Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

CHOWACZ CZTEROZĘBNY – Ceutorhynchus pallidactylus

 

ZALECENIA

 

W uprawach rzepaku podstawową metodą biologiczną jest ochrona owadów pożytecznych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwoju, poprzez tworzenie szeroko rozumianej bioróżnorodności.

Liczebność chowacza czterozębnego można ograniczyć również przez izolację przestrzenną od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew nasion, oraz stosowanie odmian późnych.

Zabieg chemiczny przeciwko chrząszczom przeprowadza się zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50), zaraz po nalocie na plantacje rzepaku, jeszcze przed składaniem jaj przez samice, na podstawie progu szkodliwości. Naloty chowacza czterozębnego mogą przeciągać się w czasie i już wkrótce po zabiegu (szczególnie przy ciepłej pogodzie) należy wznowić kontrolę liczebności chrząszczy w celu ustalenia potrzeby kolejnego zabiegu (można wykorzystać metodę czerpakowania).

Należy zastosować jeden z zarejestrowanych środków insektycydowych.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony