Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

14.12.2020 - Gm. Kowalewo Pomorskie (woj. kujawsko-pomorskie)

Na plantacji pszenżyta ozimego stwierdzono placowe ubytki w zasiewie na całej powierzchni uprawy po początkowo wyrównanych wschodach. Ekspertyza wykazała silne uszkodzenia roślin przez larwy łokasia garbatka.

25.11.2020 - Winna góra, rzepak

Na roślinach rzepaku objawy Suchej zgnilizny kapustnych 1-15% w zależności od odmiany.

6.11.2020 - Winna Góra

Na liściach rzepaku zauważono nalot świadczący o rozwoju mączniaka. Objawy chorobowe zaobserwowano zarówno na dolnej jak i górnej blaszce liściowej.

16.10.2020 - Winna Góra

W Winnej Górze na liściach rzepaku zaobserwowano liczne plamy chorobowe. Po mikroskopowej fitopatologicznej analizie w Zakładzie Mykologii IOR-PIB stwierdzono, że na liściach rzepaku rozwinęła się biała plamistość rzepaku ( Pseudocercosporella capsella).

19.10.2020

Wskazane wykonanie zabiegu w pszenicy ozimej w celu zwalczania septoriozy paskowanej liści przy użyciu s.cz. jak np.: tebukonazol, metkonazol, prochloraz, cyflufenamid.

8.10.2020 - Winna Góra

Na roślinach rzepaku w miejscowości Winna Góra zaobserwowano gąsienice gnatarza rzepakowca. Żerowanie starszych gąsienic na górnej stronie liści może prowadzić do całkowitych gołożerów.

02.10.2020 - Winna Góra

Na monitorowanych polach rzepaku w miejscowości Winna Góra, zaobserwowano liczne kolonie mszycy brzoskwiniowej (mniejsze nasilenie występowania mszycy kapuścianej), liczne chrząszcze pchełki rzepakowej.

29.09.2020

Odporność chwościka – Cercospora beticola na substancje czynne fungicydów.

25.09.2020 - Winna Góra - rzepak ozimy

 Szczególnie groźne dla roślin rzepaku we wrześniu oraz październiku jest trzecie pokolenie śmietki kapuścianej. Liczne osobniki tego agrofaga odłowiono w żółtych naczyniach. Próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony (próg: 1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni). 

15.09.2020

O ile, nie użyłeś nasion zaprawionych neonikotynoidami, koniecznie sprawdź plantacje rzepaku pod kątem zagrożenia ze strony mszycy brzoskwiniowej i tantnisia krzyżowiaczka. Nie zapomnij o żółtych naczyniach. Mszycę brzoskwiniową zwalczaj zarejestrowanymi środkami ochrony roślin.

10.09.2020 - Winna Góra

Na wschodach rzepaku licznie pojawiły się pchełki ziemne i pchełka rzepakowa, które uszkadzają liścienie i młode liście tych roślin przez wygryzanie charakterystycznych, okrągłych otworów.

07.09.2020

Pojawiły się doniesienia o coraz liczniejszych przypadkach braku skuteczności herbicydów na stokłosę płonną i żytnią. Zaleca się szczegółowy monitoring pól, a w przypadku wykrycia niezwalczonych osobników stokłosy prosimy o kontakt z Instytutem Ochrony Roślin – PIB.

24.08.2020 - Dikwat

Informacja dotycząca alternatywnych metod ochrony roślin w następstwie wycofania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dikwat.

19.08.2020 - Poznań, Komorniki

W ostatnich dniach odłowiono w Komornikach pod Poznaniem dorosłe motyle ćmy bukszpanowej - Cydalima perspectalis, które zwabione światłem wleciały przez otwarte okna do budynku mieszkalnego.

14.08.2020 - Poznań

W Poznaniu i okolicach w wielu miejscach pojawiła się ćma bukszpanowa - Cydalima perspectalis, inwazyjny gatunek motyla. Został on zawleczony z Azji i obecnie jest szeroko rozprzestrzeniony w Europie, a w Polsce corocznie poszerza swój zasięg.

12.08.2020 - Wielkopolska

Na plantacjach buraka cukrowego w Wielkopolsce (gmina Środa Wielkopolska, Śrem, Krzemieniewo) i na Kujawach (gmina Choceń, Kowal, Baruchowo), w dalszym ciągu obserwuje się przędziorka chmielowca.

30.07.2020 - Soja - rusałka osetnik

Na uprawach soi w miejscowości Gorzyń na terenie województwa wielkopolskiego, w trzeciej dekadzie lipca odnotowano wystąpienie rusałki osetnika. 

30.07.2020 - Przędziorki

Przędziorek chmielowiec to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym. Objawy żerowania mogą być mylone np. z  niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez.

08.07.2020 - Winna Góra

Na kukurydzy w Winnej Górze stwierdzono licznie występującego skoczka kukurydzianego (Zyginidia scutellaris) oraz uszkodzenia roślin spowodowane przez tego szkodnika.

05.07.2020 – Na plantacjach owsa widoczne jest już porażenie liści przez rdzę koronową owsa (Puccinia coronata)

03.07.2020 – uwaga na sporysz na plantacjach żyta

Na plantacjach żyta, w fazie rozwojowej dojrzałości woskowej (BBCH8-85), można spotkać rośliny z objawami porażenia przez sporysz. Jest to bardzo groźna choroba z uwagi na wysoką toksyczność jej sklerocjów. Zawierają one ponad 30 groźnych alkaloidów.

24.06.2020 - Winna Góra

W Winnej Górze licznie wystąpiły larwy stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata, które na niektórych uprawach przekroczyły próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi średnio 15 larw na roślinę.

24.06.2020 - komunikat - gryzonie

W związku ze zgłoszeniami samorządu rolniczego z województwa opolskiego w sprawie znacznych szkód w uprawach spowodowanych masowym wystąpieniem gryzoni zamieszczamy krótki komunikat dotyczący metod regulacji występowania gryzoni w uprawach rolniczych.

19.06.2020 – uszkodzenia gradowe na plantacjach chmielu

Burze i nawałnice, którym towarzyszą opady gradu powodują szkody na plantacjach chmielu w całej Polsce. Odpowiednie postępowanie w przypadku wystąpienia gradobicia może do pewnego stopnia ograniczyć straty.

18.06.2020 – Janowo gm. Choceń

Ocena zebranych liści z pól, na których prowadzony jest monitoring przędziorka.

17.06.2020 - obszar województwa lubelskiego

Uwaga. Na obszarze województwa lubelskiego występują intensywne naloty mszycy śliwowo-chmielowej.

15.06.2020

W razie przekroczenia progu szkodliwości przez stonkę ziemniaczaną zalecane jest zastosowanie skutecznie zwalczających szkodnika insektycydów.

10.06.2020 – Na plantacjach owsa widocznie są objawy porażenia roślin przez helmintisporiozę owsa powodowaną przez grzyb Helminthosporium avenae.

09.06.2020 – Poznań

Na terenie miasta Poznania na daglezjach spotkać można duże skupiska ochojnika (mszyce) tworzących na igłach  białe woskowe naloty.

02.06.2020 – Bałcyny, teren województwa warmińsko-mazurskiego

Na roślinach bobiku w miejscowości Bałcynach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na początku czerwca zaobserwowano występowanie oprzędzików.

01.06.2020 – Poznań, teren IOR-PIB

W miniony weekend w Poznaniu na terenie IOR-PIB stwierdzono na żółtych tablicach powieszonych na czereśni pierwsze osobniki nasionnicy trześniówki - Rhagoletis cerasi.

29.05.2020 – Winna Góra

Na plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego widać rośliny z objawami rdzy żółtej (Puccinia striiformis) oraz brunatnej plamistości lisci (DTR).

29.05.2020 – Winna Góra

Larwy skrzypionek na uprawach jarych wielkości 2-3 mm

29.05.2020 - Winna Góra

Na oziminach pierwsze larwy skrzypionek wielkości 1mm

29.05.2020 – Winna Góra

Na rzepakach porażenia pryszczarkiem , larwy wielkości 2-3 mm.

21.05.2020 – Winna Góra

W Winnej Górze zaobserwowano pierwsze chrząszcze stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata. Jest to niewątpliwie początek pojawu, o czym świadczy brak widocznych śladów żerowania i złóż jaj.

14.05.2020 – Winna Góra

Na uprawach grochu w Winnej Górze (woj. wielkopolskie) stwierdzono pierwsze osobniki mszycy grochowej - Acyrthosiphon pisum. Ich liczebność zbliżała się do progu ekonomicznej szkodliwości, którym jest stwierdzenie pojedynczych mszyc na 20% roślin.

08.05.2020 - Poznań

W Poznaniu, na terenie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, po weekendzie majowym zaobserwowano pierwsze motyle szrotówka kasztanowcowiaczka - Cameraria ohridella.

06.05.2020 - Winna Góra

Zaobserwowano pierwsze kolonie mszycy brzoskwiniowej na roślinach rzepaku.

30.04.2020 - Winna Góra

Zaobserwowano pierwsze osobniki mszycy zbożowej na pszenicy ozimej.

30.04.2020 - Winna Góra

Na uprawach grochu w Winnej Górze zaobserwowano liczne uszkodzenia liści powodowane przez oprzędziki. Chrząszcze te prowadzą dość skryty tryb życia i zaniepokojone szybko spadają z roślin na ziemię.
 • Image
 • Image-1
 • Image-2

29.04.2020 – teren Wielkopolski

Na plantacjach rzepaku widocznie jest porażenie roślin przez zgniliznę twardzikową (Sclerotinia sclerotiorum). Obserwowane objawy są wynikiem infekcji pierwotnej.

29.04.2020 - Winna Góra

Na roślinach rzepaku zaobserwowano liczne muchówki pryszczarka kapustnika. Liczebność tego agrofaga można określić metodą strząsania do czerpaka.

29.04.2020 - Winna Góra

Na polach rzepaku zaobserwowano masowy pojaw chrząszczy chowacza podobnika.

29.04.2020

Wskazane wykonanie zabiegu w rzepaku ozimym w celu zwalczania sprawcy zgnilizny twardzikowej przy użyciu s.cz. jak np.: tebukonazol, metkonazol, prochloraz.

23.04.2020 - Winna Góra

Na polach pszenicy ozimej zaobserwowano pierwsze złoża jaj skrzypionek.

23.04.2020 – teren Wielkopolski

Na plantacjach rzepaku, na niektórych odmianach pojawiły się brunatne plamy na łodygach roślin w dolnej i środkowej ich części. Wykryto na nich obecność grzyba Botrytis cinerea, który wywołuje objawy choroby  szarej pleśni. Łodygi opanowane przez grzyb wykazywały objawy więdnięcia i zamierania.

23.04.2020 - Winna Góra

Podczas prowadzonego monitoringu upraw rzepaku, szczególnie w pasach brzegowych pola zaobserwowano liczne chrząszcze chowacza podobnika na roślinach rzepaku.

21.04.2020

Pamiętajmy, że od momentu zakwitania rzepaku, należy używać insektycydów w sposób bezpieczny dla pszczoły miodnej. Najbezpieczniejszą dla pszczół substancją czynną jest acetamipryd

18.04.2020 - Wielkopolska

W Wielkopolsce na plantacjach rzepaku zaczyna się okres masowego pojawu słodyszka rzepakowego.

17.04.2020 - Wielkopolska

Zaobserwowano już na rzepaku ozimym w woj. wielkopolskim, powiat grodziski chowacza podobnika.

10.04.2020 - Winna Góra

Odłowiono pierwsze chrząszcze chowacza podobnika w żółtych naczyniach.

07.04.2020 - Winna Góra

Ciepła pogoda sprzyja występowaniu chrząszczy słodyszka rzepakowego na roślinach rzepaku. Próg ekonomicznej szkodliwości przy zwartym kwiatostanie (faza rozwojowa w skali BBCH 50-52) został przekroczony tj. na jednej roślinie zaobserwowano 1-2 chrząszczy tego agrofaga.

05.04.2020

Monitorujmy naloty słodyszka rzepakowego.

03.04.2020 - okolice Czempinia

Obserwacje wielu odmian rzepaku ozimego pod względem występowania wczesnowiosennych chorób.

27.03.2020 - Słupia Wielka

Zaobserwowano pierwsze ślady żerowania skrzypionek oraz pojedyncze chrząszcze tego agrofaga na oziminach.

26.03.2020 – Winna Góra

Ostatnio występujące przymrozki dały się we znaki roślinom rzepaku.

26.03.2020 – teren Wielkopolski

W uprawie pszenicy ozimej w tym roku problem stanowi mączniak prawdziwy i septorioza paskowana liści. Liści z objawami porażenia przez mączniaka prawdziwego jest dużo na wielu odmianach.

23.03.2020 - Winna Góra

Pierwsze szkodniki na rzepaku
Początek sezonu rzepakowego pod względem odłowu pierwszych szkodników o znaczeniu gospodarczym.

19.03.2020

Uwaga na oraz na liczniejsze przypadki zmniejszonej skuteczności herbicydów na miotłę zbożową.

02.03.2020

Pamiętajmy o wyłożeniu żółtych naczyń na uprawach rzepaku ozimego, w celu monitorowania nalotów chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego.

 

16.03.2020 - Drony

Rozpoczynamy wzmożony monitoring upraw za pomocą bezzałogowych jednostek latających wyposażonych w specjalistyczne kamery!

06.03.2020 - Winna Góra

Zakończyliśmy testy nowej deszczowni w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze.

28.02.2020 - Winna Góra

Na roślinach rzepaku zaobserwowano pojedyncze ogniska suchej zgnilizny kapustnych. Nie odłowiono chrząszczy chowacza w żółtych naczyniach, które zostały wystawione tydzień wcześniej.

05.02.2020 – Winna Góra

Długa, ciepła i wilgotna jesień oraz zima sprawiły, że wegetacja roślin przebiega nieustannie. Dotyczy to szczególnie chwastów, które do wzrostu wymagają niższych temperatur niż gatunki uprawne. Wiele ozimin jest silnie zachwaszczonych, a chwasty osiągnęły fazy rozwojowe, które utrudnią ich zwalczanie, dlatego wiosną z zabiegiem nie należy zwlekać.

Podsumowanie monitoringu i badań wykonanych w 2019 r.

Podsumowanie monitoringu i badań wykonanych w 2019 r. w ramach realizacji zadania 3.9 „Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego” w Programie Wieloletnim IHAR-PIB 2015-2020.

17.01.2020 - gmina Kórnik, województwo wielkopolskie

Panująca wysoka temperatura jak na tę porę roku powoduje, że wciąż aktywne są niektóre szkodniki.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony