Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

CHOWACZ CZTEROZĘBNY – Ceutorhynchus pallidactylus

 

SPOSÓB OKREŚLANIA WIELKOŚCI WYRZĄDZONYCH SZKÓD (ocena szkodliwości)

 

Obserwacje należy rozpocząć 10 dni po całkowitym zakończeniu kwitnienia rzepaku ozimego (faza rozwojowa w skali BBCH 69). Na danym polu rzepaku ozimego należy sprawdzić w różnych jego punktach po 10 roślin, ogółem w zależności od jego wielkości 0d 100 do 150 sztuk (na plantacjach powyżej 2 ha należy zwiększyć liczbę punktów o 2 na każdy następny hektar). Rośliny sprawdza się pod kątem występowania uszkodzeń powodowanych przez larwy chowacza czterozębnego. Następnie należy obliczyć procent roślin uszkodzonych przez tego szkodnika

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony