Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OWADChowacz Galasówek - początek kwitnienia (BBCH 60-61) - 2 chrząszcze na 1 metr bieżący rzędu,

                                    - wrzesień - październik (BBCH 12-19) - 2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

 

Chowacz Podobnik - początek kwitnienia (BBCH 60-61) - 4 chrząszcze na 25 roślinach (1m2), jeżeli chowacz podobnik występuje równocześnie z pryszczarkiem kapustnikiem w czasie kwitnienia to wartość progowa chowacza obniża się o połowę (pół chrząszcza na roślinę)

 

Chowacz Czterozębny - przełom marca i kwietnia (BBCH 25-39)

- lustracja - 38% porażonych roślin lub 6 chrząszczy na 25 roślin (1m2)

- żółte naczynia - 20 chrząszczy w żółtych naczyniach w ciągu 6 dni

- czerpakowanie, średnio 6 chrząszczy na 25 roślin (1m2) - transekt z 25 uderzeniami czerpaka około 3-4 m

 

Chowacz Brukwiaczek - początek marca do końca  kwietnia (BBCH 20-29) temperatura ok.8-10 stopni Celsjusza
- 10 chrząszczy w żółtych naczyniach w ciągu 3 kolejnych dni

- kwiecień - 6 chrząszczy na 25 roślin (1m2)

- maj - 4 chrząszcze na 25 roślin (1m2)

- czerpakowanie 2-4 chrząszczy na 25 roślin (1m2) - transekt z 25 uderzeniami czerpaka około 3-4 m

 

Słodyszek Rzepakowy - początek pączkowania (BBCH 50-52) - lustracja na 25 roślin (1m2)

- 1-2 chrząszcze na roślinę w rzepaku ozimym*

luźny kwiatostan (BBCH 53-59) - lustracja na 25 roślin (1m2)

- 3-5 chrząszczy na roślinę w rzepaku ozimym*

- lustracja na 25 roślin (1m2) - 2 chrząszcze na roślinne w rzepaku jarym*

* wartości progowe odnoszą się do obrzeży pól, jeśli sytuacja występuje w łanie to wtedy stosuje się połowę przedstawionych danych

 

Pchełka Rzepakowa - wschody (BBCH 09-11) - 3 chrząszcze na 1 metr bieżący rzędu lub 1-2 larwy na roślinie w rzepaku ozimym

 

Pryszczarek Kapustnik - od początku kwitnienia do pełni kwitnienia (BBCH 60-69) - 1 owad dorosły na 4 rośliny lub 5 porażonych łuszczyn na roślinie lub 100 porażonych łuszczyn na 25 roślin (1m2)

Mszyca Kapuściana - maj-czerwiec - obecność mszyc na wszystkich organach wegetatywnych - porażenie 10% roślin lub jedna rozwijająca się kolonia na roślinie- porażenie słabe (1-5 osobników)

 

Gnatarz Rzepakowiec - lipiec- wrzesień - 1 larwa na roślinie

                                      - czerwiec 2-4 larw na roślinie

 

Ślimaki - wiosna - 10% zniszczonych siewek lub małych roślin (BBCH 09-19)

                             - 4-6 ślimaków na pułapkę 50x50 cm

 

Tantniś Krzyżowiaczek- wrzesień- październik (BBCH 12-19) - 1 gąsienica na 1 roślinie

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony