Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

CHOWACZ CZTEROZĘBNY – Ceutorhynchus pallidactylus

 

OPIS GATUNKU

 

Czarny chrząszcz z szarym odcieniem (całe ciało pokryte jest szarymi, szaro-złotymi włoskami), długości 2,5-3 mm. Głowa z długim, zagiętym ku dołowi ryjkiem, na końcu którego znajduje się gryzący aparat gębowy. Cechą charakterystyczną, odróżniającą chowacza czterozębnego od gatunków pokrewnych jest jasna plamka znajdująca się na górnej stronie u nasady pokryw skrzydłowych. Kolejną cechę stanowią rozjaśnione, najczęściej brązowe stopy. Jaja są białawe, owalne, długości 0,5 mm, larwa beznoga, biało-kremowa z ciemnobrązową głową, długości 4-5 mm. Poczwarka biała, długości 4 mm. Jest to poczwarka typu wolnego, kształtem przypominająca dorosłego chrząszcza, występuje w glebie, w komorze zwanej kolebką poczwarkową.

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony