Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

W Polsce, problem ze szkodliwością ślimaków z roku na rok jest coraz większy. Ślimaki wyrządzają duże szkody w uprawach roślin rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych i ozdobnych. Uszkadzają nasiona, sadzonki, bulwy, korzenie, liście, pędy, kwiaty i owoce, zarówno roślin rosnących w warunkach polowych, jak i w szklarniach czy tunelach. Powodują zanieczyszczenie organów roślin śluzem i odchodami, co prowadzi do rozwoju chorób roślin. Zanieczyszczenie warzyw, owoców i nasion jest przyczyną pogorszenia się ich jakości co przyczynia się do wzrostu strat ekonomicznych.

  • Arion rufus - ślinik rudy
  • Arion vulgaris - ślinik luzytański w uprawie rzepaku
  • Arion vulgaris-ślinik luzytański - jaja

Do ważnych szkodników występujących w Polsce należą: Arion vulgaris – ślinik pospolity (opisywany wcześniej, jako Arion lusitanicus), Arion rufus – ślinik wielki, Deroceras reticulatum – pomrowik plamisty, Deroceras laeve – pomrowik mały. Uszkodzenia roślin mogą także powodować ślimaki skorupkowe. Do zwalczania ślimaków wykorzystuje się różne metody, które mają na celu ograniczenie liczebności populacji. Podstawowymi metodami są zabiegi profilaktyczne i agrotechniczne, które nie zagrażają środowisku naturalnemu. W sytuacji, gdy ślimaki występują masowo, można je zwalczać metodą chemiczną. Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych ponad 140 środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania ślimaków. Moluskocydy działają na ślimaki kontaktowo i żołądkowo, przynęcając je atraktantami zawartymi w granulacie. Inną ważną metodą, jest wykorzystanie wrogów naturalnych ślimaków. Najbardziej znany jest pasożytniczy nicień Phasmarhabditis hermaphrodita, który jest stosowany jako składnik biopreparatu. Preparat ten jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt, dzięki czemu można wykorzystywać go do ochrony roślin w ogrodach, w uprawach małoobszarowych i w uprawach ekologicznych.

  • Silne uszkodzenia rzepaku
  • Pomrowik plamisty
  • Deroceras reticulatum - pomrowik plamisty
  • Deroceras reticulatum -pomrowik plamisty

Zastosowanie wszystkich dostępnych metod i zabiegów do zwalczania ślimaków pozwoli uzyskać najlepsze wyniki w nowoczesnych systemach integrowanej ochrony roślin przed tymi szkodnikami.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony