z notowanych gatunków jest grzyb Pyrenopeziza brassicae st kon. Cylindrosporium concentricum sprawca cylindrosporiozy rzepaku.

21.06.2023 - Jak ograniczyć niekorzystne skutki gradobicia w uprawie chmielu?

Gwałtowne burze z silnym wiatrem, ulewnymi opadami i gradobiciami prognozowane na obszarze całego kraju mogą wyrządzić znaczne szkody na plantacjach chmielu. Odpowiednie postępowanie w przypadku uszkodzenia roślin przez grad lub wiatr może do pewnego stopnia ograniczyć straty.

20.06.2023 - Mączniak rzekomy na roślinach gryki białej

Pod koniec czerwca 2023 roku, na polach ekologicznych  uprawy gryki białej  (na terenie województwa zachodniopomorskiego), zaobserwowano występowanie mączniaka prawdziwego (Eryspihe polygoni). Porażenie grzybem może spowodować znaczne obniżenie plonu.

20.06.2023 – Iława, Warmińsko-Mazurskie, kukurydza

Obserwuje się regularny nalot motyli omacnicy prosowianki na rośliny kukurydzy. Należy wdrożyć obserwację szkodnika w uprawach kukurydzy zwykłej i cukrowej. 

19.06.2023 - Parch jabłoni

Z badań prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach wynika, że susza spowodowana brakiem opadów od 19 maja uniemożliwiła kontynuację wysiewów askospor grzyba Venturia inaequalis. Ostatnie opady 18 czerwca (8,2 mm) nie wznowiły procesu wysiewów tych zarodników, przyczyniając się tym samym do rekordowo wczesnego zakończenia źródła pierwotnych infekcji jabłoni w naszym Sadzie Doświadczalnym.

19.06.2023 – zagrożenie dla upraw buraka – szarek komośnik

Szarek komośnik wystąpił wiosną 2023 r. w mniejszym nasileniu niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Pojawił się głównie w na schodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie wyrządzał znaczne szkody. Kilkaset hektarów buraka cukrowego wymagało ponownych siewów.

19.06.2023 – Podkarpacie, różne rośliny

Obserwuje się liczne loty chrząszczy ogrodnicy niszczylistki, które żerują na blaszkach liściowych różnych roślin np. zboża, bobik, kukurydza, maliny i inne. Należy brać pod uwagę wzrost zagrożenia ze strony ich larw w glebie (pędraki). Należy wdrożyć stały monitoring roślin

16.06.2023- Choroby zgorzelowe na czosnku

W uprawie czosnku na polu w woj. wielkopolskim zaobserwowano objawy zgorzeli, spowodowane patogenami z rodzaju Fusarium spp..

14.06.2023 – województwo Wielkopolskie, stonka ziemniaczana, ZIEMNIAKI

Na roślinach ziemniaka zaobserwowano liczne larwy stonki ziemniaczanej. Żerowanie larw jak i chrząszczy może doprowadzić do gołożerów, całkowitego zniszczenia roślin. Największe straty wyrządzają najstarsze larwy (L4).

14.06.2023 – województwo Wielkopolskie, strąkowiec grochowy, GROCH

Na strąkach grochu zaobserwowano liczne jaja złożone przez chrząszcze strąkowca grochowego. Larwy są uważane za stadium szkodliwe, ponieważ żerują i rozwijają się wewnątrz nasion. Uszkodzone nasiona tracą zdolność kiełkowania i wartość spożywczą.

13.06.2023 r - kolejne zagrożenie dla upraw zbóż - wirus smugowatej karłowatości pszenicy

Wyniki serologicznych i molekularnych analiz prób zbóż ozimych pobranych podczas wiosennych obserwacji  polowych wykazały obecność wirusa smugowatej karłowatości pszenicy (wheat streak mosaic virus, WSMV). Wirus ten stanowi zagrożenie, szczególnie dla upraw pszenicy. Porażone rośliny z objawami żółtawych przebarwień i mozaiki liści stwierdzono na południu i w południowo-zachodniej części kraju.

13.06.2023 - Nienadówka, Podkarpacie

W izolatorze entomologicznym z resztek pożniwnych kukurydzy wyleciały pierwsze 2 samce omacnicy prosowianki

12.06.2023 - Iława, Warmińsko-Mazurskie - kukurydza

Na pułapkę świetlną odłowiono 3 motyle omacnicy prosowianki (samice)

10.06.2023 - Zahamowany wzrost roślin lnu, spowodowany niskimi temperaturami w nocy.

W okresie wiosennym, w sezonie 2023, zaobserwowano bardzo wolny, zahamowany wzrost roślin lnu, na polach w całej Polsce. Jest to spowodowane panującymi niskimi temperaturami w nocy. Obserwuje się duże różnice między temperaturami w dzień i w nocy.

10.06.2023 - Późne, trudne wschody wiesiołka, spowodowane suszą (Oenothera L.),

Z powodu długotrwałych niskich temperatur w okresie wiosennym (w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim), wysiew wiesiołka odbył się późno – w drugiej połowie maja.

10.06.2023 - Dolnośląskie - ślimaki

Pod koniec maja 2023 roku, w województwie dolnośląskim, na obszarze Kotliny Kłodzkiej odnotowano wiele lokalizacji z dużymi populacjami ślinika pospolitego (Arion vulgaris). W godzinach wieczornych i porannych należy zwrócić szczególną uwagę czy szkodniki te nie atakują upraw roślin polowych lub ogrodniczych.

7.06.2023 - Brązowa plamistość pomidora - groźna choroba tytoniu

Brązowa plamistość pomidora, powodowana jest przez Tomato spotted wilt virus (TSWV), wśród plantatorów tytoniu znana jest także pod nazwami: „Lycopersicum virus 3” lub „choroba lubelska”. Choroba pojawiła się w Polsce w latach 50. XX wieku i od tamtego czasu występuje co roku w mniejszym bądź większym nasileniu. Na przełomie XX i XXI wieku zniszczenia spowodowane przez TSWV w niektórych rejonach uprawy tytoniu w Polsce objęły nawet 45% plantacji.

06.06.2024 – Wielkopolska, bobik, czekoladowa plamistość bobiku

Na roślinach bobiku zaobserwowano objawy jednej z najgroźniejszych chorób bobiku tj. czekoladowej plamistości bobiku.

06.06.2023 -Wielkopolska, bobik, mszyce

Na roślinach bobiku, głównie w części wierzchołkowej zaobserwowano dużą liczbę mszyc (formy bezskrzydłe).

06.06.2023-Wielkopolska, groch, mszyca grochowa

Na roślinach grochu, w wierzchołkowej części roślin zaobserwowano formy bezskrzydłe mszycy grochowej.

06.06.2023 Uwaga na czarną zgniliznę korzeni w łubinie wąskolistnym

Podczas monitoringu kilkunastu plantacji łubinu wąskolistnego (głównie w województwach wielkopolskim i pomorskim) zauważono mało specyficzne objawy w postaci ciemnych nekroz na korzeniach. Najsilniej porażone rośliny posiadały całkowicie sczerniały system korzeniowy, a łodyga nad korzeniem ciemniała. Takie rośliny więdły i zamierały placowo w całych rzędach.

2.06.2023 - Wielkopolska, Poznań - nasionnica trześniówka

W piątek, podczas popołudniowej kontroli, na terenie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, odnotowano pierwsze 2 osobniki nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi), odłowione na żółte tablice lepowe powieszone na starej czereśni.

01.06.2023 – loty nasionnicy trześniówki

W niektórych lokalizacjach na terenie Polski rozpoczęły się już intensywne loty nasionnicy trześniówki. Informacje o licznych osobnikach dorosłych odłowionych na żółte tablice lepowe przekazują sadownicy z województw świętokrzyskiego i podlaskiego.

01. 06. 2023 - Owocówka śliwkóweczka

Monitoringu obecności i dynamiki lotu motyli owocówki śliwkóweczki jest prowadzony za pomocą pułapek z feromonem, które zawieszono w trzech sadach śliwowych: w Dąbrowicach, Skierniewicach oraz w Celinowie koło Sadkowic 5 maja. W sadach śliwowych w okolicach Skierniewic (Dąbrowice, Skierniewice), pierwsze motyle tego gatunku stwierdzono 12 maja, zaś w sadzie w Celinowie 22 maja.

01. 06. 2023 - Owocówka jabłkóweczka

Monitoring obecności i dynamiki lotu owocówki jabłkóweczki jest prowadzony za pomocą pułapek z feromonem typu delta, które zostały wywieszone w trzech sadach jabłoniowych zlokalizowanych w Dąbrowicach i Skierniewicach oraz w Białej Rawskiej od 5 maja 2023 r.

01.06.2023 - Występowanie pchełki (Psylliodes attenauta Koch) na liściach konopi.

Rolnicy z różnych regionów Polski zgłaszali występowanie objawów żerowania pchełki chmielowej na roślinach konopi.

29.05.2023 r. - Jak chronić pszczoły stosując insektycydy?

Sporządzenie mieszaniny substancji czynnych środków ochrony roślin, a także dodanie do cieczy roboczej adiuwantów i nawozów dolistnych może nastąpić tylko w przypadku odpowiedniej adnotacji w etykiecie instrukcji środka ochrony roślin. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach może dojść do synergizmu działania substancji czynnej i zmiany jej toksyczności w stosunku do pszczoły miodnej i innych owadów. 

29.05.2023 – Wielkopolska, Poznań – owocówka śliwkóweczka

W pułapce feromonowej i świetlnej umiejscowionych na terenie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odłowiono pierwsze osobniki owocówki śliwkóweczki (Grapholita funebrana). Termin pojawu jest, w porównaniu z ubiegłym sezonem, opóźniony o ok. 2 tygodnie.

29.05.2023 – Wielkopolska, Poznań – rolnice

Do samołówki świetlnej umiejscowionych na terenie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odłowiono w czasie minionego weekendu pierwsze osobniki 3 gatunków rolnic – rolnicy czopówki (Agrotis exclamationis), r. panewki (Xestia c-nigrum) i r. zbożowki (Agrotis segetum).

29.05.2023 – Wielkopolsk, Poznań – mszyce na pomidorach

W ogrodach przydomowych na terenie Poznania, na pomidorach gruntowych pojawiły się pierwsze kolonie mszycy burakowej (Aphis fabae). Jest to jeden z kilku gatunków z tej grupy szkodników pojawiających się u nas na pomidorach.

29.05.2023 - Wielkopolska, ziemniak

Na roślinach ziemniaka zaobserwowano chrząszcze stonki ziemniaczanej. Najistotniejszy wpływ na ograniczenie plonowania ziemniaka mają szkody wyrządzone żerowaniem larw tego szkodnika.

29.05.2023 – masowe występowanie mszycy w uprawie buraka

Na plantacjach buraka od kilkunastu dni obserwujemy naloty uskrzydlonej mszycy trzmielinowo-burakowej (Aphis fabae), a liczba osobników z dnia na dzień rośnie lawinowo. Skupisk form bezskrzydłych mszycy należy szukać na najmłodszych liściach sercowych i pod spodem młodych liści. Zasiedlone liście są charakterystycznie pomarszczone, niekiedy brzegi blaszki są podwinięte do wewnątrz.

28.05.2023 – Wielkopolska, Rosnówko – ćma bukszpanowa

Na krzewach bukszpanu kończą żerowanie gąsienice cydalimy (ćmy) bukszpanowej, pojawiają się już też pierwsze poczwarki, ukryte w oprzędach między liśćmi. Wkrótce można spodziewać się wylotu motyli pierwszego pokolenia i składania jaj na roślinie pokarmowej, który należy monitorować w celu ustalenie optymalnego terminu ochrony roślin.

26.05.2023-Winna Góra, rzepak jary

Na roślinach rzepaku jarego zaobserwowano liczne chrząszcze słodyszka rzepakowego.

25.05.2023 - Jarosław (Podkarpackie)

Obserwuje się wypady siewek roślin soi, łubinu, grochu, ogórka na skutek licznego pojawu larw śmietek: glebowej i kiełkówki.

25.05.2023 - Rzeszów

Na krzewach bukszpanów są już poczwarki ćmy bukszpanowej. Wkrótce zaczną latać motyle pokolenia wiosennego. Należy zaopatrzyć się w pułapki feromonowe lub świetlne do śledzenia ich lotu. 

24.05.2023 – wirusy przenoszone przez owady w uprawach zbóż

Przeprowadzony wiosną monitoring na plantacjach zbóż pod kątem występowania wirusów pokazał, że pozostają one ciągle ogromnym zagrożeniem. Podczas obserwacji polowych upraw pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta stwierdzono obecność wirusa karłowatości pszenicy (wheat dwarf virus, WDV) oraz wirusów żółtej karłowatości jęczmienia (barley yellow dwarf viruses, BYDVs).

22.05.2023 - Parch jabłoni

Z badań prowadzonych w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa – PIB
w Skierniewicach, wynika że, w pseudotecjach Venturia inaequalis, z liści jabłoni niechronionych przed parchem jabłoni, pozostało do wysiewu mniej niż 5 % askospor.

20.05.2023 - Pojawienie się zgorzeli siewek konopi włóknistych, na plantacjach w województwie dolnośląskim.

Na plantacjach konopi włóknistych w województwie dolnośląskim (gmina Henryków) zaobserwowano wypadanie i zasychanie siewek konopi włóknistych odmiany Bialobrzeskie.

20.05.2023 - Informacja o występowaniu fuzariozy na lnie

Na plantacji lnu oleistego w województwie lubelskim, zaobserwowano objawy fuzariozy lnu.

19.05.2023 - Głuchów k. Łańcuta, rzepak ozimy

Lustracja roślin rzepaku wykazuje zaskakująco dużo larw chowaczy łodygowych w roślinach rzepaku, w tym wcześniej chronionych jednorazowo insektycydem. Na każde 10 analizowanych roślin -2-4 rośliny wykazują uszkodzenie.

16.05.2023 - Winna Góra, rzepak ozimy

Na części pól rzepaku ozimego w Winnej Górze bardzo licznie wystąpił chowacz podobnik. Jednocześnie licznie wystąpił też przyszczarek kapustnik - zaobserwowano już samice składające jaja do zawiązanych łuszczyn.

12.05.2023 - Mączniak rzekomy chmielu – infekcja pierwotna

W okresie wybijania z karpy i wzrostu młodych pędów chmielu należy zwrócić szczególną uwagę na objawy infekcji pierwotnej grzybem Pseudoperonospora humuli, który powoduje mączniaka rzekomego chmielu.

Mączniak rzekomy chmielu jest jedną z najgroźniejszych chorób, bowiem występuje powszechnie, a także ma bardzo niszczycielski charakter, co może prowadzić do dużych strat plonu. Sprawca mączniaka rzekomego może atakować zarówno nadziemną część rośliny chmielu, tj. pędy, liście, kwiatostany i szyszki, jak i karpę chmielową.

12.05.2023 – Wielkopolska - mszyca czeremchowo-zbożowa

Na czeremchach stwierdza się obecne uskrzydlone osobniki mszycy czeremchowo-zbożowej, wkrótce można spodziewać się nalotów na uprawy zbóż.

12.05.2023 – Wielkopolska - mszyca burakowa

Na trzmielinach pojawiły się już formy uskrzydlone mszycy burakowej i wkrótce pojawią się naloty na plantacje buraków.

11.05.2023 r. - Czy wszystkie środki ochrony roślin są dla pszczół niebezpieczne?

W środowisku przyrodniczym Polski około 80% gatunków roślin jest zapylanych przez owady. Wśród nich około 50 gatunków to rośliny rolnicze, między innymi rzepak, gryka, groch siewny, peluszka, seradela, esparceta, fasola, łubin żółty, lucerna, słonecznik, proso, gorczyca, len, koniczyna, soja, bobik i wiele innych. Na podstawie wielu doświadczeń naukowych dotyczących roli pszczół i innych owadów w krzyżowym zapylaniu tych gatunków roślin wiadomo, że reagują one wyraźną zwyżką plonu. W przypadku odmian mieszańcowych roślin rolniczych, na przykład rzepaku, ich potencjał plonotwórczy jest wręcz uzależniony od zapylenia przez owady. O opłacalności ich uprawy współdecydują więc owady zapylające z dominującą rolą pszczoły miodnej.

10.05.2023 – Winna Góra – zachwaszczenie plantacji buraków

Założone wcześnie plantacje buraka cukrowego, odchwaszczane były 10-12 dni temu, a więc, gdy pojawiają się kolejne wschody chwastów, należy koniecznie wykonać drugi zabieg.

09.05.2023 - Występowanie werticiliozy na roślinach papryki rocznej

Na roślinach papryki rocznej, przygotowanych do rozsady na polu (w województwie wielkoolskim – Plewiska) zaobserwowano na pojedynczych roślinach objawy choroby pochodzenia grzybowego – werticiliozy. Badania potwierdziły występowanie grzyba Verticillium dahliae Kleb.

09.05.2023 - Rzeszów

W Rzeszowie i okolicach analiza drzew i krzewów owocowych wykazała wzrost aktywności szkodników. Na porzeczkach obecna jest m.in. mszyca porzeczkowo-czyściecowa wywołująca charakterystyczne deformacje liści przebarwiające się na czerwono. Na gruszach notuje się składanie jaj i pierwsze wylęgi miodówek, głównie miodówki gruszowej czerwonawej. Na liściach grusz obecne są także szpeciele m.in. porazik gruszowy. Na jabłoniach trwa m.in. żerowanie porazika jabłoniowo-babkowego oraz obecne sa mszyce, w tym mszyca jabłoniowa. Chłodna wiosna ogranicza liczny rozwój szkodników, jednak należy stale monitorowac ich populacje. 

09.05.2023 – Uwaga na kiłę kapusty w rzepaku!

Od kilkunastu lat na plantacjach rzepaku w Polsce obserwowane są objawy porażenia przez Plasmodiophora brassicae - sprawcę kiły kapusty. Kiła kapusty występuje szczególnie tam, gdzie w płodozmianie często uprawia się po sobie rośliny kapustowate (dawniej krzyżowe).

08.05.2023-Rzeszów, Województwo wielkopolskie

Trwa liczne żerowanie gąsienic ćmy bukszpanowej. Należy wykonać zabiegi ochronne w uprawie bukszpanów zasiedlonych przez szkodnika.

04.05.2023-Winna Góra, ROŚLINY BOBOWATE

Na wschodzących roślinach bobiku oraz grochu zaobserwowano uszkodzenia powodowane przez chrząszcze oprzędzików. Agrofag ten największe straty wyrządza w fazie kiełkowania nasion, wschodów, na młodych roślinach do fazy 6 liści, szczególnie w warunkach suszy oraz niskiej temperatury.

04.05.2023-Winna Góra, RZEPAK OZIMY

Na roślinach rzepaku ozimego zaobserwowano chrząszcze chowacza podobnika.

04.05.2023-Winna Góra, PSZENICA OZIMA

Na roślinach pszenicy ozimej zaobserwowano wiele chrząszczy skrzypionki zbożowej oraz ślady ich żerowania na blaszkach liściowych (wąskie, podłużne otwory wzdłuż nerwów). W przypadku dużej liczebności chrząszczy uszkodzenia te przyczyniają się do zakłócenia prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny.  Ponadto na górnej stronie blaszki liściowej stwierdzono obecność pierwszych jaj tego agrofaga.

26.04.2023 - Winna Góra, Województwo wielkopolskie

Na plantacji pszenicy ozimej na 100 uderzeń czerpakiem entomologicznym odłowiono 21 chrząszczy skrzypionki zbożowej oraz zaobserwowano liczne uszkodzenia powodowane przez te owady.

25.04.2023 - Winna Góra, GROCH

Na liściach roślin grochu zaobserwowano pierwsze uszkodzenia powstałe w wyniku żerowania chrząszczy oprzędzików. Agrofag ten wygryza w charakterystyczny sposób brzeg blaszki liściowej, jest to tzw. żer zatokowy.

25.04.2023 – Winna Góra, RZEPAK OZIMY

W naczyniach żółtych oraz za pomocą metody czerpakowania odłowiono pierwsze chrząszcze chowacza podobnika. Najliczniejszy nalot tego agrofaga ma miejsce w temperaturze około 20°C. Na początki samice prowadzą żer uzupełniający na liściach, następnie wygryzają niewielkie otwory w młodych łuszczynach, w których składają zwykle jedno jajo.

24.04.2023 – wschody buraka cukrowego

Na plantacjach buraków, które zostały wcześnie założone, stwierdzono wschody zarówno buraków, jak  i chwastów dwuliściennych.

21.04.2023 - Parch jabłoni

Z obserwacji prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, wynika że, na liściach jabłoni niechronionych przed parchem jabłoni, ponad 2/3 pseudotecjów Venturia inaequalis osiągnęło fazę dojrzałości umożliwiającą masowe wysiewy askospor w powietrze sadu. Ponadto w dniu 18 kwietnia w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach wystąpiło wysokie ryzyko infekcji jabłoni.

20.04.2023 –Winna Góra - rzepak ozimy – słodyszek rzepakowy

Próg ekonomicznej szkodliwości dla słodyszka rzepakowego (1-2 chrząszcze na 1 roślinie w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50-52); 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 55-59)) został przekroczony.

19.04.2023 – Kwitnące drzewa owocowe

W całym kraju już kwitną pierwsze drzewa owocowe (m.in. czereśnie, morele, śliwy i brzoskwinie), za kilka – kilkanaście dni dołączą do nich kolejne gatunki: wiśnie, grusze i jabłonie. Obficie kwitnące drzewa owocowe sprawiają, że sady stają się miejscem bardzo atrakcyjnym dla wielu owadów zapylających, takich jak różne gatunki pszczół samotnych (m.in. murarki, pszczolinki) czy społecznych (pszczoły miodne, trzmiele).

17.04.2023 r. - Przyczyny ginięcia rodzin pszczelich

W środowisku przyrodniczym Polski około 80% gatunków roślin jest zapylanych przez owady. Wśród nich około 50 gatunków to rośliny rolnicze, między innymi rzepak, gryka, groch siewny, peluszka, seradela, esparceta, fasola, łubin żółty, lucerna, słonecznik, proso, gorczyca, len, koniczyna, soja, bobik i wiele innych. Na podstawie wielu doświadczeń naukowych dotyczących roli pszczół i innych owadów w krzyżowym zapylaniu tych gatunków roślin wiadomo, że reagują one wyraźną zwyżką plonu.

13.04.2023 – uwaga – ćma bukszpanowa

W cieplejsze wiosenne dni uaktywniają się już (po przezimowaniu) gąsienice ćmy bukszpanowej (Cydalima perspectalis). W sprzyjających warunkach pogodowych można już wykonać zabiegi chemiczne środkami zarejestrowanymi do zwalczania tego gatunku, co pozwoli na uniknięcie silnego uszkodzenia bukszpanów przez starsze stadia larwalne.

13.04.2023 – Winna Góra

Na plantacjach rzepaku ozimego odnotowano obecność chrząszczy słodyszka rzepakowego, które wyrządzają największe szkody wgryzając się w zamknięte jeszcze pąki kwiatowe, by dostać się do pyłku. Średnio, na naczynie żółte, odłowiono 15 chrząszczy słodyszka rzepakowego i pojedyncze osobniki chowacza czterozębnego.

12.04.2023 - Parch jabłoni

Z obserwacji prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, wynika, że 11.04.2023 w godzinach wieczornych w powietrzu kwatery jabłoni niechronionych przed parchem jabłoni, w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, pojawiły się pierwsze w tym roku askospory Venturia inaequalis.

07.04.2023 - Parch jabłoni

Z obserwacji prowadzonych w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa –PIB
w Dąbrowicach, wynika że w ok. 5%  pseudotecjów Venturia inaequalis pojawiły się dojrzewające askospory potencjalnie gotowe do wysiewu w powietrze sadu.

24.03.2023 –NOWE ZAGROŻENIE– stan zachwaszczenia ozimin (wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie)

Nieodchwaszczone oziminy zagrożone
Długa i ciepła jesień sprawiły, że wegetacja trwała długo. Sytuacja ta dotyczy zarówno roślin uprawnych, jak i  chwastów jedno- i dwuliściennych.

22.03.2023 – Winna Góra, choroby rzepaku ozimego

Na liściach roślin rzepaku zaobserwowano objawy suchej zgnilizny kapustnych tj. jasnobrunatne plamy z ciemnymi punktami (piknidiami) na powierzchni.

22.03.2023 – Winna Góra, szkodniki rzepaku ozimego

W żółtych naczyniach odłowiono setki chrząszczy chowacz czterozębnego (około 700). Próg ekonomicznej szkodliwości (20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach) dla tego agrofaga został przekroczony.

22.03.2023 – Winna Góra – pszenica ozima

Pogoda sprzyja nasileniu występowania chorób grzybowych w zbożach. Zagrożenie zwiększyło się szczególnie ze strony septoriozy paskowanej liści pszenicy (Septoria tritici), która występuje obecnie w bardzo dużym nasileniu na polach pszenicy ozimej w Winnej Górze.

17.03.2023 – Winna Góra – szkodniki - rzepak ozimy

W trzech naczyniach żółtych odłowiono 2 chrząszcze chowacza czterozębnego. Jasna plamka przy przedpleczu, na górnej stronie między okrywami, odróżnia chowacza czterozębnego od pozostałych gatunków chowaczy.

17.03.2023 – Winna Góra – choroby zboża ozime

W trakcie lustracji pól pszenicy ozimej odnotowano pierwsze symptomy septoriozy paskowanej

06.03.2023 – Winna Góra

W żółtych naczyniach, wystawionych na plantacji rzepaku ozimego, odnotowano już pierwszego osobnika chowacza czterozębnego. Jest to sygnał, aby koniecznie wystawić już proste i skuteczne pułapki, jakimi są żółte naczynia, służące do kontroli obecności i liczebności szkodników na plantacjach rzepaku ozimego i pszenicy ozimej.

23.02.2023 – Wielkopolska - początek monitoringu na plantacjach rzepaku

Na plantacjach rzepaku, w związku w coraz wyższą temperaturą powietrza wystawiono żółte naczynia i rozpoczęto monitoring i sygnalizację agrofagów.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony