Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

    Głównym zadaniem Banku Patogenów jest zbiór, identyfikacja, przechowanie i konserwacja oraz udostępnianie mikroorganizmów patogenicznych dla roślin (grzybów i bakterii)
w stanie ożywionym oraz w postaci zakonserwowanej. Kolekcja Mikroorganizmów Patogenicznych dla Roślin istnieje od 1996 roku, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie Banku Patogenów Roślin, ufundowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

    W zależności od gatunku patogeny są zabezpieczane pod olejem mineralnym w temperaturze 17°C, zamrożone w 10% roztworze glicerolu lub w ciekłym azocie w -196°C.  Bakterie konserwowane są metodą krioprezerwacji - systemem Bacto Protect oraz w ciekłym azocie. Każdy patogen zabezpieczany jest minimum dwoma uzupełniającymi się metodami i ma sporządzoną dokładną dokumentację (fotografie, opis morfologiczny, wielkość zarodników i charakterystycznych struktur).

    Obecnie w kolekcji przechowywanych jest około 2000 izolatów grzybów i około 200 bakterii, w większości pochodzących z terenu Polski.

 • Grzyby rodzajów Fusarium, Alternaria, Colletotrichum, Verticillium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Botrytis, Phytophthora, Pythium, Cladosporium, Phoma i inne
 • Bakterie rodzajów Erwinia, Pseudomonas, Clavibacter, Pectobacterium, Xanthomonas, Dickeya, Pantoea i inne

    Wykaz patogenów przechowywanych w Kolekcji Mikroorganizmów Patogenicznych dla Roślin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

http://bankpat.expertus.com.pl/search/

Ulotka

OFERTA

 • udostępnianie i wymiana patogenów (na warunkach ustalanych indywidualnie)
 • identyfikacja grzybów patogenicznych – sprawców chorób roślin (w ramach Kliniki Chorób Roślin)
 • odpłatne deponowanie kultur grzybów i bakterii
 • opracowywanie i rozprowadzanie opisów patogenów w postaci wydawanego corocznie zeszytu „Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców”

 

USŁUGI DORADCZE

 • poradnictwo w zakresie hodowli mikroorganizmów (dobór pożywek i warunków)
 • doradztwo w zakresie metod przechowywania oraz konserwacji grzybów i bakterii (możliwość przeprowadzenia szkoleń)

 

W Banku Patogenów zdeponowane są także mikroorganizmy kwarantannowe, które ze względów prawnych i bezpieczeństwa przechowywane są w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB w Poznaniu. Wysyłka organizmów kwarantannowych możliwa jest tylko po wcześniejszym otrzymaniu odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

 • Kultura Alternaria alternata
  Kultura Alternaria alternata
 • Zarodniki Alternaria alternata
  Zarodniki Alternaria alternata
 • Kultura Alternaria brassicicola
  Kultura Alternaria brassicicola
 • Zarodniki Alternaria brassicicola
  Zarodniki Alternaria brassicicola
 • Kultura Botrytis cinerea
  Kultura Botrytis cinerea
 • Konidiofor Botrytis cinerea z makrozarodnikami
  Konidiofor Botrytis cinerea z makrozarodnikami
 • Zarodniki konidialne Cladosporium cladosporioides
  Zarodniki konidialne Cladosporium cladosporioides
 • Kultura Colletotrichum coccodes
  Kultura Colletotrichum coccodes
 • Kultura Sclerotinia sclerotiorum
  Kultura Sclerotinia sclerotiorum
 • Kultura Fusarium avenaceum
  Kultura Fusarium avenaceum
 • Kultura Fusarium oxysporum
  Kultura Fusarium oxysporum
 • Zarodniki Fusarium equiseti
  Zarodniki Fusarium equiseti
 • Zarodniki Fusarium sambucinum
  Zarodniki Fusarium sambucinum
 • Kultura Phoma lingam
  Kultura Phoma lingam
 • Kultura Rhizoctonia solani
  Kultura Rhizoctonia solani
 • Zarodniki konidialne Stemphylium botryosum
  Zarodniki konidialne Stemphylium botryosum
 • Kultura Bipolaris sorokiniana
  Kultura Bipolaris sorokiniana
 • Zarodniki Bipolaris sorokiniana
  Zarodniki Bipolaris sorokiniana
 • Zarodniki Pestalotia sp.
  Zarodniki Pestalotia sp.
 • Zarodniki Curvularia inaequalis
  Zarodniki Curvularia inaequalis
 • Próby zakonserwowane w ciekłym azocie
  Próby zakonserwowane w ciekłym azocie
 • Zamrożone w ciekłym azocie próby w uchwytach kriogenicznych
  Zamrożone w ciekłym azocie próby w uchwytach kriogenicznych
 • Kolekcja grzybów przechowywanych pod olejem mineralnym
  Kolekcja grzybów przechowywanych pod olejem mineralnym
 • Kolekcja grzybów przechowywanych pod olejem mineralnym
  Kolekcja grzybów przechowywanych pod olejem mineralnym
 • Grzyby patogeniczne przechowywane w butelkach uniwersalnych pod warstwą oleju mineralnego
  Grzyby patogeniczne przechowywane w butelkach uniwersalnych pod warstwą oleju mineralnego
 • Metoda konserwacji w glicerolu w -80°C
  Metoda konserwacji w glicerolu w -80°C
 • Próby zamrożone w glicerolu
  Próby zamrożone w glicerolu
 • Ampułki kriogeniczne z grzybami zakonserwowanymi w glicerolu
  Ampułki kriogeniczne z grzybami zakonserwowanymi w glicerolu

KONTAKT

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów

ul. Władysława Węgorka 20

60-318 Poznań

tel.: +48 61 864 90 99; fax: +48 61 867 63 01

e-mail:

sjarosz@iorpib.poznan.pl

ksadowska@iorpib.poznan.pl

bankpatogenow@iorpib.poznan.pl

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony