Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Start    Opis gatunku    Cykl rozwojowy    Opis uszkodzeń    Sygnalizacja    Próg ekonomicznej szkodliwości    Zalecenia

 

Próg ekonomicznej szkodliwości

 

Próg ekonomicznej szkodliwości dla pędraków wynosi średnio 5-10 sztuk larw w m2 w I stadium rozwojowym lub 3-6 larw w m2 w III stadium rozwojowym.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Stopka strony