Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

CHOWACZ CZTEROZĘBNY – Ceutorhynchus pallidactylus

 

CYKL ROZWOJOWY

 

Dorosłe chrząszcze zimują na miedzach, zadrzewieniach śródpolnych lub brzegach lasów, w ściółce lub glebie na głębokości około 8 cm. Chrząszcze uaktywniają się wiosną i po odbyciu żeru uzupełniającego i kopulacji samice składają jaja w wygryzione jamki na ogonkach liściowych lub w nerwach głównych. Po 6-11 dniach następuje wylęg larw. Początkowo larwy żerują w ogonkach liściowych i nerwach głównych, następnie żerują w łodygach. Larwy przemieszczają się w kierunku korzenia. Po upływie 3-4 tygodni wygryzają otwór w pobliżu szyjki korzeniowej, przez który przedostają się do gleby, gdzie następuje ich przepoczwarczenie. Młode chrząszcze pojawiają się pod koniec czerwca i w lipcu. Po krótkim okresie żerowania przemieszczają się w miejsca zimowania.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony