Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

CHOWACZ CZTEROZĘBNY – Ceutorhynchus pallidactylus

 

OPIS USZKODZEŃ

 

Dorosłe owady żerują wiosną na liściach wygryzając małe otworki co raczej nie ma znaczenia gospodarczego, ale może wskazywać na ich obecność na plantacji. W dalszej kolejności na roślinach można zauważyć wygryzione w nerwach głównych i ogonkach liściowych otworki, które zrobiły samice podczas składania jaj. Stadium szkodliwym są natomiast larwy, które początkowo żerują wewnątrz głównych nerwów i ogonkach liściowych, następnie atakują łodygi, żerując w brązowych, zanieczyszczonych przez odchody chodnikach. Pomimo uszkodzeń łodyga rzepaku najczęściej nie ulega deformacji (jak to ma miejsce w przypadku chowacza brukwiaczka) i rośnie prosto, przez to wykrycie szkód powodowanych przez chowacza czterozębnego jest bardzo trudne. Silne uszkodzenie łodygi często skutkuje zahamowaniem wzrostu rośliny. Łodygi roślin są również osłabione mechanicznie, przez co mogą się wyłamywać lub wylegać podczas silniejszych wiatrów. Z tego powodu straty w plonach mogą wynieść nawet ponad 20%. Dodatkowo, wygryzione przez larwy otwory w dolnej części łodygi stanowią bramę dla wtórnych infekcji wywoływanych przez suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową, szarą pleśń i wertycyliozę.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony