Menu dodatkowe

Menu strony

Ikony społecznościowe

Treść strony

INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCYCH Z PLATFORMY SYGNALIZACJI AGROFAGÓW

 

  1. Dane, opracowania, wydawnictwa i publikacje umieszczone na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej IOR – PIB) na Platformie Sygnalizacji Agrofagów (zwanej dalej Platformą) są publikowane jedynie dla celów informacyjnych, promocyjnych, dydaktycznych i naukowych.
  2. Korzystanie z danych, opracowań, wydawnictw i publikacji (zwanych dalej Utworami) umieszczonych na Platformie jest możliwe do własnego użytku osobistego, a także w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem ich źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem.
  3. Korzystającym z Platformy przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron z poszczególnych Utworów lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
  4. Zabrania się utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania całości lub części Utworów zawartych na Platformie w celach komercyjnych. Takie utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót lub rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody IOR - PIB. 
  5. Znaki graficzne i logotypy wykorzystane w stronie platformy stanowią własność ich autorów lub firm. IOR - PIB nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).
  6. Nazwy produktów i firm pojawiające się na platformie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony