Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

22.03.2019 - W okolicy Gorzowa Wielkopolskiego prowadziliśmy obserwacje 20 obiektów rzepaku pod względem występowania wczesnowiosennych chorób.

Na wszystkich obiektach (krzyżówki międzyodmianowe) odnotowaliśmy, na starszych liściach, patogeny z rodzaju Leptosphaeria sp. w ilości 70%.
Piknidia na liściach mogą stanowić zagrożenie w późniejszych fazach rozwoju rzepaku. 

Dr hab. Michał Starzycki prof. IHAR-PIB

  • -

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony