Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 1
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 2
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 3
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 4
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 5
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 6
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 7
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 8
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 9
 • Poprawne udostępnianie lokalizacji dla Platformy Sygnalizacji Agrofagów 10
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony