Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 1
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 2
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 3
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 4
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 5
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 6
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 7
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 8
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 9
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 10
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 11
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 12
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 13
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 14
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 15
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 16
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 17
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 18
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 19
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 20
  • Korzystanie z Platformy Sygnalizacji Agrofagów przez Sygnalizatora 21
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony