Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Ochrona roślin bezpieczna dla zapylaczy

Technika ochrony roślin

Krajowy plan działania

Wykaz środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Zwalczanie agrofagów - Informacje dodatkowe

Ochrona roślin zgodnie z wymogami państw trzecich

Ochrona upraw przed zwierzyną łowną

Programy integrowanej ochrony roślin rolniczych

Rośliny sadownicze -Organizmy kwarantannowe

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Wysylka mailem

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Stopka strony