Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Wywiad na stronie Radio Poznań dr hab. Anny Tratwal profesor IOR PIB - Innowacyjna Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach w roku 2016 uruchomil portal internetowy ,,Platforma Sygnaliza cji Agrofagów" (www.agrofagi.com.pl), który jest istotnym elementem wspierającym realizację celów i działań związanych z przestrzeganiem wytycznych integrowanej produkcji i ochrony roślin uprawnych.

Najważniejszą funkcją Platformy Sygnalizacji Agrofagów" jest możliwość publicznego udostępniania wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych, który jest prowadzony w około 350 punktach na terenie kraju. Upra wy objęte monitorowaniem to pszenica ozima, rzepak ozimy. kukurydza, ziemniak, burak cukrowy i bobowate grubonasienne

Narzędzie umożliwia wszystkim zainteresowanym jednostkom administracji państwowej, doradczym, naukowym, jak również firmom organizacjom branzowym oraz rolnikom szeroką i spójna współpracę w obszarze ochrony roślin.

Jak funkcjonuje platforma w praktyce? Skąd spływają informacje do platformy? Jaką popularnością cieszy się zwłaszcza od czasów pandemii? Na te i inne pytania odpowiada w rozmowie z Radiem Poznań Profesor dr hab. Anna Tratwal - kierownik Zakładu monitorowania i sygnalizacji agrofagów z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Zapraszamy do wysłuchania
https://radiopoznan.fm/audycja/berwinskiego-5/berwinskiego-5-profesor-dr-hab-anna-tratwal

 


 

 • agrofagi plakat

Realizując postanowienia Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017, gdzie przyjęto jako główne cele upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin, wykonano dotychczas szereg prac zmierzających do ich osiągnięcia. Szczególnego podkreślenia wymaga aktywne włączenie się w te działania oprócz doradztwa, jednostek naukowych i administracji państwowej również organizacji branżowych.

 

Istotnym elementem wspierającym realizację celów i działań przyjętych w Krajowym Planie Działań są min. programy wieloletnie wykonywane przez instytuty naukowo-badawcze nadzorowane przez resort rolnictwa, a zapewniające także transfer wiedzy do praktyki. Jednym z kluczowych nowych zadań wykonywanych w ramach programów wieloletnich w obszarze ochrony roślin jest opracowanie i uruchomienie „Platformy Sygnalizacji Agrofagów” (www.agrofagi.com.pl) oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych. Platforma prowadzona jest przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w ścisłej współpracy z Instytutem Ogrodnictwa oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB. Projekt jest finansowany w ramach Programów Wieloletnich wykonywanych przez:

 

Narzędzie umożliwia wszystkim zainteresowanym jednostkom oraz organizacjom szeroką i spójną współpracę w obszarze ochrony roślin obejmując w szczególności informacje takie jak:

 • wyniki sygnalizacji agrofagów,
 • metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów,
 • funkcjonalność systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin,
 • metodyki integrowanej ochrony najważniejszych roślin uprawnych, warzywnych, sadowniczych i przemysłowych,
 • metodyki integrowanej produkcji roślin,
 • internetowe programy i zalecenia ochrony roślin w tym dotyczące rolnictwa ekologicznego,
 • informacje związane z możliwościami łącznego stosowanie agrochemikaliów,
 • wyszukiwarki środków ochrony roślin i ich etykiet,
 • technika ochrony roślin,
 • bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.

 

Biorąc pod uwagę doświadczenie jednostek naukowych oraz instytucji i organizacji branżowych oraz dotychczasową współpracę w upowszechnianiu i stosowaniu ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin zachęcamy do aktywnego wykorzystania „Platformy Sygnalizacji Agrofagów”, w tym monitorowania agrofagów w uprawach i udostępniania wyników rolnikom.

 

Zgłoszenia osób zainteresowanych wprowadzaniem wyników obserwacji własnych na plantacjach prowadzonych w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach demonstracyjnych, czy zakładach doświadczalnych mogą uzyskać dostęp do aplikacji i możliwość zamieszczania szczegółowych informacji. Zgłoszenia i pytania prosimy kierować przekazywać do Instytutu Ochrony Roślin – PIB, tel. 61 864 9075, fax 61 864 91 20.

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony