Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 1
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 2
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 3
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 4
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 5
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 6
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 7
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 8
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 9
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 10
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 11
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 12
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 13
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 14
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 15
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 16
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 17
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 18
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 19
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 20
 • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 21
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony