Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Ochrona upraw przed zwierzyną łowną

W ostatnim dziesięcioleciu szkody powodowane w uprawach rolniczych przez niektóre gatunki zwierząt łownych drastycznie wzrosły i stanowią poważny problem dla ochrony roślin. Spośród najważniejszych przyczyn tego zjawiska należy wymienić.

  1. Gwałtowny przyrost liczebności populacji dzika, jelenia, daniela, łosia i bobra w Polsce,
  2. Zmiany klimatyczne powodujące szybsze dojrzewanie i zwiększony rozród dzika (całoroczny), jelenia i innych gatunków oraz zwiększoną przeżywalność na skutek łagodnych zim,
  3. Zmiany w biologii i etologii dzika, jelenia oraz innych gatunków łownych powodujących szkody w uprawach (odporność na repelenty zapachowe i inne środki odstraszające),
  4. Zmiany w strukturze gatunkowej i powierzchniach upraw roślin rolniczych (kukurydza, rzepak, pszenica i inne zboża),
  5. Zubożenie bioróżnorodności w ekosystemach polnych i leśnych,
  6. Znaczny wzrost plonowania roślin rolniczych (nowe, plenne odmiany, skuteczna ochrona roślin, intensywne nawożenie).

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony