Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Zasady bezpiecznego postepowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin oraz ich pozostałościami zostały uregulowane w przepisach krajowych.

Wprowadzone wymogi dotyczą postępowania:

  1. podczas przechowywaniu środków ochrony roślin,
  2. podczas przygotowania środków ochrony roślin do zastosowania,
  3. podczas stosowania środków ochrony roślin,
  4. z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu,
  5. podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  6. z opakowań po środkach ochrony roślin i odpadami.

Zachowanie zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin jest kluczowe przede wszystkim ze względu na ochronę samego stosującego (operatora), ale również osób postronnych mogących mieć kontakt z tymi preparatami lub obszarem na którym są stosowane, konsumentów, a także z uwagi na ochronę środowiska (w szczególności owadów zapylających i wód).

Poniżej zamieszczone zostały materiały ułatwiające praktyczne zastosowanie obowiązujących zasad i norm prawnych, w tym identyfikację i zapobieganie zagrożeniom związanym z użyciem środków ochrony roślin.

 

 

  • thumbnail_image002

TOPPS-PROWADIS – materiały i narzędzia instruktażowe

W ramach trzyletniego (2011-2014) projektu szkoleniowo-demonstracyjnego TOPPS-PROWADIS, finansowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) i zrealizowanego przy udziale 14 partnerów z 7 krajów UE, w tym Instytutu Ogrodnictwa oraz Instytutu Ochrony Środowiska, opracowane zostały zamieszczone poniżej materiały i narzędzia instruktażowe koncentrujące się na ochronie wody przed zanieczyszczeniami obszarowymi, wynikającymi ze znoszenia cieczy użytkowej oraz spływu powierzchniowego środków ochrony roślin z pól. Więcej na temat projektu tutaj.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony