Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  • -

 

Zalecenia

 

Liczebność pędraków można ograniczyć poprzez wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, podczas których pędraki są wydobywane na powierzchnię gleby, gdzie giną od uszkodzeń mechanicznych, przesuszenia lub są zjadane przez ptaki drapieżne i chrząszcze biegaczowatych. Szkodliwość pędraków można również ograniczyć poprzez właściwy płodozmian, unikanie uprawy po ugorach, uprawach wieloletnich i w ich pobliżu oraz izolację przestrzenną od zakrzewień i zadrzewień.

Obecnie nie ma zarejestrowanych środków insektycydowych zwalczających pędraki. Wyrządzane przez nie szkody można ograniczyć poprzez zastosowanie zapraw nasiennych.

 

 

  • -

Przykłady zapraw nasiennych do zwalczania pędraków w uprawach roślin okopowych

  • -
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2022

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony