Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OWADStrąkowiec Grochowy - formowanie strąków (BBCH 17-79) - 2 chrząszcze na 1m2

Pachówka Strąkóweczka - formowanie strąków (BBCH 17-79) - 1 złoże jaj na 3 roślinach z 25 badanych


Mszyca Grochowa
- od początku butonizacji (tworzenie pąków) - do wiązania pąków kwiatowych (BBCH 51-55) - obecność kolonii mszyc na wszystkich organach wegetatywnych - 20% roślin porażonych w stopniu słabym (1-5 osobników na roślinie)

 

Oprzędziki - wschody, do stadium 2-3 liści (BBCH 08-13) - 2 chrząszcze na 1m2 lub 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi (żer zatokowy)

 

Paciornica Grochowa - początek kwitnienia (BBCH 60-61) - 1 złoże jaj na kwiatach 3 roślin z 25 badanych

 

Wciornastek Grochowiec - od początku kwitnienia (BBCH 60-61) - 20 jaj lub larw na 10 kwiatów z 25 badanych

 

Drutowce - odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstwy gleby (10 cm) od 2 do 8 larw na 1m2

 

Leń Ogrodowy - odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstwy gleby (10 cm) jesienią poprzedzającą siew: 10 larw/m2

 

Śmietki - (glebowa, kiełkówka) pojawienie się szkodnika (imago - żółte naczynia - 3 sztuki co 2 dni) od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych (BBCH 11-71)

 

Zmienik Lucernowiec - stwierdzone szkodniki (imago) od fazy 5 liścia do końca fazy, gdy strąki osiągają typową długość, a nasiona są całkowicie uformowane (BBCH 15-79)

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony